Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Kỷ niệm #BinanceTurns5 trên mạng xã hội và cùng chia sẻ quỹ thưởng trị giá 10.000 USD bằng BNB!

2022-06-27 07:36
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Để đánh dấu kỷ niệm 5 năm thành lập Binance, chúng tôi ra mắt hàng loạt chương trình giveaway siêu hấp dẫn, với tổng trị giá 10.000 USD bằng BNB
Hoạt động 1: Tạo #BinanceSong để có cơ hội giành được 2.000 USD bằng BNB
Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 20:00 ngày 24/06/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 16/07/2022 (Giờ Việt Nam)
 • Chia sẻ hoạt động trên Twitter, Facebook, Instagram hoặc TikTok và theo dõi Binance trên các kênh mạng xã hội tương ứng.
 • Sáng tác một #BinanceSong (bài hát về Binance) gồm các yếu tố về #Binance.
 • Chia sẻ #BinanceSong của bạn trên kênh mạng xã hội tương ứng bằng cách sử dụng hashtag #BinanceTurns5 và #BinanceSong.
Hệ thống sẽ chọn ra 1 người dùng đủ điều kiện dựa trên tiêu chí lựa chọn quy định trong các điều khoản và điều kiện bên dưới để trao thưởng 2.000 USD bằng BNB.
Hoạt động 2: Tạo Bánh sinh nhật #BinanceTurns5 để có cơ hội giành được 250 USD bằng BNB
Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 20:00 ngày 25/06/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 16/07/2022 (Giờ Việt Nam)
 • Chia sẻ hoạt động trên Twitter, Facebook hoặc Instagram và theo dõi Binance trên các kênh mạng xã hội tương ứng.
 • Làm chiếc bánh sinh nhật hoặc bánh cupcake đặc biệt cho #Binance.
 • Chia sẻ ảnh hoặc video tác phẩm của bạn trên kênh mạng xã hội tương ứng, kèm theo hashtag #BinanceTurns5 và #BinanceCake.
Hệ thống sẽ chọn ra 10 người chiến thắng dựa trên tiêu chí lựa chọn quy định trong các điều khoản và điều kiện để trao mỗi người 250 USD bằng BNB. 
Hoạt động 3: Vẽ Mũ sinh nhật #BinanceTurns5 cho CZ để giành được 100 USD bằng BNB và chat trên mạng với CZ
Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 20:00 ngày 27/06/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 09/07/2022 (Giờ Việt Nam)
 • Chia sẻ hoạt động trên Twitter, Facebook hoặc Instagram và theo dõi Binance trên các kênh mạng xã hội tương ứng.
 • Lưu mẫu ảnh mà Binance chia sẻ trong bài đăng hoạt động trên mạng xã hội và vẽ một chiếc mũ sinh nhật cho CZ trong bản phác thảo đã cung cấp.
 • Chia sẻ ảnh trên kênh mạng xã hội tương ứng bằng cách sử dụng hashtag #BinanceTurns5 và #CZBdayHat.
Hệ thống sẽ chọn ra 5 người chiến thắng dựa trên tiêu chí lựa chọn quy định trong các điều khoản và điều kiện bên dưới để trao mỗi người 100 USD bằng BNB và giành tặng cơ hội gặp CZ trên mạng trong một phiên AMA vào tuần có ngày 11 tháng 7. 
Lưu ý : Người chiến thắng trong Hoạt động 3 phải đưa ra phản hồi trước 7:00 ngày 11/07/2022 (Giờ Việt Nam) để nhận được phần thưởng. Nếu người dùng không đưa ra phản hồi trước thời hạn, hệ thống sẽ coi là người dùng đó từ bỏ phần thưởng.
Mẹo - Thể hiện khả năng sáng tạo và tạo nội dung chất lượng cao để tăng cơ hội giành chiến thắng!
Hoạt động tặng thêm: Chia sẻ thiệp sinh nhật #Binance của bạn để chia sẻ phần thưởng trị giá 5.000 USD bằng BNB!
Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 13:00 ngày 04/07/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 18/07/2022 (Giờ Việt Nam)
 • Đăng lại tweet này và theo dõi @binance.
 • Tải xuống thiệp sinh nhật được cá nhân hóa cho bạn từ Trang hoạt động # BinanceTurns5.
 • Chia sẻ thiệp sinh nhật được cá nhân hóa của bạn trong một tweet, bao gồm một điều bạn đã học được trong thời gian là người dùng của #Binance, cũng như bắt đầu bằng hashtag #BinanceTurns5.
Hệ thống sẽ chọn ra 25 người dùng đủ điều kiện dựa trên tiêu chí lựa chọn quy định trong các điều khoản và điều kiện bên dưới để trao thưởng 200 USD bằng BNB.
Khi bước vào hoặc tham gia chương trình này (“Thử thách”), mỗi người dự thi hoặc người tham gia (“Người dự thi”) đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản và điều kiện”), các quyết định của pháp nhân Binance có liên quan (“Binance”) và/hoặc các Pháp nhân liên quan đến thử thách (như được định nghĩa bên dưới). Quyết định của Binance và/hoặc các pháp nhân có liên quan là quyết định cuối cùng và ràng buộc về mọi mặt. 
1. Điều kiện: Trừ khi có quy định khác, Thử thách này chỉ dành cho những người (i) từ mười tám (18) tuổi trở lên (hoặc độ tuổi hợp pháp khác áp dụng ở khu vực tài phán nơi Người tham gia là cư dân) tại thời điểm nhập cảnh, có số hộ chiếu hợp lệ; (ii) có tài khoản email đang hoạt động và quyền truy cập Internet trước khi bắt đầu Thời gian diễn raThử thách; và (iii) đáp ứng tất cả các tiêu chí đầu vào khác được chỉ định trong các thông báo, tài liệu quảng cáo hoặc các thông tin liên lạc khác được cung cấp cho Người tham gia liên quan đến Thử thách ("Tài liệu thử thách"). Nhân viên, quản lý, người đại diện của Binance và người có quan hệ gia đình của những đối tượng này (tức là, bố mẹ, vợ/chồng, anh chị em, con cái, ông bà, bố dượng mẹ kế, con riêng và anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, vợ hoặc chồng của những người này cùng những người khác sống trong cùng một hộ gia đình, dù có liên quan hay không) hoặc các công ty liên kết, công ty mẹ, công ty con, các đối tác cùng tham gia quảng bá, công ty quảng cáo và quảng bá, quản trị viên web và bất kỳ công ty nào liên quan đến việc tạo ra, thiết kế, thực thi, sản xuất hoặc thực hiện Thử thách (gọi chung là "Pháp nhân liên quan đến thử thách") sẽ không đủ điều kiện tham gia.
2. Thời gian thử thách: Thời gian diễn ra mỗi hoạt động trong thử thách này như sau:
 • Hoạt động 1: Thử thách #BinanceSong bắt đầu từ 20:00 ngày 24/06/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 16/07/2022 (Giờ Việt Nam). 
 • Hoạt động 2: Thử thách Bánh sinh nhật #BinanceTurns5 bắt đầu từ 20:00 ngày 25/06/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 16/07/2022 (Giờ Việt Nam). 
 • Hoạt động 3: Thử thách vẽ mũ sinh nhật #BinanceTurns5 cho CZ bắt đầu từ 20:00 ngày 27/06/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 09/07/2022 (Giờ Việt Nam). 
 • Hoạt động tặng thêm: Thử thách Thiệp sinh nhật #BinanceTurns5 bắt đầu từ 13:00 ngày 04/07/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 18/07/2022 (Giờ Việt Nam). 
Máy tính của Binance là thiết bị tính thời gian chính thức để tham gia Thử thách.
3. Cách tham gia:
Đối với Hoạt động 1: Sáng tác #BinanceSong
 • Tạo bài hát về #Binance và chia sẻ lên Twitter, Facebook, Instagram hoặc Tiktok bằng cách sử dụng hashtag #BinanceTurns5 và #BinanceSong.
 • Bài hát phải được tải lên dưới dạng video âm nhạc - Người dự thi là người quyết định người tham gia muốn có mặt trong video hay không.
 • Người dự thi phải theo dõi kênh mạng xã hội tương ứng cho đến khi công bố người chiến thắng và chia sẻ hoạt động.
 • Làm theo hướng dẫn trong bài đăng có liên quan (“Bài đăng về hoạt động”) từ @binance. Bạn phải đặt tài khoản mạng xã hội sang chế độ “công khai”.
Người dự thi cũng phải tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này thì mới nhận được một (1) lượt dự thi.
Đối với Hoạt động 2:
 • Nướng hoặc mua một chiếc bánh ngọt hoặc cupcake #Binance, rồi trang trí bằng các yếu tố về Binance hoặc tiền mã hóa.
 • Chia sẻ tác phẩm lên Twitter, Facebook hoặc Instagram bằng cách sử dụng #BinanceTurns5 và #BinanceCake.
 • Người dự thi phải theo dõi kênh mạng xã hội tương ứng cho đến khi công bố người chiến thắng và chia sẻ hoạt động.
 • Làm theo hướng dẫn trong bài đăng có liên quan (“Bài đăng về hoạt động”) từ @binance. Bạn phải đặt tài khoản mạng xã hội sang chế độ “công khai”.
Người dự thi cũng phải tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này thì mới nhận được một (1) lượt dự thi.
Đối với Hoạt động 3:
 • Lưu mẫu ảnh của CZ trên điện thoại di động hoặc máy tính, rồi vẽ một chiếc mũ dự tiệc.
 • Chia sẻ ảnh đã chỉnh sửa lên Twitter, Facebook hoặc Instagram bằng cách sử dụng tag #BinanceTurns5 và #CZBdayHat
 • Mũ có thể là thiết kế do bạn lựa chọn. Bạn càng sáng tạo, bạn càng có nhiều cơ hội trở thành người chiến thắng!
 • Người dự thi phải theo dõi kênh mạng xã hội tương ứng cho đến khi công bố người chiến thắng và chia sẻ hoạt động.
 • Làm theo hướng dẫn trong bài đăng có liên quan (“Bài đăng về hoạt động”) từ @binance. Bạn phải đặt tài khoản mạng xã hội sang chế độ “công khai”.
Người dự thi cũng phải tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này thì mới nhận được một (1) lượt dự thi.
Đối với hoạt động Bonus:
 • Tải xuống thiệp sinh nhật được cá nhân hóa của bạn trên trang hoạt động # BinanceTurns5.
 • Chia sẻ thiệp sinh nhật của bạn trên Twitter và sử dụng hashtag #BinanceTurns5.
 • Những người tham gia phải chia sẻ một điều họ đã học được kể từ khi họ trở thành người dùng Binance trong tweet, ví dụ: Kể từ khi tôi trở thành người dùng Binance, tôi đã học cách chuyển đổi tiền pháp định thành tiền mã hóa.
 • Người tham gia phải theo dõi tài khoản Twitter Binance cho đến khi người chiến thắng được công bố, và chia sẻ hoạt động.
 • Làm theo hướng dẫn trong tweet có liên quan (“Activity Tweet”) từ @binance. Bạn phải đặt tài khoản mạng xã hội thành chế độ “công khai”.
Người dự thi cũng phải tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này thì mới nhận được một (1) lượt dự thi.
Binance có toàn quyền loại khỏi Thử thách các bài dự thi không hoàn chỉnh, không đọc được, bị hỏng, sai sót, bị mất, nộp muộn hoặc gửi sai địa chỉ, lừa đảo hoặc không tuân thủ các Điều khoản và điều kiện. Các bài dự thi do người không đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện (bao gồm tất cả các yêu cầu về tuổi tác và nơi cư trú) sẽ bị vô hiệu. Việc sử dụng bất kỳ tập lệnh, chương trình máy tính, phương pháp hoặc tác nhân tham gia lặp đi lặp lại, vĩ mô, tự động, được lập trình hoặc tương tự để gửi bài dự thi sẽ làm mất hiệu lực toàn bộ các bài dự thi do người đó hoặc đại diện của người đó gửi. Binance sẽ loại bất kỳ bài dự thi nào từ những cá nhân không đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện. Tất cả bài dự thi gửi đi tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này, đồng thời không bị loại hoặc vô hiệu đều được coi là “Bài dự thi đủ điều kiện.”  Mọi bài dự thi đều là tài sản của Binance.
Bằng cách tham gia Thử thách này, người tham gia: (a) đồng ý tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này cũng như cách thức Binance giải thích các Điều khoản và điều kiện này cùng với các quyết định của Binance, đây là những quyết định chính thức và ràng buộc về mọi mặt; (b) thừa nhận việc tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này; và (c) đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương. Khả năng chiến thắng giải thưởng phụ thuộc vào tỷ lệ đáp ứng tất cả yêu cầu quy định trong các Điều khoản và điều kiện này.
4. Nguyên tắc và giới hạn nội dung:
Bài dự thi phải bằng tiếng Anh và bao gồm các hashtag được yêu cầu.
Bài dự thi không được chứa tài liệu vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, công khai, bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.
Bài tweet dự thi không được đặt điều hoặc bôi nhọ Binance, chủ sở hữu và nhân viên của họ hoặc bất kỳ cá nhân hoặc bên nào khác có liên quan đến hoạt động này.
Bài tweet dự thi không được chứa tài liệu không phù hợp, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, thù địch, xúc phạm, phỉ báng, vu khống hoặc bôi nhọ.
Bài tweet dự thi không được chứa bất kỳ tài liệu nào liên quan đến xổ số, cá cuợc, thuốc lá, rượu hoặc ma túy, nội dung khiêu dâm, nội dung dành cho người lớn hoặc bất kỳ tài liệu khiêu dâm nào khác.
Bài dự thi không được chứa bất kỳ nội dung nào tuyên truyền mê tín dị đoan, phân biệt chủng tộc, thù địch hoặc tấn công bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào hay thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
Bài tweet dự thi không được chứa tài liệu bất hợp pháp, vi phạm hoặc trái với luật hoặc quy định tại bất kỳ vùng lãnh thổ nào nơi bài này được tạo ra.
Bài tweet dự thi không được vi phạm pháp luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, tỉnh hoặc địa phương; đồng thời phải phù hợp để đăng trên một diễn đàn công cộng.
5. Giải thưởng:
Giải thưởng dành cho Thử thách sẽ được Binance chỉ định ("Giải thưởng"). Đối với chương trình khuyến mãi này, sẽ có tổng cộng 41 người thắng cuộc được chọn đủ điều kiện để chia sẻ tổng giải thưởng trị giá 10.000 USD bằng BNB, theo cách sau: 
 • 1 người chiến thắng trong Hoạt động 1 sẽ giành được 2.000 USD bằng BNB.
 • 10 người chiến thắng trong Hoạt động 2, mỗi người sẽ giành được 250 USD bằng BNB (Tổng: 2.500 USD bằng BNB).
 • 5 người chiến thắng trong Hoạt động 3, mỗi người sẽ giành được 100 USD bằng BNB (Tổng: 500 USD bằng BNB) và cơ hội tham gia phiên AMA với CZ.
 • 25 người chiến thắng trong Hoạt động tặng thêm mỗi người sẽ giành được 200 USD bằng BNB (Tổng: 5.000 USD bằng BNB).
Giải thưởng sẽ được thanh toán bằng BNB (tổng trị giá 10.000 USD) và sẽ được tiến hành thông qua quá trình phân bổ BNB đến tài khoản Binance đã xác minh của Người chiến thắng. Để nhận Giải thưởng, Người chiến thắng tiềm năng phải tạo và xác minh tài khoản Binance nếu họ chưa có. Người chiến thắng phải có một tài khoản Binance đang hoạt động và đã được xác minh trước khi kết thúc Giai đoạn thử thách. Trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi có thông báo về giải thưởng, nếu Người chiến thắng tiềm năng không cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản Binance hiện có thì sẽ bị tước Giải thưởng. Quy trình tạo tài khoản sẽ phải thu thập thông tin cá nhân cho mục đích xác minh danh tính (bao gồm hộ chiếu/giấy tờ tùy thân có ảnh và hoàn thành bộ câu hỏi xác minh danh tính). Người chiến thắng tiềm năng chưa tạo tài khoản Binance và/hoặc nếu tài khoản Binance đang hoạt động của họ chưa được xác minh thì Binance sẽ loại người này.
Giá trị của BNB được xác định theo tỷ giá cố định của Binance vào ngày và giờ do Binance quyết định trước khi phân bổ Giải thưởng đến tài khoản Binance của Người chiến thắng. Nếu có bất kỳ hạn chế nào đối với việc nhận Giải thưởng tại quốc gia của Người chiến thắng, chúng tôi có thể sẽ trao giải thưởng thay thế.
