Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Cuộc thi giao dịch đồng ONE đã kết thúc

Cuộc thi giao dịch đồng ONE đã kết thúc

2019-08-24 09:33

Xin chào các Binancians,

Cuộc thi giao dịch đồng ONE đã kết thúc. Tất cả giải thưởng đã được phân phối tới tài khoản của người dùng thắng cuộc. Người dùng có thể kiểm tra trong phần “Lịch sử phân phối" trong Trung Tâm Người Dùng.

Thông tin cuộc thi: Launchpad Project Promotion Round 3 - Trade ONE or Run a Pangaea Node to Win a Share of $300,000 ONE

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

24/08/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance