Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Nhận chứng chỉ NFT ngay bằng cách hoàn tất khóa học dành cho người mới bắt đầu trong Khóa học Academy!

Nhận chứng chỉ NFT ngay bằng cách hoàn tất khóa học dành cho người mới bắt đầu trong Khóa học Academy!

2023-02-24 13:13
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Academy vui mừng thông báo, chúng tôi đã hoàn tất việc ra mắt tất cả sáu khóa học trong phần dành cho người mới bắt đầu của Khóa học Academy!
Người dùng đăng nhập vào tài khoản Binance đã được xác minh của họ, đồng thời hoàn tất tất cả các khóa học và bài kiểm tra trong phần dành cho người mới bắt đầu sẽ đủ điều kiện để nhận một chứng chỉ NFT khi họ có thêm kiến thức về lĩnh vực tiền mã hóa và blockchain. 
Xin lưu ý, mỗi khóa học chỉ có thể được hoàn tất một lần và mỗi người dùng chỉ được nhận tối đa một chứng chỉ NFT cho mỗi khóa học. Hãy chú ý theo dõi vì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều bài học và khóa học trong Khóa học Academy!
Điều khoản và Điều kiện:
  • Chỉ những người dùng đăng nhập vào tài khoản Binance đã được xác minh của họ, đồng thời hoàn tất các khóa học và bài kiểm tra tương ứng trên Khóa học Academy mới đủ điều kiện nhận chứng chỉ NFT. Xin lưu ý rằng việc đổi chứng chỉ NFT là hoàn toàn không bắt buộc.
  • Chỉ những người dùng từ các khu vực đủ điều kiện mới có thể nhận chứng chỉ NFT từ Khóa học Academy. 
  • Người dùng đủ điều kiện chỉ có thể nhận một chứng chỉ NFT cho lộ trình dành cho người mới bắt đầu sau khi hoàn thành tất cả các khóa học và bài kiểm tra liên quan. Điều tương tự cũng áp dụng cho tất cả các lộ trình học được ra mắt trên Khóa học Academy trong tương lai.
  • Người dùng không được phép niêm yết và giao dịch các chứng chỉ NFT từ Khóa học Academy trên Thị trường Binance NFT.
  • Phần thưởng chứng chỉ NFT cho mỗi lộ trình học sẽ được phân bổ trong vòng 14 ngày cho những người dùng đủ điều kiện sau khi họ vượt qua các bài kiểm tra tương ứng. Người dùng có thể xem chứng chỉ NFT của họ bằng cách truy cập vào mục Binance NFT > Hồ sơ > NFT đã sưu tầm. 
  • Các tài khoản và tài khoản phụ được đăng ký hàng loạt bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện để tham gia hoặc nhận bất kỳ chứng chỉ NFT nào. 
  • Chỉ người đăng ký tài khoản mới được sử dụng tài khoản Binance. Binance có toàn quyền tạm dừng, đóng băng hoặc hủy việc sử dụng tài khoản Binance do cá nhân khác không phải người đăng ký tài khoản thực hiện.
  • Binance bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về các Khóa học Academy. Binance có toàn quyền tùy ý thay đổi hoặc sửa đổi những điều khoản này bất kỳ lúc nào.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
23/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên: 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá trị NFT của bạn có thể giảm hoặc tăng. NFT có rủi ro thị trường cao. Binance không chịu trách nhiệm xác minh danh tính, tính hợp pháp hoặc tính xác thực của bất kỳ NFT nào. NFT không được cấp phép ở hầu hết các quốc gia, tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn được phép truy cập Thị trường Binance NFT của chúng tôi dựa trên hoàn cảnh của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Điều khoản và điều kiện của Binance NFT, Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.