Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Thiết lập kỷ lục mới với hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD và nhận cơ hội chia sẻ quỹ thưởng lên đến 50.000 BUSD!

2022-07-25 04:01
Binance Futures vừa ra mắt một chương trình khuyến mãi, trong đó tất cả người dùng đủ điều kiện có thể chia sẻ tổng phần thưởng là số voucher token BUSD trị giá 40.000 BUSD và số voucher tiền thưởng hợp đồng tương lai trị giá 10.000 BUSD.
Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 25/07/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 03/08/2022 (Giờ Việt Nam)
Hãy tham gia chương trình ngay! 
Tất cả người dùng thông thườngVIP 1-3 cần xác nhận đăng ký tại đây để tham gia chương trình khuyến mãi này. Để đủ điều kiện nhận phần thưởng, người dùng cần đáp ứng một trong các yêu cầu về khối lượng giao dịch sau, tùy theo yêu cầu nào cao hơn*:
 • Giao dịch Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD (bao gồm mua hoặc bán) phá vỡ kỷ lục khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT hàng ngày của cá nhân họ từ 07:00 ngày 01/07/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 25/07/2022 (Giờ Việt Nam), HOẶC
 • Thực hiện giao dịch tối thiểu tương đương 500 BUSD cho bất kỳ Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD nào trong một ngày (bao gồm cả mua hoặc bán)
Người dùng đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo tổng PNL giao dịch của họ cho hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD trong thời gian khuyến mãi
*Ví dụ: 
 • Nếu kỷ lục khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT hàng ngày của người dùng A trong khoảng thời gian nói trên là hơn tương đương 500 BUSD, người dùng A cần giao dịch Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD và phá kỷ lục trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện nhận phần thưởng. 
 • Nếu bản ghi khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT hàng ngày của người dùng B trong khoảng thời gian nói trên nhỏ hơn hoặc bằng 500 BUSD, người dùng B cần hoàn thành giao dịch tối thiểu tương đương 500 BUSD cho bất kỳ Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD nào trong một ngày trong thời gian khuyến mãi thời gian để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
Cách thức tham gia:
 • Bước 1: Đăng nhập vào Binance Futures. Nếu bạn chưa có tài khoản Binance Futures, vui lòng đăng ký tại đây
 • Bước 2: Đăng ký tham gia chương trình ưu đãi tại đây.
 • Bước 3: Giao dịch Hợp đồng tương lai BUSDⓈ-M (bao gồm mua hoặc bán) và phá vỡ kỷ lục khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT hàng ngày của cá nhân họ, HOẶC hoàn thành giao dịch 500 BUSD tương đương với bất kỳ Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD nào trong một ngày, tùy theo giá trị nào cao hơn.
Phần thưởng là gì?
Quỹ thưởng linh động lên đến số voucher token BUSD trị giá 40.000 BUSD, tùy thuộc vào số lượng người tham gia đủ điều kiện.
Quỹ thưởng linh động:
Tổng số người dùng đủ điều kiện≥ 1.000≥ 3.000≥ 5.000≥ 8.000
Tổng phần thưởng3.000 BUSD10.000 BUSD20.000 BUSD40.000 BUSD
Cơ cấu phần thưởng:
Xếp hạng người dùng dựa trên Tổng PNL cho hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD
Phần thưởng
Giải nhất
30% tổng phần thưởng đã mở khóa
Xếp hạng thứ 2 - 3
Chia đều 20% Quỹ thưởng đã mở khóa
Vị trí thứ 4-5
Chia đều 15% Quỹ thưởng đã mở khóa
Vị trí thứ 6-10
Chia đều 15% Quỹ thưởng đã mở khóa
Vị trí thứ 11-20
Chia đều 20% Quỹ thưởng đã mở khóa
Ngoài ra, 100 người dùng đáp ứng các yêu cầu sau sẽ được chọn hàng ngày dựa trên các quy tắc để mỗi người nhận được Voucher Hợp đồng tương lai 10 BUSD
 • Chưa bao giờ giao dịch Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD trước 07:00 ngày 25/07/2022 (Giờ Việt Nam)
 • Đã hoàn thành ít nhất một giao dịch trên bất kỳ hợp đồng Tương lai nào (không bao gồm Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD) trong khoảng thời gian từ 07:00 ngày 01/01/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 25/07/2022 (Giờ Việt Nam).
Tổng số 1.000 người tham gia đủ điều kiện sẽ được chọn trong thời gian khuyến mãi. 
Điều kiện và Điều khoản: 
 • Tất cả người dùng Binance phải xác minh tài khoản của họ​ để đủ điều kiện nhận phần thưởng. Vui lòng đăng ký tại đây nếu bạn chưa có tài khoản Binance.
 • Tổng khối lượng giao dịch hợp lệ bao gồm cả mua lẫn bán, không tính giao dịch wash trades.
 • Tài khoản phụ sẽ không được tính là cá nhân tham gia. Khối lượng giao dịch của các tài khoản phụ sẽ được cộng chung với khối lượng giao dịch tiêu chuẩn của tài khoản chính để tính ra kết quả sau cùng.
 • Người dùng đủ điều kiện có thể đủ điều kiện nhận nhiều phần thưởng.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng hai tuần sau khi chương trình kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và đổi voucher trong mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép, tự giao dịch hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường, v.v.
 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc huỷ, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng chương trình ưu đãi này, các điều kiện và tiêu chuẩn hợp lệ, lựa chọn và số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả Người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình có tại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường và biến động giá cả cao. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào, nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro và đã thực hiện các đánh giá độc lập về tính phù hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng khi tham gia giao dịch đó. Tham khảo ý kiến các cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư, hoặc khuyến nghị về các sản phẩm tài chính và không được cá nhân hóa theo bất kỳ cách nào để phản ánh mục tiêu đầu tư của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản Sử dụngCảnh báo Rủi ro của chúng tôi.