Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Airdrop

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Cập nhật quan trọng về Chương trình Airdrop APENFT (NFT)

2021-10-26 08:39
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Tổ chức APENFT vừa ra mắt bản cập nhật mới nhất của mình trên chương trình airdrop APENFT (NFT). NFT sẽ được airdrop đến người dùng WINkLink (WIN), bên cạnh đó người dùng TRON (TRX), BitTorrent (BTT) và JUST (JST) hằng tháng. Ảnh chụp số dư cho airdrop sẽ được thực hiện vào lúc 12:00:00 (UTC) vào ngày 10 hằng tháng từ Tháng 6 2021 đến Tháng 6 2023. 
Xin tham khảo thông tin chi tiết về thay đổi này ở bên dưới:
 • Chương trình airdrop đã được cập nhật sẽ được áp dụng bắt đầu từ 19:00:00 ngày 10/11/2021 (Giờ VN) và hoàn tất vào 19:00:00 ngày 10/06/2023 (Giờ VN). 
 • Chúng tôi sẽ chụp số dư tất cả token TRX, BTT, JST và WIN mà người dùng Binance nắm giữ tại thời điểm trên, và sẽ phân bổ token NFT theo công thức bên dưới:
  • NFT được nhận bởi người dùng A đang nắm giữ TRX = (Số lượng TRX người dùng TRX nắm giữ trong thời điểm chụp/Tổng số lượng TRX do sàn giao dịch nắm giữ trong thời điểm chụp) * Tổng số lượng NFT được airdrop đến Binance dựa trên việc nắm giữ TRX;
  • NFT được nhận bởi người dùng A đang nắm giữ BTT = (Số lượng BTT người dùng BTT nắm giữ trong thời điểm chụp/Tổng số lượng BTT do sàn giao dịch nắm giữ trong thời điểm chụp) * Tổng số lượng NFT được airdrop đến Binance dựa trên việc nắm giữ BTT;
  • NFT được nhận bởi người dùng A đang nắm giữ JST = (Số lượng JST người dùng JST nắm giữ trong thời điểm chụp/Tổng số lượng JST do sàn giao dịch nắm giữ trong thời điểm chụp) * Tổng số lượng NFT được airdrop đến Binance dựa trên việc nắm giữ JST.
  • NFT được nhận bởi người dùng A đang nắm giữ WIN = (Số lượng WIN người dùng WIN nắm giữ trong thời điểm chụp/Tổng số lượng WIN do sàn giao dịch nắm giữ trong thời điểm chụp) * Tổng số lượng NFT được airdrop đến Binance dựa trên việc nắm giữ WIN.
 • Những token TRX, BTT, JST và WIN đang chờ nạp hoặc rút ở thời điểm chụp số dư sẽ không được tính vào số dư TRX, BTT, JST và WIN của người dùng. Hãy đảm bảo bạn có đủ thời gian để hoàn tất nạp và rút tiền trước thời điểm chụp số dư.
 • Để đủ điều kiện để nhận airdrop NFT, tại thời điểm chụp màn hình, trong tài khoản của mỗi người dùng cần phải nắm giữ tối thiểu (bao gồm cả khối lượng nằm trong các lệnh đang chờ giao dịch):
  • 100 TRX
  • Hoặc 2.000 BTT
  • Hoặc 100 JST
  • Hoặc 15.000 WIN
 • Ảnh chụp sẽ chụp hiển thị số dư TRX, BTT, JST và WIN trong ví Spot, tài khoản Margin, Savings và Staking, và ví hợp đồng tương lai ký quỹ Coin, trừ ví hợp đồng tương lai ký quỹ USDT. Những khoản thanh toán lãi TRX, BTT, JST và WIN chưa được phân bổ sẽ không được tính để nhận airdrop.
 • TRX, BTT, JST và WIN được vay từ Ký quỹ hoặc Crypto Loan hoặc TRX, BTT, JST và WIN được chuyển vào ví Spot từ các tài khoản này, sẽ không được tính vào airdrop.
 • Đối với giao dịch và niêm yết NFT trên Binance, NFT sẽ phải trải qua quá trình đánh giá khắt khe của Binance giống như tất cả các đồng coin/token khác. Việc được hỗ trợ airdrop không đảm bảo NFT sẽ được niêm yết phục vụ giao dịch. Binance không đảm bảo bất kỳ lượt niêm yết nào theo chính sách nội bộ của mình.
 • Binance sẽ phân bổ token NFT hằng tháng sau khi dự án hoàn thành việc phân phối token NFT cho các sàn giao dịch. Chúng tôi sẽ đăng một thông báo khác sau khi quá trình phân bổ cho người dùng Binance hoàn tất.
 • Các cá nhân, tổ chức và quốc gia bị trừng phạt của Hoa Kỳ không đủ điều kiện để nhận airdrop này. Để biết thêm thông tin, xin đọc Điều khoản Sử dụng của Binance.
Để biết thêm thông tin về cách token NFT sẽ được airdrop, vui lòng tham khảo: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
25/10/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định mọi điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.