Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Nhận APY lên đến 66% khi gửi tiết kiệm PIVX cùng Binance Savings

Nhận APY lên đến 66% khi gửi tiết kiệm PIVX cùng Binance Savings

2021-11-26 03:29
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã thêm PIVX vào danh sách các tài sản được hỗ trợ trên Savings - dịch vụ giá trị gia tăng dành cho người dùng Binance đang nắm giữ các tài sản kỹ thuật số nhàn rỗi.
Chi tiết sản phẩm Tiết kiệm Cố định (Đăng ký ngay): 
  • Hình thức đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
  • Thời gian đăng ký: từ 19:00 ngày 25/11/2021 đến 19:00 ngày 26/11/2021 (giờ Việt Nam).
  • Thời gian tính lãi: 19:00 ngày 26/11/2021 (giờ Việt Nam) cho đến hết kỳ hạn của sản phẩm.
Tài sản kỹ thuật sốKỳ hạnTổng hạn mứcHạn mức cá nhânLãi suất tính theo nămKích thước lôLãi trên lô ở thời điểm đáo hạn
PIVX15 ngày300.000 PIVX300 PIVX66%30 PIVX0,8137 PIVX
Lưu ý:
  • Người dùng không thể đăng ký thêm sản phẩm sau khi đạt đến hạn mức tối đa.
  • Bạn không thể rút tài sản trước hạn khi tham gia Tiết kiệm Cố định.
  • Binance Savings sẽ điều chỉnh loại tài sản được hỗ trợ, lãi suất, hạn mức cá nhân và tổng hạn mức đăng ký dựa trên tình hình thị trường và hoạt động quản lý rủi ro nội bộ của chúng tôi.
  • Vui lòng xem Điều khoản sử dụng của Binance trước khi tham gia bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Savings.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
25/11/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên: 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.