Nếu vì bất kỳ lý do gì mà Giải thưởng hoặc một phần Giải thưởng không còn hay Giải thưởng hoặc sự kiện liên quan bị trì hoãn, hủy bỏ hoặc hoãn lại, hay vì bất kỳ lý do nào khác, Binance có toàn quyền sửa đổi Thử thách và trao giải thưởng hoặc một phần giải thưởng thay thế, giải thưởng này có giá trị tương đương hoặc lớn hơn theo quy định trong các Điều khoản và điều kiện này. Người chiến thắng không được phép thay thế, chuyển, chuyển nhượng hoặc chuyển thành tiền mặt có giá trị tương đương Giải thưởng hoặc một phần của Giải thưởng. Binance và các pháp nhân liên quan đến thử thách không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với Người chiến thắng không thể hoặc không có điều kiện hay vì bất kỳ lý do nào khác mà không thể chấp nhận hoặc sử dụng Giải thưởng. Trong trường hợp Người chiến thắng tiềm năng không thể nhận hoặc quyết định không nhận Giải thưởng, Giải thưởng đó sẽ bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ trao đúng Giải thưởng như vậy. Người tham gia thừa nhận rằng Binance và các pháp nhân liên quan đến thử thách không đưa ra bất kỳ tuyên bố rõ ràng hoặc ngụ ý nào về việc chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý trong việc bảo hành, cam đoan và bảo đảm, thực tế hoặc theo luật định, liên quan đến Giải thưởng, bao gồm cả việc đảm bảo ngầm định về việc Giải thưởng phù hợp với mục đích sử dụng và có tính thương mại. Mọi hình ảnh của giải thưởng trong quảng cáo và các tài liệu của Thử thách khác chỉ mang tính chất minh họa. Để tránh mọi khúc mắc, Binance có thể trao thưởng token ở dạng voucher và coupon.
6. Lựa chọn và thông báo Người chiến thắng: Binance xác định “Người chiến thắng” của Thử thách dựa trên một số yếu tố, bao gồm tính sáng tạo, độc đáo và mức độ phổ biến của (các) bài đăng do Người dự thi gửi.
Ban giám khảo theo chỉ định của Binance (“Giám khảo”) sẽ chọn ra người chiến thắng Giải thưởng bằng cách áp dụng tiêu chí đánh giá theo quy định của Binance (gọi chung là “Tiêu chí”). Người chiến thắng sẽ được chọn ra dựa trên Tiêu chí. Các quyết định của Giám khảo sẽ là quyết định cuối cùng và kết luận về mọi vấn đề liên quan đến quá trình đánh giá và không thể kháng cáo.
Giải thưởng sẽ được trao cho chủ tài khoản được ủy quyền của địa chỉ email đã gửi kèm theo bài dự thi cho dù cá nhân gửi bài dự thi chiến thắng là ai. Chủ tài khoản được ủy quyền là người được gán với địa chỉ email bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc tổ chức khác chịu trách nhiệm gán địa chỉ email hoặc tên miền liên kết với địa chỉ email. Người chiến thắng sẽ nhận được thông báo vào cuối Giai đoạn thử thách (hoặc thời gian khác do Binance quy định) qua tin nhắn trực tiếp (“DM”) từ tài khoản Twitter/Facebook/Instagram/TikTok chính thức của Binance gửi tới tài khoản Twitter/ Facebook/Instagram/TikTok dùng để tham gia Thử thách kèm theo hướng dẫn về cách nhận Giải thưởng. Người chiến thắng sẽ được yêu cầu trả lời DM đó trong vòng 48 giờ kể từ ngày/giờ DM được Binance gửi đi, đồng thời người này sẽ được yêu cầu xác nhận ID người dùng Binance, địa chỉ, địa chỉ email và/hoặc số điện thoại của mình.
Ngoài ra, Binance và các pháp nhân liên quan đến thử thách có quyền thông báo công khai Người chiến thắng trên trang web Binance, thông qua ứng dụng Binance hoặc theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở mạng xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter)) mà họ cho là phù hợp. Nếu không liên lạc được với Người chiến thắng khi đã thực hiện nỗ lực hợp lý và/hoặc không nhận được phản hồi để xác nhận địa chỉ email của người đó trong vòng 48 giờ (hoặc thời gian khác do Binance chỉ định) kể từ khi DM (tin nhắn trực tiếp) ban đầu được gửi đi, chúng tôi sẻ hủy giải thưởng của người chiến thắng này.
7. Xác minh Người chiến thắng: Người chiến thắng có thể được yêu cầu chứng minh tính hợp lệ của những thông tin mình đưa ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bằng chứng về tuổi tác, nơi cư trú và danh tính, có thể bao gồm việc nộp bản sao bằng lái xe, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân tương tự do chính phủ cấp trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi được thông báo là Người chiến thắng tiềm năng.
Người chiến thắng không được công nhận chính thức và được xác nhận là Người chiến thắng cho đến khi họ cung cấp đủ, ký tên và nộp lại giấy tờ theo yêu cầu của Binance. Chúng tôi phải nhận được các biểu mẫu trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi có thông báo chiến thắng. Nếu Người chiến thắng không hoàn thành tất cả các biểu mẫu cần thiết trong thời gian đã cho và/hoặc trong trường hợp Người chiến thắng không tuân thủ với các quy định, Người chiến thắng đó sẽ bị loại và tước Giải thưởng, đồng thời toàn bộ đặc quyền đối với Người chiến thắng sẽ chấm dứt. Tất cả khách mời đi cùng với Người chiến thắng cũng phải gửi toàn bộ giấy tờ bắt buộc trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào. Nếu không, (những) vị khách đó sẽ không được phép tham gia.
Nếu tuân thủ các Điều khoản và điều kiện, đồng thời chứng minh thành công tư cách hợp lệ, Người chiến thắng sẽ chính thức được xác nhận là Người chiến thắng. Binance có quyền trì hoãn việc công bố Người chiến thắng vì bất kỳ lý do nào mà Binance cho là cần thiết.
8. Thuế: Người chiến thắng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc báo cáo và nộp mọi loại thuế hiện hành liên quan đến Giải thưởng (bao gồm thuế thu nhập và thuế khấu trừ) theo yêu cầu tại khu vực cư trú của họ; tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, Binance có thể khấu trừ mọi khoản thuế hiện hành theo yêu cầu của pháp luật. Người chiến thắng phải tuân theo quy trình xác minh tham gia và cung cấp mọi thông tin báo cáo thuế bắt buộc trước khi nhận bất kỳ Giải thưởng nào được trao, bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và số bảo hiểm xã hội hoặc số giấy tờ tùy thân của người nộp thuế. Người chiến thắng cần tham khảo ý kiến từ nhân viên kế toán hoặc chuyên gia thuế của mình để xác định các loại thuế cần nộp nếu chấp nhận và sử dụng (bao gồm cả việc thực hiện các giao dịch liên quan đến) bất kỳ Giải thưởng nào.
9. Miễn trừ trách nhiệm và bồi thường thiệt hại: CHÚNG TÔI SẼ TRAO ĐÚNG GIẢI THƯỞNG NHƯ VẬY VÀ BINANCE HAY CÁC PHÁP NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN THỬ THÁCH KHÔNG BẢO HÀNH HOẶC BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, BINANCE HOẶC CÁC PHÁP NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN THỬ THÁCH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI NGƯỜI THAM GIA ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐẶC THÙ, VÔ Ý, TRỪNG PHẠT HOẶC GIÁN TIẾP (BAO GỒM CÁC MẤT MÁT VỀ QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, DOANH NGHIỆP HOẶC LỢI NHUẬN) NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC TỪ VIỆC NGƯỜI THAM GIA THỬ THÁCH, DÙ NGHĨA VỤ NÀY PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VỤ KIỆN NÀO DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM CẢ HẬU QUẢ DO CẨU THẢ), TRÁCH NGHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC LÝ DO KHÁC VÀ CHO DÙ BINANCE VÀ/HOẶC CÁC PHÁP NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN THỬ THÁCH ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ CÁC KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ.
MỘT SỐ VÙNG LÃNH THỔ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO VÔ Ý HOẶC GIÁN TIẾP NÊN TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, NHỮNG GIỚI HẠN HOẶC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.
