Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance hoàn tất tích hợp LUNA (ERC20) và mở lại hoạt động nạp tiền

2022-01-21 03:31
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã hoàn tất tích hợp LUNA (ERC20) và đã mở lại hoạt động nạp tiền cho LUNA trên Ethereum (ERC20). Vui lòng tìm địa chỉ nạp LUNA được chỉ định của bạn trên mạng lưới Ethereum (ERC20) trong trang Nạp tiền mã hóa.
Binance sẽ mở lại hoạt động rút tiền cho LUNA trên mạng lưới Ethereum (ERC20) vào ngày tiếp theo. Chúng tôi sẽ không đăng thêm thông báo nào nữa.
Xin lưu ý rằng:
  • Khoản LUNA (ERC20) được nạp sẽ được ghi nhận dưới dạng LUNA và người dùng có thể sử dụng để giao dịch ngay lập tức. 
  • Khoản LUNA được rút trên mạng lưới Ethereum (ERC20) sẽ là LUNA.
  • Địa chỉ hợp đồng thông minh LUNA: 0xd2877702675e6cEb975b4A1dFf9fb7BAF4C91ea9
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
20/01/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.