Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Chương trình Flash Mondays với Thẻ quà tặng Binance - Chia sẻ các phần thưởng với tổng trị giá 2.400 BUSD!

Chương trình Flash Mondays với Thẻ quà tặng Binance - Chia sẻ các phần thưởng với tổng trị giá 2.400 BUSD!

2023-02-15 02:54
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Để chào mừng tháng tình yêu, Binance sẽ ra mắt một đợt giveaway cho tất cả những người gửi Thẻ quà tặng.
Thời gian diễn ra chương trình: 07:00 ngày 13/02/2023 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 28/02/2023 (Giờ Việt Nam)
Vào mỗi Thứ Hai hằng tuần trong thời gian diễn ra chương trình (tức là ngày 13, 20 và 27 tháng 2), người dùng gửi Thẻ quà tặng hoặc chuyển ít nhất 2 USD tiền mã hóa hoặc tương đương qua Thẻ quà tặng, sẽ được xếp hạng theo thời gian đổi Thẻ quà tặng của họ và top 800 người dùng đủ điều kiện hàng đầu sẽ đủ điều kiện để chia sẻ một quỹ thưởng hằng tuần trị giá 800 BUSD dưới dạng các Thẻ quà tặng.
Chương trình kéo dài ba tuần và sở hữu tổng quỹ thưởng trị giá 2.400 BUSD dưới dạng các Thẻ quà tặng.
Vui lòng lưu ý: Thẻ quà tặng được gửi vào thứ Hai hằng tuần trong Thời gian diễn ra chương trình phải được đổi trước 06:59 ngày 01/03/2023 (Giờ Việt Nam) để mỗi người dùng đủ điều kiện chia sẻ (các) quỹ thưởng hằng tuần tương ứng.
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Điều khoản và Điều kiện:
  • Mỗi UID Binance được giới hạn một phần thưởng mỗi tuần.
  • Chỉ những người gửi đủ điều kiện mới có thể nhận phần thưởng trong hoạt động này. Thẻ quà tặng phải được tạo trong Thời gian diễn ra chương trình và được đổi bởi những người dùng khác nhau (người gửi và người nhận không thể là cùng một người hoặc cùng UID). Người nhận phải nhận Thẻ quà tặng trước 06:59 01/03/2023 (Giờ Việt Nam) thì mỗi người gửi mới đủ điều kiện để nhận phần thưởng.
  • Phần thưởng sẽ được phân bổ qua Thẻ quà tặng đến địa chỉ email được liên kết với Binance UID của người dùng hai tuần sau khi Chương trình kết thúc. Người dùng không có địa chỉ email liên kết với UID của mình sẽ không nhận được phần thưởng.
  • Người dùng có thể nhận Thẻ quà tặng trên Ứng dụng hoặc trang web Binance bằng cách sử dụng mã đổi thưởng Thẻ quà tặng Binance độc nhất được gửi đến email của họ. Để đổi thẻ bằng Ứng dụng Binance, hãy truy cập Trang chủ > Hồ sơ > Thẻ quà tặng. Vui lòng đảm bảo Ứng dụng Binance của bạn được cập nhật lên iOS 2.32.0 hoặc Android 1.43.0 trở lên.
  • Khi tham gia hoạt động ưu đãi này, tài khoản phụ sẽ không được coi là tài khoản độc lập.
  • Dựa vào đánh giá hợp lý của mình, Binance có toàn quyền truất quyền tham gia của người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
  • Binance có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của chương trình.
  • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
13/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Những biến động này có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản kỹ thuật số được nạp vào Thẻ quà tặng, giá trị này có thể thấp hơn hoặc cao hơn tại thời điểm đổi so với giá trị tại thời điểm nạp. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng cho Thẻ quà tặng BinanceCảnh báo rủi ro.