Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Flow (FLOW)

2021-12-09 02:44
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Flow (FLOW).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Flow (FLOW) sẽ diễn ra vào khoảng 23:00 ngày 08/12/2021 (giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút FLOW sẽ bị tạm ngưng kể từ 21:00 ngày 08/12/2021 (giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork của Flow (FLOW) sẽ được thực hiện vào khoảng 23:00 ngày 08/12/2021 (giờ Việt Nam). Thời gian ước tính chỉ để người dùng tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian trên block. 
  • Hoạt động giao dịch FLOW sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ FLOW trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp và hard fork Flow (FLOW) này sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền FLOW sau khi chúng tôi cho rằng mạng được nâng cấp đã ổn định, và chúng tôi sẽ không thông báo cho người dùng việc này bằng một thông báo khác.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
07/12/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.