Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Chào mừng ra mắt Thị trường Thẻ quà tặng Binance: Chia sẻ phần thưởng MC & DEGO lên đến 33.000 USD!

2022-09-25 17:37
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Để chào mừng ra mắt Thị trường thẻ quà tặng Binance, Thẻ quà tặng Binance đang giới thiệu một loạt các chương trình ưu đãi dành cho người dùng, chỉ áp dụng trên Ứng dụng Mini Thẻ quà tặng. Phần thưởng lên đến 33.000 USD trong các chương trình ưu đãi này. 
Ưu đãi A: Tham gia chương trình ưu đãi Hộp bí ẩn Thẻ quà tặng Binance trong suốt thời gian diễn ra chương trình và chia sẻ phần thưởng lên đến 15.500 USD
Cách thức tham gia:
 • Đến phần “Hồ sơ” trong Ứng dụng Binance và nhấn vào biểu tượng “Thẻ quà tặng” để vào Ứng dụng Mini Thẻ quà tặng.
 • Chọn chương trình khuyến mãi Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance đang diễn ra. Nhấp vào “Tham gia ngay” để thanh toán phí tham gia bắt buộc và mua Hộp bí ẩn tương ứng.
 • Tùy thuộc vào số người tham gia chương trình ưu đãi có đạt đến ngưỡng yêu cầu hay không, những người dùng đủ điều kiện có thể mở Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance tại trang ưu đãi một ngày sau khi chương trình ưu đãi kết thúc.
  • Nếu không có đủ số người tham gia chương trình ưu đãi, người dùng có thể rút phí tham gia của họ thành Thẻ quà tặng tại trang ưu đãi ngay sau khi chương trình ưu đãi kết thúc. Sẽ không phân phối phần thưởng Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance nào.
  • Nếu không, chỉ những người dùng không nhận được phần thưởng Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance sau khi mở Hộp bí ẩn mới có thể rút phí tham gia của họ dưới dạng thẻ quà tặng tại trang khuyến mãi. Phần thưởng Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance sẽ được phân phối cho những người dùng đủ điều kiện dưới dạng thẻ quà tặng, nếu có.
Danh sách các chương trình ưu đãi:
 • (A1) Mua một Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance MC & Có cơ hội nhận phần thưởng 7.500 MC 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 29/09/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận phần thưởng: từ 06:59 ngày 30/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 08/10/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 1,5 token MC
  • Phần thưởng Hộp bí ẩn cho mỗi người dùng: 7.500 token MC
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Một
 • (A2) Mua một Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance DEGO & Có cơ hội nhận phần thưởng 3.000 DEGO 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 29/09/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận phần thưởng: từ 06:59 ngày 30/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 08/10/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 0,5 token DEGO
  • Phần thưởng Hộp bí ẩn cho mỗi người dùng: 3.000 token DEGO
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Một
 • (A3) Mua một Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance MC & Có cơ hội nhận phần thưởng 4.500 MC 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 17/10/2022 (Giờ Việt Nam) đến 6:59 ngày 24/10/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận phần thưởng: từ 06:59 ngày 25/10/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 02/11/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 1,5 token MC
  • Phần thưởng Hộp bí ẩn cho mỗi người dùng: 4.500 token MC
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Hai
Ưu đãi B: Tham gia chương trình ưu đãi Thẻ quà tặng Hoàn tiền Binance trong suốt thời gian diễn ra chương trình và chia sẻ phần thưởng 17.500 USD
Cách thức tham gia:
 • Đến phần “Hồ sơ” trong Ứng dụng Binance và nhấn vào biểu tượng “Thẻ quà tặng” để vào Ứng dụng Mini Thẻ quà tặng.
 • Chọn một chương trình Thẻ quà tặng Hoàn tiền Binance đang diễn ra và mua Thẻ quà tặng trong khi đáp ứng yêu cầu về token tối thiểu để đủ điều kiện hoàn tiền. Đảm bảo chọn hoàn tiền trước khi xác nhận mua hàng của bạn.
 • Xin lưu ý rằng phần thưởng hoàn tiền có giới hạn và dựa trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Khoản tiền hoàn lại sẽ tự động được phân bổ vào tài khoản của bạn dưới dạng Thẻ quà tặng Binance khi mua hàng thành công.
