Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Mời bạn bè của bạn giao dịch lưới tương lai: Nhận một voucher nâng cấp VIP và chia sẻ phần thưởng lên tới 35.000 USDT!

Mời bạn bè của bạn giao dịch lưới tương lai: Nhận một voucher nâng cấp VIP và chia sẻ phần thưởng lên tới 35.000 USDT!

2023-02-09 02:15
Binance Futures sẽ triển khai ba chương trình khuyến mãi dành tặng cho cộng đồng nhân Ngày lễ tình nhân năm nay! Người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được một Voucher nâng cấp VIP và chia sẻ tổng phần thưởng trị giá lên tới 35.000 USDT chỉ bằng cách tạo các chiến lược lưới tương lai! 
Hãy tham gia chương trình ngay!
Chương trình A: Tạo chiến lược lưới tương lai đầu tiên của bạn để nhận Voucher token trị giá 5 USDT​​​​!
Thời gian diễn ra chương trình: 07:00 ngày 09/02/2023 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 26/02/2023 (Giờ Việt Nam)
1.000 người dùng thông thường và VIP 1-3 đầu tiên xác nhận tham gia và tạo một chiến lược lưới tương lai lần đầu tiên trong Thời gian diễn ra chương trình sẽ đủ điều kiện để nhận được mỗi người một voucher token trị giá 5 USDT.​​
Chương trình B: Tạo chiến lược lưới tương lai & nhận gói nâng cấp VIP+1!
Thời gian diễn ra chương trình: 07:00 ngày 09/02/2023 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 20/02/2023 (Giờ Việt Nam)
Chương trình này chỉ dành cho người dùng thông thường. 3.000 người dùng đủ điều kiện đầu tiên xác nhận tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ sau trong Thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận được mỗi người một Voucher nâng cấp VIP+1
Cách thức tham gia:
 • Bước 1: Nhấp vào "Đăng ký ngay" trên trang khuyến mãi để đăng ký tham gia chương trình.
 • Bước 2: Tạo chiến lược lưới tương lai của bạn.
 • Bước 3: Sau khi đổi Voucher nâng cấp VIP,  bạn có thể tạo chiến lược lưới tương lai trong tài khoản phụ và tiếp tục giao dịch thủ công trong tài khoản chính. Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu cách tạo một tài khoản phụ.
Phần thưởng Voucher nâng cấp VIP sẽ được phân bổ cho người dùng đủ điều kiện theo hai đợt - cụ thể là vào 06:59 ngày 18/02/2023 (Giờ Việt Nam) và vào 06:59 ngày 22/02/2023 (Giờ Việt Nam).  
Chương trình C: Tạo 2 chiến lược lưới hợp đồng tương lai trở lên để chia sẻ các voucher token có giá trị lên tới 30.000 USDT!
Thời gian diễn ra chương trình: 07:00 ngày 14/02/2023 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 26/02/2023 (Giờ Việt Nam)
Tất cả người dùng thông thườngVIP 1-3 xác nhận tham gia và tạo ít nhất 2 chiến lược lưới tương lai trong Thời gian diễn ra chương trình sẽ đủ điều kiện nhận một phần chia đều của các voucher token trị giá lên tới 30.000 USDT, tùy thuộc vào số lượng người tham gia đủ điều kiện.
Xin lưu ý:
 • Để đủ điều kiện nhận phần thưởng trong Chương trình này, người dùng phải đảm bảo rằng: 
  • Thời gian hoạt động liên tục của mỗi chiến lược lưới tương lai ≥​​​​​​​ 48 giờ​​​​​​​, và 
  • Lợi nhuận đã ghi nhận của ít nhất một trong các chiến lược lưới tương lai của họ > 0. 
 • Người dùng có thể tạo chiến lược lưới tương lai của họ trong tài khoản phụ để tránh giao dịch thủ công, hủy lệnh và đóng các vị thế chấm dứt chiến lược lưới tương lai được tạo trong tài khoản chính của họ. Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu cách tạo tài khoản phụ.
Cơ cấu giải thưởng:
Tổng số người tham gia đủ điều kiện
Tổng phần thưởng
≥ 500
1.000 USDT
≥ 1.000
3.000 USDT
≥ 1.500
10.000 USDT
≥ 2.000
20.000 USDT
≥ 2.500
30.000 USDT
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Các chương trình A, B và C chỉ dành cho người dùng tham gia giao dịch Binance Futures và có thể không khả dụng hoặc có thể bị hạn chế ở một số khu vực hoặc quyền tài phán nhất định, hoặc đối với một số người dùng nhất định, tùy thuộc vào yêu cầu pháp lý và quy định. Người dùng có trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp dụng đối với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ giao dịch Binance Futures ở mỗi quốc gia nơi bạn truy cập các dịch vụ.  
 • Chỉ những người dùng đã được xác minh và nhấp vào [Đăng ký ngay] trên trang hoạt động này trong Thời gian diễn ra chương trình tương ứng mới đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Phần thưởng của Chương trình A, B và C không loại trừ nhau. Người dùng có thể tham gia và nhận phần thưởng từ cả 3 Chương trình.
 • Hoạt động A:
  • Chương trình khuyến mãi này dành cho những người dùng thông thường VIP 1-3.
 • Hoạt động B:
  • Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho những người dùng thông thường.
 • Chương trình C: 
 • Phân bổ phần thưởng:
  • Phần thưởng Voucher nâng cấp VIP sẽ được phân bổ cho những người dùng đủ điều kiện trước lúc 06:59 ngày 22/02/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher của họ thông qua mục Tài khoản > Trung tâm phần thưởng. 
  • Thời hạn hiệu lực của Voucher nâng cấp VIP là 30 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu về cách đổi Voucher nâng cấp VIP.
  • Phần thưởng voucher token sẽ được phân bổ cho người dùng đủ điều kiện trong vòng 14 ngày làm việc sau khi Chương trình tương ứng kết thúc. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher của họ qua mục Tài khoản > Trung tâm phần thưởng
  • Phần thưởng voucher token sẽ hết hạn trong vòng 2 tuần sau khi phân bổ. Người dùng hợp lệ phải nhận voucher trước ngày hết hạn.
 • Binance bảo lưu quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép.
 • Binance có toàn quyền quyết định trong viêc chấm dứt, sửa đổi và/hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc huỷ, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng các chương trình ưu đãi này, thay đổi các điều kiện và tiêu chuẩn hợp lệ, lựa chọn và số người chiến thắng và/hoặc thời gian thực hiện và tất cả Người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Binance có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ giao dịch Binance Futures tùy từng thời điểm vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 14/02/2023 để kéo dài thời gian diễn ra Chương trình B, đơn giản hóa cơ chế của Chương trình B và làm rõ việc tất cả các Voucher nâng hạng VIP sẽ được phân bổ trước 06:59 ngày 22/02/2023 (Giờ Việt Nam) thay vì vào lúc 06:59 ngày 16/02/2023 (Giờ Việt Nam).
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.