Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Chơi Word of the Day ngay để kiểm tra kiến thức của bạn về Danh mục đầu tư tiền mã hóa & Chia sẻ 3.000 USDT dưới dạng voucher hoàn phí giao dịch!

Chơi Word of the Day ngay để kiểm tra kiến thức của bạn về Danh mục đầu tư tiền mã hóa & Chia sẻ 3.000 USDT dưới dạng voucher hoàn phí giao dịch!

2023-05-29 09:22
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 07:00 ngày 29/05/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 05/06/2023 (Giờ Việt Nam)
Binance rất vui mừng được giới thiệu chương trình khuyến mãi mới cho Thử thách thuật ngữ (WOTD)! Đây là một trò chơi đoán từ mang tính giáo dục, giúp người dùng trau dồi vốn từ vựng về tiền mã hóa của họ, đồng thời cập nhật những diễn biến mới nhất trên thị trường.
Chủ đề của tuần này là Danh mục đầu tư tiền mã hóa. Hãy đọc các bài viết chọn lọc để tìm hiểu thêm về chủ đề này và tham gia WOTD tuần này. Tất cả người dùng đủ điều kiện sẽ chia đều phần thưởng 3.000 USDT dưới dạng các voucher hoàn phí giao dịch.
Hướng dẫn nhận thưởng:
 • Tất cả người dùng đủ điều kiện có thể chơi WOTD một lần mỗi ngày.
 • Người dùng có tổng cộng năm câu trả lời đúng trong Thời gian diễn ra hoạt động sẽ đủ điều kiện chia đều phần thưởng trị giá 3.000 USDT dưới dạng Voucher hoàn phí giao dịch!
 • Mẹo: Chủ đề của WOTD tuần này là Danh mục đầu tư tiền mã hóa.
Phần thưởng chào mừng người dùng mới:
Ngoài ra, tất cả người dùng mới đăng ký tài khoản Binance bằng mã giới thiệu “WOTD2023” hoặc liên kết giới thiệu này trong Thời gian diễn ra hoạt động, sẽ đủ điều kiện để nhận được 10% phí giao dịch giao ngay của họ. Người dùng cũng có thể đủ điều kiện nhận thêm các phần thưởng chào mừng bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Trạm phần thưởng trong vòng 14 ngày sau khi đăng ký.
Chơi WOTD ngay để kiếm phần thưởng!
Các bài viết liên quan đến WOTD tuần này:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản hoạt động”) quy định việc bạn tham gia vào hoạt động WOTD (“Hoạt động”). Khi tham gia Hoạt động này, bạn đồng ý với các Điều khoản hoạt động này và các điều khoản bổ sung sau: (a) Điều khoản và điều kiện của Binance về Chương trình tặng thưởng; (b) Điều khoản sử dụng của Binance; và (c) Chính sách quyền riêng tư của Binance; tất cả đều được kết hợp bằng cách tham chiếu các điều khoản và điều kiện này. 
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc xung đột nào giữa các Điều khoản hoạt động này và bất kỳ điều khoản kết hợp nào khác, các quy định của Điều khoản hoạt động này sẽ được ưu tiên áp dụng, tiếp theo là các điều khoản sau theo thứ tự ưu tiên này và trong phạm vi xung đột như vậy: (a) Binance Điều khoản và Điều kiện cho Khuyến mãi Giải thưởng; (b) Điều khoản Sử dụng Binance; và (c) Chính sách quyền riêng tư của Binance.
 • Trò chơi mini WOTD có thể không khả dụng tại khu vực của bạn. Chỉ những người dùng từ các khu vực đủ điều kiện và hoàn tất xác minh tài khoản mới đủ điều kiện tham gia và nhận phần thưởng.
 • Tất cả voucher hoàn phí giao dịch sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi Hoạt động kết thúc. Người dùng có thể đăng nhập và đổi voucher trong mục Hồ sơ > Trang tổng quan > Trạm phần thưởng.
 • Thời hạn hiệu lực của phần thưởng voucher hoàn phí giao dịch là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher.
 • Đối với phần thưởng chào mừng người dùng mới: Chiết khấu 10% phí giao dịch giao ngay sẽ vẫn có hiệu lực, miễn là chương trình giới thiệu Binance vẫn diễn ra. Người dùng có thể đủ điều kiện nhận các phần thưởng chào mừng bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Trạm phần thưởng trong vòng 14 ngày sau khi đăng ký.
 • Binance có quyền loại bỏ tư cách nhận thưởng của người dùng nếu tài khoản có liên quan đến bất kỳ hành vi không trung thực nào (ví dụ: giao dịch wash trade, tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp, tự giao dịch hoặc thao túng thị trường).
 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều khoản chương trình này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả người dùng đều phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có rủi ro thị trường cao và chịu nhiều biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số dự đoán đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được xem là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.