Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Danh sách niêm yết mới trong tuần này và Cập nhật về mức đòn bẩy và nâng cấp của Hợp đồng Tương lai Binance

2021-04-06 15:00
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures sẽ triển khai Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu BTT ký quỹ bằng USDT với đòn bẩy lên đến 25x vào lúc 14:00 ngày 06/04/2021 (Giờ Việt Nam).
Xin lưu ý: Hợp đồng tương lai không kỳ hạn BTT là các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT và sử dụng USDT làm tài sản thế chấp. Người dùng sẽ được chọn đòn bẩy từ 1-25x.
Thông tin thêm:
Binance Futures sẽ cập nhật mức ký quỹ của các hợp đồng DOT ký quỹ bằng coin vào lúc 16:00 ngày 06/04/2021 (Giờ Việt Nam) và các hợp đồng BCH ký quỹ bằng coin vào lúc 16:00 ngày 08/04/2021 (Giờ Việt Nam) với mức ký quỹ và đòn bẩy mới như được nêu rõ trong bảng dưới đây.
Giá trị vị thế và ký quỹ duy trì sẽ được điều chỉnh tùy theo từng cấp. Các vị thế đã lập trước khi cập nhật sẽ không bị ảnh hưởng.
Lưu ý quan trọng, thay đổi ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Để tránh bị thanh lý (v.d tỷ lệ ký quỹ đạt 100%), vui lòng thêm ký quỹ vào tài khoản Hợp đồng tương lai COIN-M hoặc giảm các vị thế của bạn. Chúng tôi khuyên người dùng nên kiểm soát tỷ lệ ký quỹ dưới 80%.
  • Hợp đồng Vĩnh cửu DOTUSD, Hợp đồng Quý DOTUSD Quarterly 0625, Hợp đồng Quý DOTUSD Quarterly 0924
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo DOT)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo DOT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
11x-20x
Vị thế ≤ 50.000
Vị thế ≤ 25.000
2,30%
5,00%
8x-10x
50.000 <Vị thế ≤ 100.000
25.000 < Vị thế ≤ 50.000
4,30%
10,00%
7x
100.000 <Vị thế ≤ 200.000
50.000 <Vị thế ≤ 100.000
5,00%
14,30%
6x
200.000 <Vị thế ≤ 500.000
100.000 < Vị thế ≤ 150.000
5,00%
16,70%
5x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
150.000 <Vị thế ≤ 200.000
10,00%
20,00%
4x
1.000.000 <Vị thế ≤ 1.500.000
200.000 <Vị thế ≤ 300.000
12,50%
25,00%
3x
1.500.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
300.000 <Vị thế ≤ 500.000
15,00%
33,30%
2x
Vị thế > 2.000.000
Vị thế > 500.000
25,00%
50,00%
1X
Vị thế > 2.000.000
Vị thế > 500.000
25,00%
100,00%

  • Hợp đồng Vĩnh cửu BCHUSD, Hợp đồng Quý BCHUSD Quarterly 0625, Hợp đồng Quý BCHUSD Quarterly 0924
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BCH)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BCH)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
11x-20x
Vị thế ≤ 1.000
Vị thế ≤ 500
2,45%
5,00%
8x-10x
1.000 <Vị thế ≤ 2.000
500 <Vị thế ≤ 1.000
4,60%
10,00%
7x
2.000 <Vị thế ≤ 4.000
1.000 < Vị thế ≤ 1.500
5,00%
14,30%
6x
4.000 < Vị thế ≤ 10.000
1.500 <Vị thế ≤ 2.000
5,00%
16,70%
5x
10.000 <Vị thế ≤ 20.000
2.000 <Vị thế ≤ 2.500
10,00%
20,00%
4x
2.000 < Vị thế ≤ 30.000
2.500 <Vị thế ≤ 3.000
12,50%
25,00%
3x
30.000 < Vị thế ≤ 40.000
3.000 <Vị thế ≤ 5.000
15,00%
33,30%
2x
Vị thế > 40.000
Vị thế > 5.000
25,00%
50,00%
1x
Vị thế > 40.000
Vị thế > 5.000
25,00%
100,00%
Bên cạnh đó, Binance Futures đã bắt đầu cập nhật định kỳ Ký quỹ Duy trì cho Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin. Việc điều chỉnh dự kiến sẽ được hoàn thành trong 10 tuần tới. Thời gian thực hiện trong tuần này là từ 16:00 ngày 06/04/2021 (Giờ Việt Nam) và vào 16:00 ngày 08/04/2021 (Giờ Việt Nam). Để tránh bị thanh lý vui lòng thêm ký quỹ vào tài khoản Hợp đồng tương lai COIN-M hoặc giảm các vị thế của bạn.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
06/04/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.