Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Chương trình Giveaway đặc biệt - Tuần lễ Tri ân với MDX: Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày để nhận cơ hội chia sẻ quỹ thưởng cực khủng trị giá 150.000 USD!

2021-11-22 13:59

Nhắc nhở: Nhấp vào nút [đăng ký ngay]/[register now] trên trang hoạt động để đủ điều kiện nhận phần thưởng!

Thời gian diễn ra hoạt động: 07:00 ngày 23/11/2021 đến 06:50 ngày 30/11/2021 (Giờ VN) 
Hoạt động A: Phần thưởng Chào mừng trị giá 25.000 USD dành cho Người dùng mới
Tất cả mọi người dùng mới đăng ký tài khoản Binance trong thời gian diễn ra hoạt động có khối lượng giao dịch tối thiểu (bao gồm cả mua và bán) từ $1.000 với các cặp giao dịch spot của MDX sẽ có thể được chia đều quỹ thưởng bằng voucher token MDX độc quyền trị giá 25.000 USD.
Hoạt động B: Hoàn tất nhiệm vụ để chia sẻ quỹ thưởng hàng ngày (tổng phần thưởng trị giá 105.000 USD!)
Tất cả mọi người dùng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được liệt kê bên dưới sẽ có thể chia đều quỹ thưởng hàng ngày trị giá 15.000 USD, trong thời gian từ 23 đến 29 tháng 11.
 • Nhiệm vụ 1: Hoàn thành giao dịch từ 1.000 USD trở lên bằng các cặp giao dịch spot hợp lệ có MDXvào ngày tương ứng.
 • Nhiệm vụ 2: Tích lũy tổng khối lượng giao dịch hằng ngày (bao gồm cả mua và bán) từ 2.500 đô la trở lên với các cặp giao dịch spot có MDX .
*Lưu ý: 
 • Ưu đãi áp dụng mỗi ngày từ 07:00 (UTC) đến 23:59 (UTC), quỹ thưởng trị giá 15.000 USD sẽ được chia sẻ hàng ngày trong suốt thời gian ưu đãi, cho tất cả người dùng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong ngày. 
 • Người dùng phải hoàn thành cả nhiệm vụ 1 và 2 trong cùng một ngày để có thể chia sẻ phần thưởng trong ngày.
 •  Người dùng có thể hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trong 7 ngày liên tục và sẽ được xem là điều kiện để chia sẻ tất cả 7 quỹ thưởng trong các ngày tương ứng.
Phần thưởng C: Cơ hội nhận thưởng 1.000 USD cho riêng bạn! (Dành cho 20 người chiến thắng)
Tất cả người dùng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trong ít nhất 5 ngày trong thời gian diễn ra hoạt động và giúp chúng tôi gửi được nhiều lời mời của Tuần lễ Tri ân Binance hơn tới cộng đồng tiền mã hoá (bằng cách chia sẻ hoạt động này trên các kênh mạng xã hội và đăng ảnh chụp màn hình làm bằng chứng qua form này ) sẽ đủ điều kiện để tham gia thử thách , trong đó 20 người chiến thắng sẽ được chọn, và mỗi người sẽ giành được 1.000 USD bằng voucher token MDX!
Điều khoản và Điều kiện:
 • Chỉ những người dùng bấm vào nút [đăng ký ngay]/[register now] trên trang này hoàn tất các bước KYC trong thời gian diễn hoạt động mới được xem là đủ điều kiện để nhận thưởng.
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấp vào đây để nhận ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch Spot sẽ được áp dụng trong suốt thời gian chương trình giới thiệu của Binance có hiệu lực. Mức giảm 10% phí giao dịch Futures do người mời chia sẻ sẽ có hạn dùng trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản Futures.
 • Các cặp giao dịch spot hợp lệ: MDX/USDT, MDX/BNB, MDX/BTC.
 • Binance sẽ sử dụng giá đóng cửa trung bình của cặp giao dịch MDX/USDT vào lúc 11:59:59 PM (Giờ UTC), trong thời gian diễn ra hoạt động để tính tỷ giá MDX cho phần thưởng được phân bổ.
 • Quy tắc của Hoạt động C tuân theo Quy tắc chọn thưởng căn cứ trên Giá trị hàm băm Binance Chain.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 4 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và đổi phiếu thưởng thành tiền trong mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Thời hạn của voucher tiền mặt là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Xin tham khảo cách đổi voucher tiền mặt tại đây.
 • Khối lượng giao dịch bao gồm cả mua lẫn bán, không tính giao dịch wash trade, trên tất cả các cặp giao dịch spot của ​​MDX.
 • Binance sẽ tính toán kết quả sau cùng dựa trên sự kết hợp của khối lượng giao dịch trong tài khoản phụ với khối lượng giao dịch trong tài khoản chính. Các tài khoản phụ sẽ không được xem là một tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Binance có toàn quyền hủy tư cách tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, cũng như có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.