Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Khoản vay linh hoạt của Binance: Chia sẻ 5.000 USD dưới dạng Voucher token BETH bằng cách sử dụng BETH làm tài sản thế chấp cho Khoản vay linh hoạt đầu tiên của bạn

Khoản vay linh hoạt của Binance: Chia sẻ 5.000 USD dưới dạng Voucher token BETH bằng cách sử dụng BETH làm tài sản thế chấp cho Khoản vay linh hoạt đầu tiên của bạn

2023-05-30 03:06

Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Binance Loans hân hạnh giới thiệu chương trình khuyến mãi dành cho người dùng Khoản vay linh hoạt mới

Thời gian diễn ra chương trình: từ 09:00 ngày 29/05/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 12/06/2023 (Giờ Việt Nam)

2.000 người dùng Khoản vay linh hoạt mới đầu tiên hoàn thành tất cả các nhiệm vụ sau sẽ đủ điều kiện để nhận mỗi người 2,5 USD dưới dạng voucher token BETH

 • Xác nhận tham gia vào chương trình ưu đãi

 • Sử dụng BETH làm tài sản thế chấp khi vay thành công Khoản vay linh hoạt đầu tiên có giá trị tương đương với ít nhất 100 USDT trước lúc 06:59 ngày 12/06/2023 (Giờ Việt Nam) 

 • Duy trì vị thế Khoản vay linh hoạt đầu tiên của ở mức tối thiểu tương đương với 100 USDT trong ít nhất 5 ngày trọn vẹn sau khi vay thành công

Xin lưu ý rằng người dùng có thể tiếp tục kiếm phần thưởng Staking ETH bằng tài sản thế chấp BETH của họ trên Khoản vay linh hoạt của Binance. Tham khảo thông báo này để biết thêm thông tin.

Hãy tham gia chương trình ngay!

Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:

Điều khoản và Điều kiện:

 • Chương trình này chỉ áp dụng cho người dùng Khoản vay Linh hoạt mới

 • Để đủ điều kiện nhận phần thưởng, người dùng phải đăng ký tham gia tại đây và hoàn thành lệnh Khoản vay linh hoạt đầu tiên có giá trị tương đương với ít nhất 100 USDT cho bất kỳ tài sản có thể vay nào, và sử dụng BETH làm tài sản thế chấp. Tham khảo Dữ liệu cho vay để biết danh sách đầy đủ các tài sản có thể vay và lãi suất tương ứng.

 • Người dùng có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng, miễn là họ hoàn thành lệnh Khoản vay linh hoạt đầu tiên của mình, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nói trên trước lúc 06:59 ngày 12/06/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng có thể hoàn trả một phần Khoản vay linh hoạt của mình trong thời gian diễn ra chương trình, nhưng họ phải duy trì số tiền vay tối thiểu của vị thế Khoản vay linh hoạt đầu tiên của mình, tương đương với 100 USDT trong tối thiểu 5 ngày trọn vẹn

 • Hiện tại, Khoản vay linh hoạt của Binance chỉ hỗ trợ hoàn trả bằng chính loại tiền mã hóa mà người dùng đã vay.

 • Phân bổ phần thưởng:

  • Mỗi người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được 2,50 USD dưới dạng voucher token BETH. Phần thưởng được phân bổ trên cơ sở đến trước, nhận trước.

  • Binance sẽ tính toán và phân bổ phần thưởng voucher token BETH theo tỷ giá hối đoái BETH/USDT vào lúc 07:00 ngày 12/06/2023 (Giờ Việt Nam)

  • Tất cả các voucher token sẽ được phân bổ cho người dùng đủ điều kiện trước 17:00 ngày 22/06/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi phần thưởng voucher của họ qua Hồ sơ > Trạm phần thưởng.

  • Thời hạn đổi voucher được ấn định là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher.

 • Dựa vào đánh giá hợp lý của mình, Binance có toàn quyền truất quyền tham gia của người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào. 

 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động ưu đãi, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.

 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

29/05/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)

Theo dõi chúng tôi trên 

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu nhiều rủi ro thị từ trường và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ mọi rủi ro. Bạn nên xem xét thận trọng kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi rocủa chúng tôi.