Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới

Binance hỗ trợ giao dịch Cross Margin cho YFII

Binance
2020-12-04 13:57
Xin chào các Binancian,
Binance đã cho phép giao dịch ký quỹ chéo (Cross Margin) cho các tài sản và cặp giao dịch sau:
Tài sản Cross Margin mới: YFII
Cặp giao dịch Cross Margin mới: YFII/BTC, YFII/USDT
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
04/12/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Tải xuống cho Android & Tải xuống cho iOS
Kết nối với chúng tôi:
Bài viết liên quan
Binance sẽ niêm yết Amp (AMP) và PlayDapp (PLA)