Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance Futures sẽ triển khai Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu DYDX ký quỹ bằng USDT với đòn bẩy lên đến 25X

Binance
2021-09-10 02:11
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ triển khai Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu DYDX ký quỹ bằng USDT với đòn bẩy lên đến 25x vào lúc 10:30 ngày 10/09/2021 (Giờ Việt Nam).
Xin lưu ý: Hợp đồng tương lai vĩnh cửu DYDX là các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT và sử dụng USDT làm tài sản thế chấp. Người dùng sẽ được chọn đòn bẩy từ 1-25x.
Thông tin thêm:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures (Hợp đồng tương lai) có rủi ro cao, cũng như khả năng lãi và lỗ đều đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Hợp đồng tương lai. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang tài nguyên Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
09/09/2021
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Nhận APY lên đến 66% khi gửi tiết kiệm PIVX cùng Binance Savings