Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Chương trình giới thiệu thẻ quà tặng Binance: Giới thiệu bạn bè của bạn đến Binance để kiếm tới 7 MC & 3 DEGO!

2022-10-01 10:07
Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 07:00 ngày 01/10/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 23/12/2022 (Giờ Việt Nam)
Thẻ quà tặng Binance đang triển khai một chương trình giới thiệu mới cho tất cả người dùng Thẻ quà tặng Binance! Người dùng gửi Thẻ quà tặng định giá bằng MC hoặc DEGO cho bạn bè đăng ký tài khoản Binance trong Thời gian diễn ra hoạt động sẽ đủ điều kiện nhận được Thẻ quà tặng có giá trị tối đa là 7 MC và 3 DEGO.
Cách tham gia
 • Người dùng Thẻ quà tặng Binance phải liên kết mã giới thiệu của họ với Thẻ quà tặng của họ trước khi gửi cho bạn bè chưa đăng ký Binance. 
 • Người dùng phải gửi Thẻ quà tặng định giá bằng MC tương đương với ít nhất 10 MC hoặc Thẻ quà định giá bằng DEGO tương đương với ít nhất 3 DEGO để đủ điều kiện nhận phần thưởng tương ứng.
 • Một lượt giới thiệu thành công được định nghĩa là người dùng Binance mới đã đăng ký thành công một tài khoản Binance trong Thời gian diễn ra hoạt động sau khi họ đã đổi một Thẻ quà tặng MC hoặc DEGO bằng mã giới thiệu
 • Phần thưởng sẽ chỉ được trao cho người giới thiệu thành công lần đầu tiên và lần thứ năm qua Thẻ quà tặng MC. Cơ chế thưởng tương tự cũng áp dụng cho các lượt giới thiệu Thẻ quà tặng DEGO.
Cơ cấu giải thưởng:
Giới thiệu thành công qua Thẻ quà tặng MC
Phần thưởng
Lượt giới thiệu đầu tiên
3 MC
Lượt giới thiệu thứ 5
4 MC
Giới thiệu thành công qua Thẻ quà tặng DEGO
Phần thưởng
Lượt giới thiệu đầu tiên
1 DEGO
Lượt giới thiệu thứ 5
2 DEGO
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Phần thưởng sẽ ở dạng Thẻ quà tặng DEGO và MC. Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi chương trình kết thúc.
 • Phần thưởng là Thẻ quà tặng sẽ được gửi qua email cùng với mã đổi Thẻ quà tặng Binance duy nhất đến địa chỉ email được liên kết với UID Binance của người dùng và người dùng có thể nhận Thẻ quà tặng của họ trên Trang web hoặc ứng dụng Binance. Để đổi bằng Ứng dụng Binance, hãy truy cập vào trang chủ > Hồ sơ > Thẻ quà tặng. Người dùng không có địa chỉ email liên kết với UID sẽ không nhận được phần thưởng. 
 • Tất cả Thẻ quà tặng được phân bổ sẽ hết hạn trong vòng 2 tuần sau khi phân bổ. Người dùng đủ điều kiện phải nhận Thẻ quà tặng trước ngày hết hạn.
 • Binance có quyền hủy ngay tư cách tham gia của bất kỳ người dùng nào có dấu hiệu gian lận.
 • Binance có toàn quyền quyết định việc xác định và/hoặc sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Hoạt động này, các điều khoản và tiêu chí đủ điều kiện, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng cũng như thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả Người tham gia đều chịu sự ràng buộc của các sửa đổi này.
 • Binance bảo lưu quyền định đoạt kết quả cuối cùng của hoạt động.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Những biến động này có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản kỹ thuật số được nạp vào thẻ quà tặng, giá trị này có thể thấp hơn hoặc cao hơn tại thời điểm đổi so với giá trị tại thời điểm nạp. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng cho Thẻ quà tặng BinanceCảnh báo rủi ro.