Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Giới thiệu bạn bè để mở khóa Phần thưởng cá nhân hóa, mỗi Phần thưởng trị giá tới 500 USDT!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Phần thưởng cá nhân hóa, mỗi Phần thưởng trị giá tới 500 USDT!

2023-03-10 02:49
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Giới thiệu Binance Lite đang tung ra một chương trình khuyến mãi hoàn toàn mới và thú vị dành cho những người dùng mời bạn bè của họ tham gia Binance! Mời bạn bè của bạn thông qua Hoạt động giới thiệu Lite diễn ra trong thời gian giới hạn và nhận Phần thưởng cá nhân hóa trị giá tới 500 USDT dưới dạng voucher token cùng những người bạn được giới thiệu của bạn khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ. 
Bắt đầu giới thiệu bạn bè ngay hôm nay!
 
Thời gian diễn ra chương trình: từ 14:00 ngày 08/03/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 23/03/2023 (Giờ Việt Nam)
Hoạt động A: Mời bạn bè của bạn tham gia Binance và cùng nhau mở khóa các phần thưởng cá nhân hóa!
Chia sẻ Liên kết/ID hoạt động giới thiệu Lite diễn ra trong thời gian giới hạn với một người bạn chưa đăng ký Binance để mở khóa Phần thưởng cá nhân hóa cho cả hai.
Người được giới thiệu có thể hoàn thành hai nhiệm vụ để đủ điều kiện nhận phần thưởng: 
 • Người được giới thiệu phải hoàn thành các lần nạp tiền có giá trị tích lũy tương đương với hơn 50 USD thông qua phương thức nạp tiền mặt, mua bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, giao dịch P2P hoặc nạp tiền mã hóa để cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều nhận được mỗi người một Phần thưởng cá nhân hóa.
 • Người được giới thiệu phải hoàn thành các giao dịch có giá trị tích lũy tương đương với hơn 200 USD trên bất kỳ cặp giao dịch Spot hoặc Convert nào để cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều nhận được mỗi người một Phần thưởng cá nhân hóa bổ sung.
Lưu ý: Người được giới thiệu phải hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền để nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ giao dịch.
Mỗi Phần thưởng cá nhân hóa có giá trị tới 500 USDT dưới dạng voucher token. Thu thập thêm Phần thưởng cá nhân hóa để tăng cơ hội mở khóa giải thưởng lớn hơn và mở khóa các Phần thưởng cá nhân hóa bất ngờ, có giá trị tới 500 USDT dưới dạng voucher token. Mỗi người dùng đủ điều kiện có thể nhận được tổng cộng tối đa 20 Phần thưởng cá nhân hóa.
Hoạt động B: Chia sẻ Hoạt động này trên mạng xã hội để mở khóa tới 100 USDT
Truy cập trang Hoạt động phần thưởng cá nhân hóa giới thiệu Lite và nhấp vào [Phần thưởng đã pool] > [Chia sẻ] để chia sẻ hoạt động trên bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn trong thời gian diễn ra hoạt động. Người dùng chia sẻ thành công hoạt động và bạn bè của họ nhấp vào liên kết được chia sẻ hoặc quét mã QR sẽ đủ điều kiện tham gia hoạt động này.
Người dùng sẽ được xếp hạng theo số Phần thưởng cá nhân hóa họ thu thập được từ Hoạt động A và 5.000 người dùng đủ điều kiện hàng đầu sẽ chia sẻ quỹ thưởng trị giá 5.000 USDT theo nguyên tắc ai đến trước, nhận trước. Ba người dùng* đủ điều kiện hàng đầu sẽ nhận được mỗi người một voucher token trị giá 100 USDT và 4.997 người dùng đủ điều kiện tiếp theo sẽ chia đều 4.700 USDT dưới dạng voucher token.
Binance UID của ba người dùng đủ điều kiện hàng đầu sẽ được công bố trên trang Hoạt động phần thưởng cá nhân hóa giới thiệu Lite 7 ngày sau khi hoạt động kết thúc. 
