Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Chúc mừng Lễ Giáng sinh và Năm mới! Mừng Giáng sinh với Ưu đãi miễn phí giao dịch trên Thị trường Binance NFT & Nhiều phần thưởng độc quyền khác

Chúc mừng Lễ Giáng sinh và Năm mới! Mừng Giáng sinh với Ưu đãi miễn phí giao dịch trên Thị trường Binance NFT & Nhiều phần thưởng độc quyền khác

2022-12-02 07:17
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm! Để làm cho Giáng sinh này thêm đặc biệt và để chào mừng những cải tiến mới nhất trên nền tảng của chúng tôi, Binance NFT sẽ miễn phí giao dịch cho các NFT được niêm yết trên Thị trường Binance NFT
Nhiều hoạt động thú vị hơn và phần thưởng hấp dẫn, chẳng hạn như NFT về chủ đề Giáng sinh phiên bản giới hạn và Voucher cấp VIP cũng được cung cấp cho cộng đồng NFT của chúng ta. 
Khuyến mãi A: Miễn phí giao dịch đối với các NFT trên Thị trường Binance NFT
Thời gian diễn ra chương trình: từ 15:00 ngày 01/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 01/01/2023 (Giờ Việt Nam)
Tất cả người dùng sẽ đủ điều kiện giao dịch NFT được niêm yết trên Thị trường Binance NFTkhông mất phí giao dịch trong thời gian diễn ra khuyến mãi.
Khuyến mãi B: Nhận NFT về chủ đề Giáng sinh phiên bản giới hạn ngay bằng cách giao dịch NFT trên Binance NFT
Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 02/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 13/12/2022 (Giờ Việt Nam)
Ngoài ra, tất cả người dùng giao dịch số tiền tương đương với ít nhất 10 BUSD với các bộ sưu tập NFT tại Thị trường Binance NFT và hoàn thành biểu mẫu này trong thời gian khuyến mãi sẽ có cơ hội nhận được NFT về chủ đề Giáng sinh phiên bản giới hạn! Tổng cộng có 7 thiết kế NFT về chủ đề Giáng sinh trong Chương trình khuyến mãi này và 2.100 người dùng đủ điều kiện sẽ được chọn để nhận được mỗi người một NFT dựa trên Quy tắc lựa chọn giải thưởng dựa trên Giá trị hàm băm BNB Beacon.
Khuyến mãi C: Niêm yết các NFT Blue-Chip để bán trên Thị trường Binance NFT để nhận Voucher nâng cấp VIP+1
Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 02/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 13/12/2022 (Giờ Việt Nam)
Thời gian thu thập dữ liệu: Hằng ngày
Chương trình khuyến mãi này dành cho tất cả người dùng niêm yết NFT có giá cố định từ các bộ sưu tập NFT blue-chip sau để bán trên Thị trường Binance NFT trong thời gian khuyến mãi:
Việc thu thập dữ liệu đối với ba niêm yết NFT có giá thấp nhất cho mỗi bộ sưu tập NFT blue-chip đủ điều kiện sẽ được thực hiện hằng ngày trong thời gian khuyến mãi. Xin lưu ý rằng các niêm yết NFT phải được niêm yết trên Thị trường Binance NFT trong hơn 24 giờ để được ghi lại trong ảnh chụp nhanh hằng ngày.
Sau đó, những người dùng nắm giữ các niêm yết NFT đủ điều kiện này chỉ có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng Voucher nâng cấp VIP+1 khi giá niêm yết NFT của họ thấp hơn hoặc bằng 1,1 lần Giá sàn NFT của bộ sưu tập NFT blue-chip tương ứng. Với phần thưởng Voucher nâng cấp VIP+1, chủ sở hữu NFT đủ điều kiện sẽ được hưởng các lợi ích VIP dành cho các tài khoản có cấp độ VIP lên tới cấp VIP 3 trong 30 ngày. Có 330 Voucher nâng cấp VIP+1 sẵn có trong chương trình khuyến mãi này.
