Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Ưu đãi hấp dẫn khi stake OM: Hưởng tỷ lệ thưởng lên đến 48,67% và chia sẻ quỹ thưởng 300.000 OM!

2022-08-19 10:35
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Staking đã ra mắt hoạt động Staking cố định OM. Stake OM từ 18:00 ngày 18/08/2022 (Giờ Việt Nam) để nhận được nhiều phần thưởng.
Chương trình 1: Nạp và stake OM, hưởng APR lên đến 48,67%
Thời gian diễn ra chương trình: từ 18:00 ngày 18/08/2022 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 28/08/2022 (Giờ Việt Nam)
 • Hình thức Staking cố định: Theo nguyên tắc đến trước, được trước.
 • Thời gian tính phần thưởng: Từ 07:00 sáng (Giờ Việt Nam) vào ngày sau khi bạn thêm tiền mã hóa của mình vào pool staking, cho đến khi kết thúc thời gian stake.
 • Thời gian trả thưởng: Hàng ngày.
Sản phẩm áp dụng (Staking cố định)
Các tài sản kỹ thuật số
Kỳ hạn
Hạn mức Staking cố định tối đa cho mỗi người dùng
Lãi suất tiêu chuẩn tính theo năm
Hạn mức Staking cố định tối thiểu cho mỗi người dùng
OM
10 ngày
600 OM
48,67%
0,01 OM
Lưu ý:
 • Binance Staking sẽ trả lại tài sản kỹ thuật số/tiền kỹ thuật số đã stake vào Ví Spot của người dùng sau khi kết thúc thời gian stake đã thỏa thuận. Giá trị của tài sản kỹ thuật số/tiền kỹ thuật số thường dao động và có thể thay đổi.
 • Người dùng có thể xem tài sản Staking cố định tại Ví > Earn > Staking cố định > Đã khóa.
 • Người dùng có thể bật chức năng "Staking Tự động” trước khi hoàn tất đăng ký các sản phẩm stake, tính năng này sẽ tự động thêm tài sản/tiền kỹ thuật số vào staking pool một lần nữa khi kết thúc giai đoạn stake.
 • Thời gian mở khóa cho các sản phẩm Staking cố định: Một ngày.
 • Câu hỏi thường gặp về Staking cố định.
 • Trong trường hợp rút sớm: Người dùng có thể chọn rút tài sản trước hạn. Sau khi chọn rút sớm, tài sản kỹ thuật số đã stake sẽ được hoàn trả vào tài khoản Spot và bất kỳ phần thưởng đã phân bổ nào sẽ bị khấu trừ vào tài sản kỹ thuật số đã stake. Có thể mất 48-72 giờ để nhận được tài sản kỹ thuật số.
Chương trình 2: Mua và stake OM, chia sẻ quỹ thưởng 150.000 OM
Thời gian diễn ra chương trình: từ 18:00 ngày 18/08/2022 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 28/08/2022 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng đáp ứng tất cả yêu cầu dưới đây sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình này:
 • Đạt số lượng mua ròng từ 4.200 OM trở lên (ở đây số lượng mua ròng được hiểu là tổng số lượng OM mua trên Binance Spot trừ đi số lượng OM bán trên Binance Spot).
 • Tham gia hoạt động Staking cố định OM trong vòng 30, 60 hoặc 120 ngày.
Đối với chương trình ưu đãi này, hệ thống sẽ chọn 500 người dùng trong số tất cả những người tham gia đủ điều kiện dựa trên Quy tắc chọn thưởng theo Giá trị hàm băm Binance Chain. Mỗi người dùng được chọn sẽ nhận được 300 token OM.
Chương trình 3: Người dùng mới tham gia Staking cố định sẽ cùng chia sẻ quỹ thưởng 150.000 OM
Thời gian diễn ra chương trình: từ 18:00 ngày 18/08/2022 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 28/08/2022 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra hoạt động, 2.000 người dùng đầu tiên tham gia Staking cố định lần đầu và đăng ký tối thiểu 2.600 OM trong các sản phẩm Staking cố định OM sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng từ quỹ thưởng trị giá 150.000 OM dựa trên cơ cấu phần thưởng như sau.
Cơ cấu phần thưởng:
Thứ tự theo thời gian đăng ký Staking OM
Phần thưởng tương ứng cho mỗi người dùng đủ điều kiện
Vị trí thứ 1 - 100
300 OM
Vị trí thứ 101 - 200
250 OM
Vị trí thứ 201 - 300
200 OM
Vị trí thứ 301 - 400
150 OM
Vị trí thứ 401 - 500
100 OM
Vị trí thứ 501-1000
50 OM
Hạng 1.001 - 2.000
25 OM
Điều khoản và Điều kiện:
 • Phần thưởng OM của Chương trình 2 và 3 sẽ được phân bổ vào Ví Binance của người nhận trong vòng 2 tuần sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng có thể xem phần thưởng của mình bằng cách chọn Tài khoản > Ví > Lịch sử giao dịch > Phân bổ.
 • Dựa vào đánh giá hợp lý của mình, Binance có toàn quyền truất quyền tham gia của người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa chương trình hoặc các quy tắc chương trình.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình có tại đây.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
18/08/2022
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Lưu ý: Thông báo này đã được cập nhật vào ngày 30/08/2022 để cập nhật lại chính xác thời gian theo bản tiếng Anh
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Staking cố định sẽ hoàn trả các tài sản kỹ thuật số đã stake vào Ví Spot của người dùng sau khi thời hạn thỏa thuận kết thúc hoặc sau khi rút sớm. Bạn không có quyền nhận phần thưởng cho đến khi Binance nhận được phần thưởng đó và Binance không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng staking cụ thể nào hoặc bất kỳ khoản lợi nhuận staking nào theo thời gian. APR là giá trị ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn, không phải là APR thực tế hoặc dự đoán bằng bất kỳ loại tiền pháp định nào. APR được điều chỉnh hàng ngày và phần thưởng ước tính có thể khác với phần thưởng thực tế. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.