Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance ra mắt sản phẩm Dual Investment giai đoạn thứ 70

2021-12-09 02:44
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Rất vui mừng được thông báo, chúng tôi đã ra mắt sản phẩm Dual Investment giai đoạn thứ 70. 
Hãy đăng ký sản phẩm Dual Investment để nhận mức lãi suất cao hơn đáng kể dành cho BTC, ETH, SOL, MATIC, ADA, BNB, DOT, BCH, BUSD và USDT. 
 • Thời gian bắt đầu đăng ký: 17:00 ngày 08/12/2021 (Giờ Việt Nam)
 • Hình thức đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
Đăng ký Dual Investment NGAY!
Tăng và Được thực hiện
Đối tượng người dùng: 
 1. Những người dùng có quan điểm rằng giá sẽ không dao động cao hơn giá thực hiện vào ngày chuyển giao hoặc 
 2. Những người dùng muốn bán tiền tệ gửi vào thành đơn vị tiền tệ theo giá thực hiện
Đơn vị tiền tệ gửi vào
Đơn vị tiền tệ thay thế
Phạm vi giá thực hiện
Ngày chuyển giao
BTC
BUSD
51.000 USD - 60.000 USD
07/01/2022
ETH
BUSD
4.400 USD - 5.200 USD
07/01/2022
SOL
BUSD
190 USD - 240 USD
07/01/2022
MATIC
BUSD
2,45 USD - 2,8 USD
07/01/2022
ADA
BUSD
1,40 USD - 1,85 USD
07/01/2022
BNB
BUSD
590 USD - 670 USD
07/01/2022
DOT
BUSD
30 USD - 37 USD
07/01/2022
BCH 
BUSD
480 USD - 550 USD
07/01/2022
Giảm và Được thực hiện
Đối tượng người dùng: 
 1. Những người dùng có quan điểm rằng giá sẽ không dao động thấp hơn giá thực hiện vào ngày chuyển giao hoặc 
 2. Những người dùng muốn mua loại tiền tệ thay thế theo giá thực hiện
Đơn vị tiền tệ gửi vào
Đơn vị tiền tệ thay thế
Phạm vi giá thực hiện
Ngày chuyển giao
USDT & BUSD
BTC
42.000 USD - 50.000 USD
07/01/2022
USDT & BUSD
ETH
3.400 USD - 4.300 USD
07/01/2022
USDT & BUSD
SOL
150 USD - 185 USD
07/01/2022
USDT & BUSD
MATIC
1,90 USD - 2,40 USD
07/01/2022
USDT & BUSD
ADA
0,95 USD - 1,35 USD
07/01/2022
USDT & BUSD
BNB
490 USD - 580 USD
07/01/2022
USDT & BUSD
DOT
19 USD - 29 USD
07/01/2022
USDT & BUSD
BCH
370 USD - 470 USD
07/01/2022
Ghi chú:
 • Giới thiệu về Dual Investment, bảng thuật ngữ và cách tính chi tiết TẠI ĐÂY
 • Giá thực hiện là giá cố định và chúng tôi có thể ngừng chấp nhận lượt đăng ký mới khi chênh lệch giữa giá giao ngay và giá thực hiện nhỏ
 • APY sẽ thay đổi theo thời gian thực, tùy vào biến động thị trường trước khi đăng ký nhưng sẽ bị khóa lại sau khi đăng ký xong
 • Bạn không thể rút sớm với sản phẩm Dual Investment 
 • Đơn vị tiền tệ gửi vào - đơn vị tiền tệ bạn sử dụng để đăng ký một sản phẩm Dual Investment
 • Đơn vị tiền tệ thay thế - đơn vị tiền tệ bạn sẽ nhận được nếu sản phẩm được thực hiện. Nếu sản phẩm không được thực hiện, bạn sẽ nhận bằng đơn vị tiền tệ gửi vào
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Bạn hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
08/12/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.