Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Chào mừng mùa lễ hội với Hộp bí ẩn Thẻ quà tặng Binance: Chia sẻ phần thưởng trị giá 40.000 USD!

Chào mừng mùa lễ hội với Hộp bí ẩn Thẻ quà tặng Binance: Chia sẻ phần thưởng trị giá 40.000 USD!

2022-12-02 18:20
Nhân dịp mùa lễ hội này, Thẻ quà tặng Binance ra mắt một loạt chương trình ưu đãi Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance dành cho người dùng, chỉ có ở Thị trường thẻ quà tặng trên Ứng dụng Binance. Tổng giá trị phần thưởng Thẻ quà tặng trong các chương trình ưu đãi này lên đến 40.000 USD
Cách thức tham gia:
 • Đến phần “Hồ sơ” trong Ứng dụng Binance và nhấn vào biểu tượng “Thẻ quà tặng” để vào Thị trường Thẻ quà tặng.
 • Chọn một chương trình ưu đãi Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance đang diễn ra. Nhấp vào “Tham gia ngay” để thanh toán phí tham gia bắt buộc của chương trình ưu đãi Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance tương ứng.
 • Tùy vào số người tham gia chương trình ưu đãi có đạt đến ngưỡng yêu cầu hay không, những người dùng đủ điều kiện có thể mở Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance trên trang ưu đãi trong Thời gian nhận thưởng.
  • Nếu không có đủ số người tham gia chương trình ưu đãi, người dùng có thể đổi phí tham gia của họ thành Thẻ quà tặng trên trang ưu đãi ngay lập tức sau khi chương trình ưu đãi kết thúc bằng cách nhấn vào nút "Hoàn tiền". Không Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance nào sẽ được phân phối.
  • Trong trường hợp số lượng người tham gia đáp ứng yêu cầu tối thiểu, người dùng phải nhận phần phí tham gia được hoàn lại hoặc phần thưởng Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance trong Thời gian nhận thưởng. Tất cả tiền hoàn lại và phần thưởng của chương trình ưu đãi Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance sẽ được phân bổ dưới dạng Thẻ quà tặng.
Danh sách các chương trình ưu đãi:
 • (A) Tham gia Chương trình khuyến mãi Hộp bí ẩn Thẻ quà tặng Binance MDX và có cơ hội nhận phần thưởng 10.000 MDX 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 05/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 10/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận thưởng: 06:59 ngày 11/12/2022 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 24/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 10 token MDX
  • Phần thưởng Hộp bí ẩn cho mỗi người dùng: 10.000 MDX dưới dạng Thẻ quà tặng
  • Số lượng (những) người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Năm
 • (B) Tham gia Chương trình ưu đãi Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance BSW và có cơ hội nhận phần thưởng 4.500 BSW 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 08:00 ngày 05/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 07:59 ngày 10/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận thưởng: Từ 07:59 ngày 11/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 24/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 4 token BSW
  • Phần thưởng Hộp bí ẩn cho mỗi người dùng: 4.500 BSW dưới dạng Thẻ quà tặng
  • Số lượng (những) người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Năm
 • (C) Tham gia Chương trình khuyến mãi Hộp bí ẩn Thẻ quà tặng Binance CLV và có cơ hội nhận được phần thưởng 18.000 CLV 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 12/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 17/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận thưởng: 06:59 ngày 18/12/2022 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 31/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 15 token CLV
  • Phần thưởng Hộp bí ẩn cho mỗi người dùng: 18.000 CLV dưới dạng Thẻ quà tặng
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Bốn
 • (D) Tham gia Chương trình ưu đãi Hộp bí ẩn Thẻ quà tặng Binance SPELL và có cơ hội nhận phần thưởng 2.000.000 SPELL 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 08:00 ngày 12/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 07:59 ngày 17/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận thưởng: từ 07:59 ngày 18/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 31/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 1.600 token SPELL
  • Phần thưởng Hộp bí ẩn cho mỗi người dùng: 2.000.000 SPELL dưới dạng Thẻ quà tặng
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Bốn
