Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Sản phẩm Cố định ONT: Đăng ký & Chia sẻ 50.000 ONT!

Sản phẩm Cố định ONT: Đăng ký & Chia sẻ 50.000 ONT!

2022-11-22 03:23
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Simple Earn đã tung ra ưu đãi dành riêng cho các Sản phẩm Cố định ONT nhân dịp kỷ niệm 5 năm của Ontology (ONT). Hãy hoàn tất việc đăng ký các Sản phẩm Cố định ONT từ lúc 19:00 ngày 21/11/2022 (Giờ Việt Nam) để kiếm nhiều phần thưởng.
Ưu đãi 1: Nạp tiền và đăng ký Sản phẩm Cố định ONT để hưởng APR lên tới 28,97%
Thời gian diễn ra chương trình: từ 19:00 ngày 21/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 05/12/2022 (Giờ Việt Nam)
 • Hình thức đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
 • Thời gian tính phần thưởng: Từ 07:00 (Giờ Việt Nam) vào sau ngày mà bạn hoàn tất gói đăng ký Sản phẩm Cố định cho đến khi kết thúc thời gian đăng ký.
 • Thời gian trả thưởng: Hàng ngày.
Sản phẩm được cung cấp (Sản phẩm Cố định)
Kỹ thuật số
Tài sản
Kỳ hạn
APR trong thời gian 
diễn ra chương trình 
(bằng ONG)
APR tiêu chuẩn
Đăng ký sản phẩm Cố định tối thiểu 
Giới hạn cho mỗi người dùng
Đăng ký sản phẩm Cố định tối đa 
Giới hạn cho mỗi người dùng
ONT
14 ngày
28,97%
0,21%
0,01 ONT
600 ONT
Lưu ý:
 • Người dùng hoàn tất việc đăng ký Sản phẩm Cố định ONT sẽ nhận được phần thưởng hằng ngày dưới dạng token Ontology Gas (ONG).
 • Binance Simple Earn sẽ trả lại tài sản/tiền tệ kỹ thuật số vào Ví Spot của người dùng khi kết thúc thời hạn đăng ký đã thỏa thuận. Giá trị của tài sản/tiền kỹ thuật số thường dao động và có thể thay đổi.
 • Người dùng có thể xem các tài sản Sản phẩm Cố định của họ bằng cách tới mục Ví> Earn > Simple Earn > Cố định.
 • Thời gian mở khóa cho Sản phẩm Cố định: Một ngày .
 • Câu hỏi thường gặp về sản phẩm cố định.
 • Trong trường hợp rút sớm: Người dùng có thể chọn rút tài sản trước hạn. Sau khi chọn rút sớm, tài sản kỹ thuật số sẽ được hoàn trả vào tài khoản Spot và phần lãi đã phân bổ sẽ bị khấu trừ vào số tiền gốc hoàn lại. Có thể mất 48-72 giờ để nhận được tài sản kỹ thuật số.
Ưu đãi 2: Người dùng Sản phẩm Cố định Simple Earn mới sẽ chia sẻ 50.000 ONT
Thời gian diễn ra chương trình: từ 19:00 ngày 21/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 05/12/2022 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, 2.000 người dùng đầu tiên chưa từng tham gia Sản phẩm Cố định Binance Simple Earn trước khi Chương trình ưu đãi bắt đầu đăng ký gửi ít nhất 200 ONT trong Sản phẩm Cố định ONT sẽ chia sẻ quỹ thưởng 50.000 ONT dựa trên cơ cấu phần thưởng bên dưới.
Cơ cấu phần thưởng:
Sắp xếp theo thời gian đăng ký Sản phẩm Cố định ONT
Phần thưởng cho mỗi người dùng hợp lệ
Vị trí thứ 1 - 100
100 ONT
Vị trí thứ 101 - 200
80 ONT
Vị trí thứ 201 - 300
50 ONT
Vị trí thứ 301 - 400
40 ONT
Vị trí thứ 401 - 500
30 ONT
Vị trí thứ 501-1000
20 ONT
Hạng 1.001 - 2.000
10 ONT
Điều khoản và Điều kiện:
 • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của Binance Simple Earn trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Simple Earn.
 • Phần thưởng ONT của Ưu đãi 2 sẽ được phân bổ vào Ví Binance của người chiến thắng trong vòng ba tuần sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng có thể xem phần thưởng của mình bằng cách chọn Tài khoản > Ví > Lịch sử giao dịch > Phân bổ.
 • Dựa vào đánh giá của mình, Binance có quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa chương trình hoặc các quy tắc chương trình.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
21/11/2022
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. APR là giá trị ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khoảng thời gian đã chọn. Giá trị này không phải là lợi nhuận/lợi suất thực tế hoặc được dự đoán bằng bất kỳ đồng tiền pháp định nào. Binance sẽ hoàn trả tài sản kỹ thuật số vào tài khoản spot của người dùng sau khi thời hạn thỏa thuận kết thúc hoặc khi người dùng rút sớm. Binance không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng cụ thể nào hay bất kỳ lợi nhuận nào theo thời gian. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.