Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Sản phẩm Cố định BAND: Hưởng APR độc quyền & nhận phần thưởng 20 BAND!

Sản phẩm Cố định BAND: Hưởng APR độc quyền & nhận phần thưởng 20 BAND!

2023-02-25 07:16
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Simple Earn vừa ra mắt 2 chương trình ưu đãi mới cho Sản phẩm Cố định BAND. Hãy hoàn tất đăng ký Sản phẩm Cố định BAND từ 19:00 ngày 24/02/2023 (Giờ Việt Nam) để hưởng APR độc quyền và nhận phần thưởng 20 BAND! 
Chương trình 1: Nạp tiền và đăng ký Sản phẩm Cố định BAND để hưởng APR độc quyền
Thời gian diễn ra chương trình: 19:00 ngày 24/02/2023 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 05/03/2023 (Giờ Việt Nam)
 • Hình thức đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
 • Thời gian tính phần thưởng: Từ 07:00 (Giờ Việt Nam) vào sau ngày mà bạn hoàn tất gói đăng ký Sản phẩm Cố định cho đến khi kết thúc thời gian đăng ký.
 • Thời gian trả thưởng: Hàng ngày.
Sản phẩm được cung cấp (Sản phẩm Cố định)
Các tài sản kỹ thuật số
Kỳ hạn
APR trong thời gian diễn ra chương trình
APR tiêu chuẩn
Giới hạn đăng ký Sản phẩm Cố định tối thiểu cho mỗi người dùng
Giới hạn đăng ký Sản phẩm Cố định tối đa cho mỗi người dùng
BAND
30 ngày
7,84%
7,84%
20 BAND
50.000 BAND
BAND
60 ngày
9,27%
9,27%
20 BAND
50.000 BAND
BAND
120 ngày
19,89%
14,90%
20 BAND
200 BAND
Lưu ý:
 • APR độc quyền chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình và sẽ được điều chỉnh thành APR tiêu chuẩn sau khi chương trình kết thúc.
 • Binance Simple Earn sẽ trả lại tài sản/tiền tệ kỹ thuật số vào Ví Spot của người dùng khi kết thúc thời hạn đăng ký đã thỏa thuận. Giá trị của tài sản/tiền kỹ thuật số thường dao động và có thể thay đổi.
 • Người dùng có thể xem các tài sản Sản phẩm Cố định của họ bằng cách tới mục Ví> Earn > Simple Earn > Cố định.
 • Người dùng có thể bật chức năng “Tự động đăng ký” trước khi hoàn tất đăng ký Sản phẩm Cố định. Chức năng này sẽ tự động gia hạn vị thế Sản phẩm Cố định hiện tại sang vị thế mới có cùng thời hạn khi gói đăng ký của người dùng đáo hạn.
 • Thời gian mở khóa cho Sản phẩm Cố định: Một ngày .
 • Câu hỏi thường gặp về sản phẩm cố định.
 • Trong trường hợp rút sớm: Người dùng có thể chọn rút tài sản trước hạn. Sau khi chọn rút sớm, tài sản kỹ thuật số sẽ được hoàn trả vào tài khoản Spot và phần lãi đã phân bổ sẽ bị khấu trừ vào số tiền gốc hoàn lại. Có thể mất 48-72 giờ để nhận được tài sản kỹ thuật số.
Chương trình 2: Mua và đăng ký Sản phẩm Cố định BAND để nhận mỗi người 20 BAND
Thời gian diễn ra chương trình: 19:00 ngày 24/02/2023 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 05/03/2023 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng đáp ứng tất cả yêu cầu sau sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình này:
 • Đạt số lượng mua ròng từ 100 BAND trở lên (ở đây số lượng mua ròng được hiểu là tổng số lượng BAND mua trên Binance Giao ngay trừ đi số lượng BAND bán trên Binance Giao ngay).
 • Tham gia Sản phẩm Cố định BAND kỳ hạn 60 hoặc 120 ngày.
Đối với chương trình này, 400 người dùng đầu tiên đáp ứng các yêu cầu trên sẽ nhận được mỗi người 20 token BAND.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của Binance Simple Earn trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Simple Earn.
 • Phần thưởng BAND của Chương trình 2 sẽ được phân bổ vào Ví Binance của người nhận trong vòng 3 tuần sau khi chương trình kết thúc. Người dùng có thể xem phần thưởng bằng cách chọn Tài khoản > Ví > Lịch sử giao dịch > Phân bổ.
 • Dựa vào đánh giá của mình, Binance có quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa chương trình hoặc các quy tắc chương trình.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
24/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. APR là giá trị ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khoảng thời gian đã chọn. Giá trị này không phải là lợi nhuận/lợi suất thực tế hoặc được dự đoán bằng bất kỳ đồng tiền pháp định nào. Binance sẽ hoàn trả tài sản kỹ thuật số vào tài khoản spot của người dùng sau khi thời hạn thỏa thuận kết thúc hoặc khi người dùng rút sớm. Binance không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng cụ thể nào hay bất kỳ lợi nhuận nào theo thời gian. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.