Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật API

Cập nhật mới về khung thời gian truy xuất dữ liệu qua Binance Margin SAPI

Binance
2021-09-27 07:21
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Để nâng cao hiệu suất của hệ thống, Binance sẽ cập nhật khung thời gian cho phép truy xuất dữ liệu thông qua một số Binance Margin SAPI nhất định vào ngày 14/10/2021 (UTC). 
Chi tiết:
Khung giờ cho phép truy xuất dữ liệu qua Binance Margin SAPI sẽ được cập nhật. Sau khi cập nhật, thời gian từ điểm "startTime" (bắt đầu) đến "endTime" (kết thúc) sẽ không quá 30 ngày. Nếu không thiết lập tham số thời gian, hệ thống sẽ lấy dữ liệu trong 7 ngày gần nhất theo mặc định. Trong trường hợp, thông số "archived" (đã lưu trữ) được đặt là "true", hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu của 7 ngày qua trong vòng 6 tháng trước làm mặc định.
  • GET /sapi/v1/margin/transfer
  • GET /sapi/v1/margin/loan
  • GET /sapi/v1/margin/repay
  • GET /sapi/v1/margin/isolated/transfer
  • GET /sapi/v1/margin/interestHistory
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Ký quỹ (Margin) có rủi ro cao, cũng như khả năng lãi và lỗ đều đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không thể hiện lợi nhuận trong tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự cân nhắc và chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ (Margin). 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
24/09/2021
 
Hãy dùng ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android) để giao dịch mọi lúc, mọi nơi
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Cập nhật về các Quy tắc của SAPI (04/11/2021)