Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Giao dịch các cặp biến động nhiều nhất trên Binance Convert để được chia quỹ thưởng 9.600 USDT!

Giao dịch các cặp biến động nhiều nhất trên Binance Convert để được chia quỹ thưởng 9.600 USDT!

2023-06-01 03:59

Nhắc nhở: Hãy nhấp vào [Đăng ký ngay] trên trang hoạt động để tham gia chương trình 

Thân gửi Cộng đồng Binance, 

Binance Convert vui mừng thông báo chương trình ưu đãi mới tặng thưởng cho cộng đồng! Trong Thời gian diễn ra chương trình, tất cả người dùng xác nhận tham gia và hoàn tất giao dịch trị giá 1 USDT trở lên trên các cặp biến động nhiều nhất trên Binance Convert sẽ có cơ hội được chia quỹ thưởng voucher token với tổng trị giá 9.600 USDT.

Cặp biến động nhiều nhất mỗi ngày (từ 07:00 Giờ Việt Nam đến 06:59 hôm sau Giờ Việt Nam) sẽ bao gồm token có hiệu suất thấp nhất và token có hiệu suất cao nhất trong ngày trên Binance Convert.

 • Token có hiệu suất thấp nhất là token có tỷ lệ phần trăm giảm giá trị lớn nhất từ 07:00 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 hôm sau (Giờ Việt Nam).

 • Token có hiệu suất cao nhất là token có tỷ lệ phần trăm tăng giá trị lớn nhất từ 07:00 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 hôm sau (Giờ Việt Nam).

Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 01/06/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 08/06/2023 (Giờ Việt Nam)

Chương trình A: Hoàn tất giao dịch trên cặp biến động nhiều nhất vào ngày hôm sau để được chia đều quỹ thưởng 800 USDT dưới dạng voucher token hằng ngày

Đối với mỗi ngày trong Thời gian diễn ra chương trình, tất cả người dùng đủ điều kiện xác nhận tham gia chương trình và hoàn tất giao dịch trên cặp biến động nhiều nhất của Binance Convert vào ngày hôm sau sẽ được chia đều quỹ thưởng hằng ngày trị giá 800 USDT dưới dạng voucher token

Ví dụ: 

 • Nếu BTC là token có hiệu suất thấp nhất còn BNB là token có hiệu suất cao nhất vào Ngày thứ 2 trong Thời gian diễn ra chương trình (nghĩa là từ 07:00 ngày 02/06/2023 Giờ Việt Nam đến 06:59 ngày 03/06/2023 Giờ Việt Nam), thì cặp biến động nhiều nhất của Ngày thứ 2 sẽ là BNB/BTC. 

 • Do đó, tất cả người dùng xác nhận đăng ký tham gia Chương trình này và hoàn tất giao dịch chuyển đổi BTC sang BNB trên Binance Convert vào Ngày thứ 1 (nghĩa là từ 07:00 ngày 01/06/2023 Giờ Việt Nam đến 06:59 ngày 02/06/2023 Giờ Việt Nam) sẽ được chia đều quỹ thưởng voucher token trị giá 800 USDT của Ngày thứ 1.

 • Giao dịch chuyển đổi phải từ token có hiệu suất thấp nhất sang token có hiệu suất cao nhất.

Chương trình B: Hoàn tất thêm giao dịch trên các cặp biến động nhiều nhất trong thời gian diễn ra chương trình để được chia quỹ thưởng trị giá 4.000 USDT

Ngoài ra, những người dùng xác nhận tham gia và thực hiện ít nhất một giao dịch mỗi ngày (nghĩa là từ 07:00 Giờ Việt Nam đến 06:59 hôm sau Giờ Việt Nam) trên Binance Convert trong thời gian diễn ra chương trình sẽ đủ điều kiện tham gia Chương trình B.

Người dùng đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo số ngày thực hiện thành công giao dịch Binance Convert trên cặp biến động nhiều nhất của ngày hôm sau. Sau đó, top người dùng có số ngày giao dịch nhiều nhất trên cặp biến động nhiều nhất của ngày hôm sau sẽ được chia đều quỹ thưởng voucher token trị giá 4.000 USDT.

Lưu ý:

 1. Để đủ điều kiện nhận phần thưởng trong cả Chương trình A và Chương trình B, người dùng chỉ nên hoàn tất các giao dịch có liên quan trên Binance Convert sau khi xác nhận tham gia Chương trình.

 2. Chỉ những giao dịch Convert ở chế độ Thị trường mới được tính là giao dịch thành công trong Chương trình A và Chương trình B. 

 3. Các loại giao dịch sau đây sẽ không được tính là giao dịch thành công đối với Chương trình A và Chương trình B: 

  1. Lệnh giới hạn trên Binance Convert;

  2. Giao dịch Convert trên các cặp giao dịch bao gồm stablecoin hoặc tiền pháp định;

  3. Giao dịch API trên Binance Convert;

  4. Giao dịch Convert trên các token cũ trước đây đã được hoán đổi, đổi mệnh giá hoặc hợp nhất thành token mới tương ứng.

Hãy tham gia chương trình ngay! 

Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:

Điều khoản và Điều kiện:

 • Tất cả người dùng phải hoàn tất xác minh tài khoản và xác nhận tham gia Chương trình này thì mới đủ điều kiện nhận phần thưởng. Chỉ những chủ tài khoản Binance.com đáp ứng thêm tất cả các tiêu chí như được nêu trên mới được tham gia.

 • Phần thưởng của Chương trình A và B không loại trừ nhau. Mỗi người dùng có thể nhận nhiều phần thưởng. 

 • Chỉ dành cho Chương trình A: Danh sách người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng cho mỗi ngày trong Thời gian diễn ra chương trình sẽ được công bố sau 2 ngày trên trang hoạt động.

 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi Chương trình kết thúc. Người dùng có thể đăng nhập và đổi phần thưởng voucher token trong mục Tài khoản > Trạm phần thưởng.

 • Hạn sử dụng của voucher token là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher.

 • Khi tham gia hoạt động ưu đãi này, tài khoản phụ sẽ không được coi là tài khoản độc lập.

 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, cũng như các giao dịch có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.

 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các điều khoản này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả người tham gia vào Chương trình này đều phải tuân theo các sửa đổi này. 

 • Để rõ ràng, các quyết định của Binance liên quan đến tất cả khía cạnh của Chương trình này cũng là quyết định cuối cùng và không thể khiếu nại. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng của Convert.

 • Bạn có thể truy cập các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho Chương trình này tại đây.

 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

31/05/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)

Theo dõi chúng tôi trên 

Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 31/05/2023 để sửa đổi các liên kết trang hoạt động.

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có rủi ro thị trường cao và chịu nhiều biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ rủi ro. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được xem là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.