Khi tham gia Thử thách, Người dự thi đồng ý đảm bảo, bảo vệ và giữ cho Binance và các pháp nhân liên quan đến Thử thách vô hại trước mọi trách nhiệm pháp lý đối với khiếu nại, thiệt hại, thương tích hoặc mất mát dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời cũng từ bỏ mọi quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại nào, từ hoặc liên quan đến, (i) việc tham gia vào Thử thách; (ii) không giới hạn ở tử vong hoặc thiệt hại về tài sản dù phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc chấp nhận, sở hữu, sử dụng sai hoặc sử dụng Giải thưởng; (iii) phỉ báng, xâm phạm quyền hình ảnh hoặc xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến Thử thách hoặc việc chấp nhận và sử dụng Giải thưởng; (iv) vi phạm bản quyền, vi phạm nhãn hiệu hoặc bất kỳ hành động nào khác liên quan đến sở hữu trí tuệ phát sinh từ hoặc liên quan đến Thử thách, Giải thưởng hoặc hoạt động quảng cáo và tiếp thị của Binance liên quan đến Thử thách, Người dự thi hoặc Người chiến thắng; (v) sự can thiệp trái phép của người khác vào Thử thách; (vi) lỗi kỹ thuật liên quan đến máy tính, máy chủ, nhà cung cấp, điện thoại hoặc đường dây mạng; (vii) lỗi in ấn; (viii) thư bị thất lạc, gửi trễ, thiếu bưu phí, gửi nhầm địa chỉ hoặc không gửi được; (ix) sai sót trong việc quản lý Thử thách hoặc xử lý các bài dự thi; hoặc (x) thương tích hoặc thiệt hại về người hoặc tài sản (bao gồm đối với bất kỳ hệ thống máy tính hoặc thiết bị di động nào do tham gia hoặc truy cập hoặc tải về thông tin liên quan đến Thử thách), có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần, từ việc Người dự thi tham gia Thử thách hoặc việc nhận hoặc sử dụng bất kỳ giải thưởng nào. Người dự thi phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thương tích hoặc thiệt hại phát sinh hoặc bị kiện phát sinh từ việc tham gia Thử thách hoặc chấp nhận, nhận hoặc sử dụng Giải thưởng hoặc bất kỳ phần nào của Giải thưởng. Người dự thi cũng đồng ý rằng dù có vì bất kỳ nguyên nhân khởi kiện nào, trách nhiệm pháp lý của Binance và/hoặc các pháp nhân liên quan đến thử thách sẽ chỉ giới hạn trong giá trị của Giải thưởng và trong mọi trường hợp, pháp nhân liên đến thử thách sẽ không phải chịu phí luật sư.
Binance và các pháp nhân liên quan đến Thử thách không chịu trách nhiệm và sẽ loại các bài dự thi: bị đánh cắp, trễ hạn, bị mất, không đọc được, không đầy đủ, không hợp lệ, không thể hiểu được, bị thay đổi, giả mạo, trái phép, gian lận, bị hư hỏng, bị phá hủy, bị trì hoãn, chuyển hướng sai, chưa giao được, chưa nhận được hoặc có thông tin nhập sai hoặc không chính xác, cho dù do bất kỳ thiết bị hoặc chương trình nào được liên kết hoặc sử dụng trong Thử thách, hoặc do bất kỳ lỗi nào của con người, máy móc hoặc điện tử có thể xảy ra trong quá trình xử lý các sản phẩm, bài thi tham gia Thử thách, hoặc các lỗi khác xuất hiện trong Điều khoản và Điều kiện hoặc trong các quảng cáo liên quan đến Thử thách. Binance và các Pháp nhân liên quan đến thử thách không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi đánh máy hoặc lỗi nào khác trong việc in lời mời, quản lý Thử thách, các lỗi trong quá trình xử lý bài dự thi, xác định Người chiến thắng, trong việc công bố Giải thưởng và Người chiến thắng, việc phân bổ Giải thưởng, bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật nào của bất kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại, hệ thống máy tính, hệ thống trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, không nhận được e-mail hoặc lỗi trình phát nào do sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn lưu lượng truy cập trên Internet hoặc trên bất kỳ trang web nào bao gồm binance.com hoặc sự kết hợp của những trường hợp trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại nào đối với hệ thống/phần mềm máy tính của Người tham gia hoặc bất kỳ người nào khác liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tham gia, tải lên hoặc tải về bất kỳ tài liệu nào trong Thử thách. Cấm sử dụng bất kỳ thiết bị nào để tự động hóa hoặc hủy hoại bài dự thi, đồng thời Binance sẽ hủy bỏ những bài dự thi được gửi bằng những hình thức trên. Binance có toàn quyền quyết định loại bất kỳ người nào mà chúng tôi nghi ngờ hoặc phát hiện (i) đã can thiệp vào quy trình xử lý bài dự thi hoặc hoạt động của Thử thách; (ii) cố ý gây rối hoặc cố ý gây nhiễu loạn, lạm dụng, đe dọa hoặc quấy rối người khác; (iii) thực hiện những hành vi làm nhục Người chiến thắng, Binance và các Pháp nhân liên quan đến thử thách; (iv) đã cung cấp thông tin không chính xác về bất kỳ tài liệu pháp lý nào được gửi liên quan đến Thử thách; hoặc (v) vi phạm các Điều khoản và điều kiện này. 
