Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ swap hợp đồng TerraUSD (UST)

2022-05-04 04:24
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã và đang hỗ trợ việc nạp và rút UST (Shuttle) qua BNB Smart Chain (BEP20), mạng Ethereum (ERC20) và mạng Polygon. Chúng tôi sẽ thực hiện swap hợp đồng UST (Shuttle) lấy UST (Wormhole) với mốc thời gian sau:
  • Nạp và rút UST (Shuttle) qua BNB Smart Chain (BEP20), mạng Ethereum (ERC20) và mạng Polygon sẽ bị tạm ngừng vào ngày lúc 09:00 ngày 09/05/2022 (Giờ Việt Nam). Hãy đảm bảo bạn dành ra đủ thời gian để khoản nạp UST (Shuttle) của bạn được xử lý hoàn toàn trước thời điểm trên. Các khoản tiền nạp UST (Shuttle) được thực hiện sau thời gian này sẽ không được ghi nhận vào tài khoản của bạn. 
  • Giao dịch Spot và margin cho UST, cũng như chức năng chuyển đổi và các dịch vụ liên quan trên Binance Earn cho UST, sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình swap hợp đồng.
  • Binance sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho người dùng đang nắm giữ UST trong tài khoản Binance.
  • Sau khi swap hợp đồng, UST (Shuttle) sẽ được đổi tên thành WUSTUST (Wormhole) sẽ sử dụng ticker UST với cùng logo.
  • Một thông báo riêng sẽ được đưa ra sau khi hoàn tất swap hợp đồng UST (Shuttle) lấy UST (Wormhole) và việc nạp và rút UST qua BNB Smart Chain (BEP20), mạng Ethereum (ERC20) và mạng Polygon được mở. 
  • Việc nạp WUST sẽ không còn được hỗ trợ, nhưng việc rút WUST sẽ vẫn được hỗ trợ.
Lưu ý:
Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
29/04/2022
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.