Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Dual Investment - Top 200 Người dùng sẽ nhận cơ hội chia sẻ quỹ thưởng trị giá 20.000 USD!

Dual Investment - Top 200 Người dùng sẽ nhận cơ hội chia sẻ quỹ thưởng trị giá 20.000 USD!

2021-11-24 10:43
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Trong thời gian giới hạn, TOP 200 người dùng của Dual investment sẽ có cơ hội chia sẻ giải thưởng trị giá đến 20.000 USD!
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 17:00 ngày 23/11/2021 đến 17:00 ngày 30/11/2021 (Giờ Việt Nam)
Tất cả mọi người dùng đăng ký Dual Investment trong thời gian diễn ra ưu đãi sẽ được xem là đủ điều điều kiện để tham gia và sẽ được xếp hạng dựa trên tổng khối lượng đăng ký của họ. Khối lượng đăng ký của mỗi loại tiền tệ sẽ được tính bằng số tiền USDT tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái tại thời điểm đăng ký.
Cơ cấu giải thưởng như sau:
Thứ hạng của Người dùng
Phần thưởng (bằng BUSD)
Hạng nhất
2.500 USD
Hạng hai
2.000 USD
Hạng ba
1.500 USD
Hạng tư
1.000 USD
Hạng năm
800 USD
Hạng sáu
700 USD
Hạng bảy
600 USD
Hạng tám
500 USD
Hạng chín
400 USD
Hạng mười
300 USD
Hạng mười một
250 USD
Hạng 12 -200
50 USD mỗi người
[Đăng ký Dual Investment NGAY!]
**********
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Điều khoản và Điều kiện:
  • Phần thưởng sẽ được phân bổ bằng BUSD trong vòng hai tuần sau khi ưu đãi kết thúc, dựa trên tỷ giá tại thời điểm trao. Bạn có thể đăng nhập và xem giải thưởng trong Ví >Lịch sử giao dịch >Phân bổ;
  • Top 200 người đăng ký sẽ được xếp hạng dựa trên tổng số tiền người dùng đã đăng ký trong thời gian diễn ra hoạt động. Bất kỳ số tiền đăng ký nào trước hoặc sau thời gian ưu đãi sẽ không được tính vào bảng xếp hạng;
  • Khối lượng đăng ký của mỗi loại tiền tệ sẽ được tính bằng số tiền USDT tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái tại thời điểm đăng ký;
  • Một khi đã đăng ký Dual Investment, bạn không thể huỷ bỏ hoặc rút sớm;
  • Binance có thể truất quyền tham gia của bất cứ người dùng nào nếu có dấu hiệu gian lận;
  • Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc Quy định của chương trình.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.