 • (E) Tham gia Chương trình ưu đãi Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance UFT và có cơ hội nhận phần thưởng 4.000 UFT 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 09:00 ngày 12/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 08:59 ngày 17/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận thưởng: từ 08:59 ngày 18/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 31/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 4 token UFT
  • Phần thưởng Hộp bí ẩn cho mỗi người dùng: 4.000 UFT dưới dạng Thẻ quà tặng
  • Số lượng người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Bốn
 • (F) Tham gia Chương trình ưu đãi Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance TOMO và có cơ hội nhận phần thưởng 3.000 TOMO 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 19/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 24/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian nhận thưởng: 06:59 ngày 25/12/2022 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 07/01/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 3 token TOMO
  • Phần thưởng Hộp bí ẩn cho mỗi người dùng: 3.000 TOMO dưới dạng Thẻ quà tặng
  • Số lượng (những) người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Năm
 • (G) Tham gia Chương trình ưu đãi Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance NULS và có cơ hội nhận phần thưởng 5.000 NULS 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 08:00 ngày 19/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 07:59 ngày 24/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian diễn ra chương trình: 07:59 ngày 25/12/2022 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 07/01/2023 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 5 token NULS
  • Phần thưởng Hộp bí ẩn cho mỗi người dùng: 5.000 NULS dưới dạng Thẻ quà tặng
  • Số lượng (những) người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Năm
 • (H) Tham gia Chương trình ưu đãi Hộp bí ẩn thẻ quà tặng Binance SKL và có cơ hội nhận phần thưởng 38.000 SKL 
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ 09:00 ngày 19/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 08:59 ngày 24/12/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời gian diễn ra chương trình: 08:59 ngày 25/12/2022 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 07/01/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Phí tham gia: 38 token SKL
  • Phần thưởng Hộp bí ẩn cho mỗi người dùng: 38.000 SKL dưới dạng Thẻ quà tặng
  • Số lượng (những) người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng: Năm
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Điều khoản & Điều kiện
 • Khuyến mãi này chỉ có sẵn trên Thị trường Thẻ quà tặng trên Ứng dụng Binance. Vui lòng đảm bảo Ứng dụng Binance của bạn được cập nhật lên iOS 2.32.0 hoặc Android 1.43.0 trở lên. Người dùng gặp bất kỳ sự cố nào trên Thị trường thẻ quà tặng có thể tiến hành nâng cấp hoặc cài đặt lại Ứng dụng Binance của họ.
 • Hộp bí ẩn của thẻ quà tặng Binance không có sẵn trên trang web Binance. Người dùng có thể tìm thấy Hộp bí ẩn Thẻ quà tặng Binance thông qua Ứng dụng Binance > Hồ sơ > Thẻ quà tặng.
 • Mỗi người dùng chỉ có thể nhận được tối đa một lượt tham gia cho mỗi chương trình khuyến mãi Hộp bí ẩn Thẻ quà tặng Binance.
 • Những người dùng không mở Hộp bí ẩn thẻ quà tặng hoặc nhận phần phí tham gia được hoàn lại trước khi kết thúc Thời gian nhận thưởng của chương trình ưu đãi tương ứng sẽ được coi là đã mất phí tham gia và/hoặc phần thưởng, nếu có.
 • Binance bảo lưu quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động ưu đãi, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 26/12/2022 để thay đổi danh sách chương trình khuyến mãi.
Binance có toàn quyền sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Những biến động này có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản kỹ thuật số được nạp vào Thẻ quà tặng, giá trị này có thể thấp hơn hoặc cao hơn tại thời điểm đổi so với giá trị tại thời điểm nạp. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Không nên coi đây là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng cho Thẻ quà tặng BinanceCảnh báo rủi ro. Sự xuất hiện của các dự án bên thứ ba trên Thị trường Thẻ quà tặng Binance không được coi là khuyến nghị, thẩm định hoặc chứng thực từ Binance. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và tự chịu rủi ro cho các quyết định đầu tư của mình và việc sử dụng bất kỳ dự án bên thứ ba nào trong Thị trường Thẻ quà tặng.