*Xin lưu ý:
 • Phần thưởng cho ba người dùng đủ điều kiện hàng đầu trong Hoạt động B sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước nếu có nhiều hơn ba người dùng đủ điều kiện hàng đầu thu thập cùng số lượng Phần thưởng cá nhân hóa trong Hoạt động A và đủ điều kiện tham gia Hoạt động B.
 • Nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước cũng sẽ được sử dụng để lựa chọn 4.997 người dùng đủ điều kiện khác để nhận phần thưởng trong Hoạt động B, nếu có.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảoCâu hỏi thường gặp.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Mỗi người mời chỉ có thể nhận một phần thưởng cho mỗi lần mời. Nếu một người bạn đăng ký tài khoản bằng ID/liên kết Hoạt động giới thiệu Lite của người giới thiệu, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng hoa hồng và ngược lại.
 • Cả người giới thiệu và người được giới thiệu phải hoàn thành KYC trong vòng 7 ngày sau khi chương trình kết thúc để cả hai bên có thể mở khóa được bất kỳ Phần thưởng cá nhân hóa tương ứng nào trên Trang hoạt động.
 • Phần thưởng cá nhân hóa là một số tiền cố định trong khoảng từ 0,2 đến 500 USDT, tùy thuộc vào hoạt động trong quá khứ của người dùng trên Binance.
 • Phần thưởng voucher token sẽ được phân bổ trong vòng 48 giờ sau khi người dùng mở khóa phần thưởng trên Trang hoạt động. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher token của họ qua mục Tài khoản > Trung tâm phần thưởng. Người dùng đủ điều kiện phải mở khóa Phần thưởng cá nhân hóa của họ trong vòng 7 ngày sau khi chương trình kết thúc.
 • Người dùng không được sử dụng tài khoản phụ để tham gia Chương trình này. Chương trình này không chấp nhận giao dịch nạp tiền được thực hiện qua tài khoản phụ hoặc chuyển khoản.
 • Mọi giao dịch nạp tiền được thực hiện bằng phương thức thanh toán qua bên thứ ba hoặc từ một tài khoản Binance khác sẽ không được tính vào khối lượng nạp của nhiệm vụ nạp tiền trong Hoạt động A.
 • Binance sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái theo thời gian thực khi đổi tiền pháp định sang USD để tính toán giá trị USD của các giao dịch nạp tiền qua các kênh tiền pháp định, từ đó tính toán giá trị của các giao dịch nạp tiền đã hoàn thành trong Thời gian diễn ra chương trình. 
 • Liên kết/ID hoạt động giới thiệu Lite cho chương trình này sẽ ngừng hoạt động khi phân bổ hết tất cả phần thưởng.
 • Hoạt động A:
  • Mỗi tài khoản đủ điều kiện có thể nhận được tối đa 20 Phần thưởng cá nhân hóa: 10 phần thưởng từ nhiệm vụ nạp tiền và 10 phần thưởng từ nhiệm vụ giao dịch. 
  • Người được giới thiệu phải hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền để có thể nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ giao dịch.
 • Hoạt động B:
  • Phần thưởng dành cho Hoạt động B sẽ được mở trong vòng 72 giờ kể từ khi hoạt động kết thúc. 
  • Người dùng sẽ có thể kiểm tra danh sách những người chiến thắng USDT thông qua [Xem danh sách] bên dưới tab Phần thưởng trong quỹ thưởng 7 ngày sau khi hoạt động kết thúc.
 • Binance có quyền huỷ bỏ quyền tham gia và thu hồi phần thưởng nếu người tham gia có hành vi không trung thực hoặc lạm dụng trong thời gian diễn ra hoạt động. Các hành vi này bao gồm đăng ký nhiều tài khoản để kiếm thêm phần thưởng và bất kỳ hành vi nào khác liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại.
 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều khoản chương trình này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả người dùng đều phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Tất cả những người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản sử dụng của Binance.
 • Binance bảo lưu quyền định đoạt kết quả cuối cùng của hoạt động.
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.