Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Nhận APY lên đến 16% khi tiết kiệm ARPA, BEL, EGLD và EUR cùng Binance Savings

Binance
2020-11-27 07:15
Xin chào các Binancian,
Binance đã thêm ARPA, BEL, EGLD và EUR vào danh sách các tài sản được hỗ trợ trên Savings.
Chi tiết Sản phẩm Savings:
Tài sản Kỹ thuật số
Kỳ hạn
Giới hạn tổng
Giới hạn cá nhân
Lãi suất tính theo năm
Kích thước lô
Lãi trên lô ở thời điểm đáo hạn
ARPA
15 ngày
10.000.000 ARPA
1.000.000 ARPA
15%
100 ARPA
0.6164 ARPA
BEL
15 ngày
150.000 BEL
15.000 BEL
16%
10 BEL
0.0658 BEL
EGLD
14 ngày
50.000 EGLD
5.000 EGLD
10%
10 EGLD
0.0384 EGLD
EUR
30 ngày
5.000.000 EUR
500.000 EUR
5%
100 EUR
0.411 EUR
  • Định dạng đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
  • Thời gian đăng ký: từ 07:00 PM ngày 26/11/2020 đến 07:00 PM ngày 27/11/2020 (giờ Việt Nam).
  • Thời gian tính lãi: từ 07:00 PM ngày 27/11/2020 (giờ Việt Nam) cho đến hết thời hạn của sản phẩm.
Lưu ý:
  • Người dùng sẽ không thể đăng ký thêm đối với một sản phẩm sau khi đã đạt đến giới hạn tối đa.
  • Binance Savings sẽ điều chỉnh loại tài sản được hỗ trợ, lãi suất, giới hạn cá nhân và tổng giới hạn đăng ký dựa trên tình hình thị trường và quản lý rủi ro nội bộ của chúng tôi.
  • EUR là một đồng tiền pháp định và không đại diện cho bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào khác.
  • Vui lòng xem Điều khoản Sử dụng Binance trước khi tham gia bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Savings.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
26/11/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi:
Bài viết liên quan
Nhận APY lên đến 66% khi gửi tiết kiệm PIVX cùng Binance Savings