Hãy theo dõi Telegram, TwitterInstagram của Binance NFT để cập nhật những thông tin mới nhất về các hoạt động Giáng sinh của Binance NFT!
Tìm hiểu thêm về Thị trường Binance NFT:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Người dùng phải hoàn thành xác minh danh tính để niêm yết và giao dịch NFT trên Thị trường Binance NFT.
 • Khuyến mãi A không áp dụng cho các niêm yết NFT của bên thứ ba trên Thị trường Binance NFT. Người dùng chỉ được miễn phí giao dịch khi giao dịch các NFT được niêm yết trực tiếp tại Thị trường Binance NFT. 
 • Phần thưởng NFT cho Khuyến mãi B sẽ được phân bổ trong vòng hai tuần sau khi khuyến mãi kết thúc. Người dùng có thể tìm thấy các NFT của họ thông qua Thị trường Binance NFT > Hồ sơ > NFT đã sưu tầm.
 • Ưu đãi C:
  • Để đủ điều kiện nhận phần thưởng, người dùng phải niêm yết các NFT có giá cố định từ các bộ sưu tập NFT blue-chip đủ điều kiện để bán trên Thị trường Binance NFT. Niêm yết NFT trên nền tảng của bên thứ ba sẽ không được tính vào các yêu cầu phần thưởng của chương trình khuyến mãi này.
  • Người nắm giữ NFT chỉ có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng Voucher nâng cấp VIP+1 nếu giá niêm yết NFT của họ là một trong ba niêm yết NFT có giá thấp nhất từ bộ sưu tập NFT blue-chip đủ điều kiện và giá niêm yết NFT của họ thấp hơn hoặc bằng 1,1 lần Giá sàn NFT của bộ sưu tập NFT blue-chip tương ứng.
  • Xin lưu ý rằng các niêm yết NFT phải được niêm yết trên Thị trường Binance NFT trong hơn 24 giờ để được ghi lại trong ảnh chụp nhanh hằng ngày.
  • Nếu có nhiều người dùng niêm yết NFT với mức giá thấp nhất từ bộ sưu tập NFT đủ điều kiện trên Thị trường Binance NFT với cùng một mức giá và giá niêm yết NFT của họ cũng thấp hơn hoặc bằng 1,1 lần Giá sàn NFT của bộ sưu tập NFT, (những) người dùng niêm yết (các) NFT sớm hơn sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng, nếu có. 
  • Mỗi người dùng chỉ đủ điều kiện nhận tối đa một phần thưởng Voucher nâng cấp VIP. Voucher nâng cấp VIP sẽ được phân bổ trong vòng hai tuần sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Bạn sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher của mình qua mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
  • Thời hạn hiệu lực của Voucher nâng cấp VIP sẽ là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu về cách đổi Voucher nâng cấp VIP.
  • Người dùng có thể đạt Cấp độ VIP tối đa là VIP 3 sau khi đổi Voucher nâng cấp VIP. Vui lòng truy cập vào Cấu trúc phí VIP hoặc Trung tâm người dùng để xem cấp độ VIP hiện tại của bạn.
 • Binance sẽ hủy ngay tư cách tham gia của bất cứ người dùng nào có dấu hiệu gian lận.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép.
 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng các Chương trình khuyến mãi này, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
01/12/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Theo dõi Binance NFT trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá trị NFT của bạn có thể giảm hoặc tăng. NFT có rủi ro thị trường cao. Binance không chịu trách nhiệm xác minh danh tính, tính hợp pháp hoặc tính xác thực của bất kỳ NFT nào. NFT không được cấp phép ở hầu hết các quốc gia, tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn được phép truy cập Thị trường Binance NFT của chúng tôi dựa trên hoàn cảnh của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Điều khoản và điều kiện của Binance NFT, Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.