Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Ưu đãi hấp dẫn cho Dual Investment - Cơ hội nhận thưởng lên đến 10.000 BUSD!

Binance
2021-10-08 02:40
Binance ra mắt hoạt động ưu đãi cho Dual Investment. Trong thời gian diễn ra hoạt động, tất cả người dùng hợp lệ sẽ cùng chia đều quỹ thưởng trị giá 10.000 BUSD. 
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 17:00 ngày 06/10/2021 đến 17:00 ngày 12/10/2021 (Giờ Việt Nam)
Tất cả mọi người dùng đăng ký bất kỳ sản phẩm Dual Investment Giảm và Được thực hiện (Down-and-Exercised) nào có ngày chuyển giao vào 29/10/2021 với số tiền tối thiểu như dưới đây trong lần đăng ký, đều được xem là đủ điều kiện nhận phần thưởng. 
Token
Khối lượng đăng ký tối thiểu
USDT
100 USDT
BUSD
100 BUSD
Đăng ký Dual Investment NGAY!
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:

Điều khoản và Điều kiện:
  • Phần thưởng bằng BUSD sẽ được phân bổ trong vòng hai tuần sau khi ưu đãi kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và xem giải thưởng trong Ví >Lịch sử giao dịch > Phân bổ;
  • Một khi đã đăng ký Dual Investment, bạn không thể huỷ bỏ hoặc rút sớm;
  • Binance có thể truất quyền tham gia của bất cứ người dùng nào nếu có dấu hiệu gian lận;
  • Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi Chương trình Ưu đãi theo quyết định riêng của chúng tôi.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Ưu đãi hấp dẫn khi stake DAR: APY lên đến 43,12% và cơ hội nhận thưởng từ quỹ trị giá 7.500 DAR