Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Margin: Nhận ưu đãi miễn tính lãi suất trong một giờ khi vay một số loại tiền mã hóa! (13/09/2023)

Margin: Nhận ưu đãi miễn tính lãi suất trong một giờ khi vay một số loại tiền mã hóa! (13/09/2023)

2023-09-13 06:00
Đây là một thông báo chung. Thông báo này không dành cho người dùng ở những khu vực không cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Do nhu cầu phổ biến, Binance Margin rất vui mừng được mở rộng chương trình ưu đãi mới cho BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, OP, ARB, SHIB, LINK và LTC vào lúc 13:00 ngày 13/09/2023 (Giờ Việt Nam).
Thời gian diễn ra chương trình: 13:00 ngày 13/09/2023 (Giờ Việt Nam) đến 13:00 ngày 25/09/2023 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, tất cả người dùng vay bất kỳ loại tiền mã hóa đủ điều kiện nào trên Binance Margin sẽ tự động nhận được ưu đãi miễn tính lãi suất trong một giờ.
Ví dụ:
 • Người dùng A và Người dùng B mỗi người đã vay 10 BTC vào lúc 12:20 ngày 15/09/2023 (Giờ Việt Nam). Sau đó, cả Người dùng A và Người dùng B lần lượt trả nợ vào lúc 13:15 (Giờ Việt Nam) và 12:55 (Giờ Việt Nam) cùng ngày
 • Do lãi suất trên Binance Margin tích lũy vào đầu mỗi giờ (ví dụ: lúc 12:00, 13:00, v.v.), Người dùng A và Người dùng B lần lượt sẽ bị tính lãi hai giờ một giờ trong trường hợp tiêu chuẩn (tức là ngoài Thời gian diễn ra chương trình).
 • Giả sử lãi suất vay BTC theo giờ là 0,001%, Người dùng A sẽ bị tính lãi là [0,001% * 10 BTC * (2 - 1) giờ] = 0,0001 BTC, vì người dùng sẽ tự động nhận được ưu đãi miễn tính lãi suất trong một giờ trong Thời gian diễn ra chương trình. 
 • Mặt khác, vì Người dùng B đã hoàn tất việc trả nợ trong vòng một giờ đầu tiên sau khi vay nên người này không bị tính lãi. Cách tính tiền lãi như sau: [0,001% * 10 BTC * (1 - 1) giờ] = 0 BTC.  
Để biết thêm thông tin về hệ thống lãi suất linh hoạt của Binance Margin, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp.
Hướng dẫn & Thông tin liên quan:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Vui lòng xem Dữ liệu Ký quỹ để tham khảo danh sách những tài sản có thể ký quỹ mới nhất và thông tin thêm về hạn mức, tỷ lệ thế chấp và lãi suất cụ thể.
 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả Người tham gia đều phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình ưu đãi có tại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
13/09/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/​Android)

Theo dõi chúng tôi trên  

 • Telegram

 • X

 • Facebook

 • Instagram

​Binance bảo lưu toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.​

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống cũng như tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ. Giao dịch ký quỹ là hoạt động có rủi ro cao, mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng cũng làm tăng mạnh các khoản lỗ. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp có thay đổi bất lợi về giá. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.