Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật API

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Cập nhật các loại hình thức chuyển SAPI (27/10/2021)

2021-10-28 07:26
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Theo quá trình di chuyển ví P2P, Binance Payment, Binance Card và các ví doanh nghiệp khác vào Ví Funding, chúng tôi sẽ cập nhật hình thức chuyển tiền SAPI vào lúc 15:00 ngày 04/11/2021 (Giờ VN). POST /sapi/v1/asset/transfer and GET /sapi/v1/asset/transfer sẽ không được hỗ trợ cho các loại tài sản như bên dưới:
Loại tài khoảnCập nhật
MAIN_C2CVô hiệu hóa tính năng chuyển từ tài khoản Spot sang tài khoản P2P
C2C_MAINVô hiệu hóa tính năng chuyển từ tài khoản P2P sang tài khoản Spot
C2C_UMFUTUREVô hiệu hóa tính năng chuyển từ tài khoản P2P sang tài khoản USDⓈ-M Futures
C2C_MININGVô hiệu hóa tính năng chuyển từ tài khoản P2P sang tài khoản Mining
UMFUTURE_C2CVô hiệu hóa tính năng chuyển từ tài khoản USDⓈ-M Futures sang tài khoản P2P
MINING_C2CVô hiệu hóa tính năng chuyển từ tài khoản Mining sang tài khoản P2P
MARGIN_C2CVô hiệu hóa tính năng chuyển từ tài khoản Margin (Cross) sang tài khoản P2P
C2C_MARGINVô hiệu hóa tính năng chuyển từ tài khoản P2P sang tài khoản Margin (Cross)
MAIN_PAYVô hiệu hóa tính năng chuyển từ tài khoản Spot sang tài khoản Pay
PAY_MAINVô hiệu hóa tính năng chuyển từ tài khoản Pay sang tài khoản Spot
Các hình thức chuyển liên quan đến tài khoản P2P và tài khoản thanh toán có thể được thay bằng các hình thức sử dụng tài khoản funding như sau:
Loại tài khoảnCập nhật
MAIN_FUNDINGHiện hỗ trợ chuyển từ tài khoản Spot sang tài khoản Funding
FUNDING_MAINHiện hỗ trợ chuyển từ tài khoản Funding sang tài khoản Spot
FUNDING_UMFUTUREHiện hỗ trợ chuyển từ tài khoản Funding sang tài khoản USDⓈ-M Futures
UMFUTURE_FUNDINGHiện hỗ trợ chuyển từ tài khoản tài khoản USDⓈ-M Futures sang tài khoản Funding
MARGIN_FUNDINGHiện hỗ trợ chuyển từ tài khoản tài khoản MARGIN(cross) sang tài khoản Funding
FUNDING_MARGINHiện hỗ trợ chuyển từ tài khoản Funding sang tài khoản Margin(cross)
FUNDING_CMFUTUREHiện hỗ trợ chuyển từ tài khoản Funding sang tài khoản Futures ký quỹ bằng Coin
CMFUTURE_FUNDINGHiện hỗ trợ chuyển từ tài khoản tài khoản Futures ký quỹ bằng Coin sang tài khoản Funding
Để đảm bảo các chiến lược giao dịch của bạn không bị ảnh hưởng, tất cả người dùng API được khuyến khích nâng cấp hệ thống giao dịch lên càng sớm càng tốt.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
27/10/2021
Hãy dùng ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android) để giao dịch mọi lúc, mọi nơi
Theo dõi chúng tôi trên 
Instagram: https://www.instagram.com/binance 
Binance có toàn quyền quyết định, điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.