Danh sách các chương trình ưu đãi:
 • (B1) Mua Thẻ quà tặng hoàn tiền Binance DEGO để nhận tiền hoàn lại là 3 DEGO 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 11:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 15/10/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Yêu cầu token tối thiểu: 0,4 token BNB
  • Phần thưởng hoàn tiền cho mỗi người dùng: 3 token DEGO
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: 500
 • (B2) Mua Thẻ quà tặng hoàn tiền Binance MC để nhận tiền hoàn lại là 8 MC
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 11:00 ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 17/10/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Yêu cầu token tối thiểu: 100 token USDT
  • Phần thưởng hoàn tiền cho mỗi người dùng: 8 token MC
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: 1.250
 • (B3) Mua Thẻ quà tặng Hoàn tiền Binance DEGO & Nhận hoàn tiền 10%
  • Thời gian diễn ra chương trình: Từ 07:00 ngày 15/10/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 07/11/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Yêu cầu token tối thiểu: 30 token DEGO
  • Phần thưởng hoàn tiền cho mỗi người dùng: 3 token DEGO
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: 500
 • (B4) Mua thẻ quà tặng hoàn tiền Binance MC và nhận hoàn tiền 10%
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 07/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 02/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Yêu cầu token tối thiểu: 80 token MC
  • Phần thưởng hoàn tiền cho mỗi người dùng: 8 token MC
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: 1.250
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan: 
Điều khoản và Điều kiện:
 • Khuyến mãi này chỉ áp dụng trên Ứng dụng Mini thẻ quà tặng. Vui lòng đảm bảo rằng ứng dụng Binance được cập nhật lên iOS 2.32.0 hoặc Android 1.43.0 trở lên. Người dùng gặp phải bất kỳ sự cố nào với Ứng dụng Mini thẻ quà tặng có thể tiến hành nâng cấp hoặc tải lại Ứng dụng Binance của họ.
 • Các Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance và Thẻ quà tặng hoàn tiền Binance không có sẵn trên trang web Binance. Người dùng có thể tìm thấy Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance và Thẻ quà tặng hoàn tiền Binance thông qua mục Ứng dụng Binance > Hồ sơ > Thẻ quà tặng.
 • Mỗi người dùng có thể nhận nhiều phần thưởng.
 • Hoạt động A:
  • Mỗi người dùng chỉ có thể mua một Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance cho mỗi chương trình khuyến mãi.
  • Tùy thuộc vào số người tham gia chương trình ưu đãi có đạt đến ngưỡng yêu cầu hay không, những người dùng đủ điều kiện có thể mở Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance tại trang ưu đãi một ngày sau khi chương trình ưu đãi kết thúc.
   • Nếu không có đủ số người tham gia chương trình ưu đãi, người dùng có thể rút phí tham gia của họ thành Thẻ quà tặng tại trang ưu đãi ngay sau khi chương trình ưu đãi kết thúc. Sẽ không phân phối phần thưởng Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance nào.
   • Nếu không, chỉ những người dùng không nhận được phần thưởng Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance sau khi mở Hộp bí ẩn mới có thể rút phí tham gia của họ dưới dạng thẻ quà tặng tại trang khuyến mãi. Phần thưởng Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance sẽ được phân phối cho những người dùng đủ điều kiện dưới dạng thẻ quà tặng, nếu có.
 • Hoạt động B:
  • Mỗi người dùng chỉ có thể mua một Thẻ quà tặng Hoàn tiền Binance cho mỗi chương trình ưu đãi.
  • Số lượng phần thưởng hoàn tiền có hạn và được phẩn bổ trên cơ sở ai đến trước nhận trước. Phần thưởng sẽ được tự động phân bổ vào tài khoản của bạn dưới dạng Thẻ quà tặng Binance khi mua hàng thành công.
  • Phần thưởng hoàn tiền mà người dùng nhận được có thể không có cùng token đã được sử dụng để mua Thẻ quà tặng hoàn tiền Binance bắt buộc.
 • Binance bảo lưu quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động ưu đãi, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Có thể xem các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình tại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
23/09/2022
Theo dõi chúng tôi trên
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 17/10/2022 để sửa đổi Blindbox thẻ quà tặng Binance thành Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance.
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Những biến động này có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản kỹ thuật số được nạp vào Thẻ quà tặng, giá trị này có thể thấp hơn hoặc cao hơn tại thời điểm đổi so với giá trị tại thời điểm nạp. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Không nên coi đây là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng cho Thẻ quà tặng BinanceCảnh báo rủi ro. Sự xuất hiện của các dự án bên thứ ba trên Thị trường Thẻ quà tặng Binance không được coi là khuyến nghị, thẩm định hoặc chứng thực từ Binance. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và tự chịu rủi ro cho các quyết định đầu tư của mình và việc sử dụng bất kỳ dự án bên thứ ba nào trong Thị trường Thẻ quà tặng.