Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Sản phẩm Cố định NEBL: Tận hưởng tỷ lệ nhận thưởng lên tới 27,99% và chia sẻ 14.700 NEBL!

2022-09-25 17:36
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Binance Simple Earn đã ra mắt NEBL trên Sản phẩm Cố định. Hoàn thành đăng ký Sản phẩm Cố định NEBL từ 19:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) để kiếm nhiều phần thưởng.
Ưu đãi 1: Nạp tiền & Đăng ký các Sản phẩm Cố định NEBL để tận hưởng APR lên tới 27,99%
Thời gian diễn ra chương trình: từ 19:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 03/10/2022 (Giờ Việt Nam)
 • Hình thức đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
 • Thời gian tính phần thưởng: Từ 07:00 (Giờ Việt Nam) vào sau ngày mà bạn hoàn tất gói đăng ký Sản phẩm Cố định cho đến khi kết thúc thời gian đăng ký.
 • Thời gian trả thưởng: Hàng ngày.
Sản phẩm được cung cấp (Sản phẩm Cố định)
Các tài sản kỹ thuật số
Kỳ hạn
Giới hạn đăng ký Sản phẩm Cố định tối đa cho mỗi người dùng
APR trong thời gian diễn ra chương trình
Lãi suất tiêu chuẩn tính theo năm
Giới hạn đăng ký Sản phẩm Cố định tối thiểu cho mỗi người dùng
NEBL
30 ngày
1.500 NEBL
6.79%
6.79%
0,1 NEBL
NEBL
60 ngày
150 NEBL
9.49%
9.49%
0,1 NEBL
NEBL
120 ngày
15 NEBL
27,99%
17,59%
0,1 NEBL
Lưu ý:
 • APR bổ sung mà người dùng được hưởng trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được điều chỉnh thành lãi suất tiêu chuẩn hàng năm sau khi chương trình kết thúc.
 • Binance Simple Earn sẽ trả lại tài sản/tiền tệ kỹ thuật số vào Ví Spot của người dùng khi kết thúc thời hạn đăng ký đã thỏa thuận. Giá trị của tài sản/tiền kỹ thuật số thường dao động và có thể thay đổi.
 • Người dùng có thể xem các tài sản Sản phẩm Cố định của họ bằng cách tới mục Ví> Earn > Simple Earn > Cố định.
 • Người dùng có thể bật chức năng “Tự động đăng ký” trước khi hoàn thành gói đăng ký Sản phẩm Cố định, chức năng này sẽ tự động gia hạn vị thế Sản phẩm Cố định hiện tại của bạn với một thời hạn khóa mới có cùng thời hạn khi gói đăng ký của bạn hết hạn.
 • Thời gian mở khóa cho Sản phẩm Cố định: Một ngày .
 • Câu hỏi thường gặp về sản phẩm cố định.
 • Trong trường hợp rút sớm: Người dùng có thể chọn rút tài sản trước hạn. Sau khi chọn rút sớm, tài sản kỹ thuật số sẽ được hoàn trả vào tài khoản Spot và phần lãi đã phân bổ sẽ bị khấu trừ vào số tiền gốc hoàn lại. Có thể mất 48-72 giờ để nhận được tài sản kỹ thuật số.
Ưu đãi 2: Mua & Đăng ký Sản phẩm Cố định NEBL để chia sẻ 6.000 NEBL
Thời gian diễn ra chương trình: từ 19:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 03/10/2022 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng đáp ứng tất cả yêu cầu sau sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình này:
 • Đạt số lượng mua ròng từ 300 NEBL trở lên (ở đây số lượng mua ròng được hiểu là tổng số lượng NEBL được mua trên Binance Spot trừ đi số lượng NEBL được bán trên Binance Spot).
 • Tham gia 30, 60 hoặc 120 ngày đối với Sản phẩm Cố định NEBL.
Đối với chương trình ưu đãi này, hệ thống sẽ chọn 300 người dùng trong số tất cả những người tham gia đủ điều kiện dựa trên Quy tắc chọn thưởng theo Giá trị hàm băm chuỗi BNB Beacon Chain. Mỗi người dùng được chọn sẽ nhận được 20 token NEBL.
Ưu đãi 3: Người dùng Sản phẩm Cố định mới sẽ chia sẻ 8.700 NEBL
Thời gian diễn ra chương trình: từ 19:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 03/10/2022 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, 2.000 người dùng đầu tiên chưa tham gia Sản phẩm Cố định hoặc Staking Cố định của Binance Simple Earn trước khi bắt đầu Chương trình ưu đãi đăng ký nhận tối thiểu 15 NEBL trong Sản phẩm Cố định NEBL sẽ đủ điều kiện để chia sẻ phần thưởng 8.700 NEBL dựa trên cơ cấu phần thưởng bên dưới.
Cơ cấu phần thưởng:
Sắp xếp theo Thời gian đăng ký Sản phẩm Cố định NEBL
Phần thưởng tương ứng cho mỗi người dùng đủ điều kiện
Vị trí thứ 1 - 100
20 NEBL
Vị trí thứ 101 - 200
10 NEBL
Vị trí thứ 201 - 300
9 NEBL
Vị trí thứ 301 - 400
7 NEBL
Vị trí thứ 401 - 500
6 NEBL
Vị trí thứ 501-1000
3 NEBL
Hạng 1.001 - 2.000
2 NEBL
Điều khoản và Điều kiện:
 • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của Binance Simple Earn trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Simple Earn.
 • Phần thưởng NEBL cho Ưu đãi 2 và 3 sẽ được phân bổ vào Ví Binance của người nhận trong vòng hai tuần sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng có thể xem phần thưởng của mình bằng cách chọn Tài khoản> Ví> Lịch sử thay đổi số dư> Phân bổ.
 • Dựa vào đánh giá của mình, Binance có quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa chương trình hoặc các quy tắc chương trình.
 • Có thể xem các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình tại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
23/09/2022
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch nào bạn có thể gặp phải. APY là ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn, không hiển thị lợi suất/lãi thực tế hoặc dự đoán bằng bất kỳ loại tiền pháp định nào. APY được điều chỉnh hàng ngày và phần thưởng ước tính có thể khác với phần thưởng thực tế. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.