Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance kết thúc 4 hoạt động: Giao dịch SNM để chiến thắng, Ưu đãi SHIB vs DOGE, Learn & Earn ERN, Ưu đãi Hoàn phí Gấp ba

2021-11-29 08:33
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Các chương trình ưu đãi sau đây hiện đã kết thúc:
  • SNM Trade to Win
  • Ưu đãi SHIB vs DOGE
  • Learn & Trade ERN
  • Ưu đãi Hoàn phí Gấp ba
Tất cả phần thưởng đều đã được chuyển đến tài khoản của những người chiến thắng. 
  • Đối với phần thưởng voucher token của SNM Trade to Win,Ưu đãi SHIB vs DOGE Learn & Trade FUN, và Learn & Trade ERN, người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher của mình qua Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng. Thời hạn của của voucher token là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. 
  • Với phần thưởng NFT của hoạt động Learn & Earn ERN, người dùng có thể xem phần thưởng của mình trên địa chỉ ERC 1155.
    Messi Magician #1380 (Polygon): 
Shaq With Authority #1364 (Ethereum): 
  • Với phần thưởng BUSD của Ưu đãi Hoàn phí Gấp ba, người dùng sẽ có thể xem phần thưởng của mình bằng cách chọn Trung tâm Tài khoản > Ví Phân bổ.
  • Với phần thưởng dưới dạng Thẻ quà tặng của Ưu đãi Hoàn phí Gấp ba, người dùng sẽ nhận được email có mã đổi thưởng duy nhất và có thể đổi thẻ quà tặng của họ trên Ứng dụng Binance bằng cách truy cập trang chủ> Hồ sơ>Thẻ quà tặngBinance Web. Tìm hiểu cách sử dụng Thẻ quà tặng.
Liên kết gốc của các chương trình ưu đãi: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
26/11/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.