BẤT KỲ HÀNH VI VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG SẼ KHIẾN NGƯỜI NÀY MẤT TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG VÀ BINANCE SẼ HỦY NGAY LẬP TỨC TẤT CẢ CÁC ĐẶC QUYỀN DÀNH CHO HỌ.
10. Điều khoản cấp phép: Trừ trường hợp bị pháp luật cấm, khi tham gia Thử thách và/hoặc giành Giải thưởng, tức là Người tham gia đồng ý không hủy ngang việc sử dụng tên, hình ảnh, bức ảnh, tranh ảnh, thông tin tiểu sử, bài dự thi, tuyên bố của Người tham gia (nếu đúng) và bất kỳ đoạn video nào liên quan đến Giải thưởng, cho tất cả các mục đích quảng cáo, quảng bá hoặc thương mại khác của các Pháp nhân liên quan đến thử thách trên tất cả các kênh truyền thông hiện nay hoặc sau này được biết đến, trên toàn thế giới và vĩnh viễn mà không cần bồi thường bổ sung, đồng thời cũng đồng ý cho phép các Pháp nhân liên quan đến Thử thách đặt tên của mình trong danh sách người chiến thắng. Xin lưu ý, Binance có thể không xác nhận hoặc trả lại bất kỳ bài dự thi nào.
11. Cảnh báo rủi ro: Người dự thi xác nhận hiểu rõ rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (tiền kỹ thuật số, các sản phẩm phái sinh của chúng hoặc các loại tài sản số hóa khác có một giá trị nhất định), đồng thời nên cẩn trọng và giao dịch có trách nhiệm trong khả năng của mình; Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi giao dịch nào dẫn đến tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp.
12. Điều khoản chung: Binance và các các pháp nhân liên quan đến Thử thách (i) bảo lưu quyền hủy bỏ Thử thách bất kỳ lúc nào (kể cả trong Thời gian diễn ra Thử thách) hoặc sửa đổi các điều khoản của Thử thách vì bất kỳ lý do gì, hoặc không vì bất kỳ lý do gì, và (ii ) không chịu trách nhiệm nếu Thử thách không thể diễn ra, hoặc nếu Giải thưởng không thể được trao do sự chậm trễ, gián đoạn hoặc thất bại do thảm họa tự nhiên, chiến tranh, thiên tai, thời tiết, hành động hoặc đe dọa khủng bố, đình công, bãi khóa, tranh chấp lao động , ngừng việc, hỏa hoạn, hành động của chính phủ hoặc các sự kiện khác nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Binance hoặc các Pháp nhân liên quan đến Thử thách. Nếu, vì bất kỳ lý do gì mà Thử thách không thể diễn ra theo kế hoạch, bao gồm nhưng không giới hạn ở, do nhiễm vi rút máy tính, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, lừa đảo, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các Pháp nhân liên quan đến thử thách do Binance toàn quyền xác định, mà làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến việc quản lý, tính bảo mật, tính công bằng, tính toàn vẹn hoặc hoạt động bình thường của Thử thách, Binance sẽ có toàn quyền hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm dừng Thử thách hoặc bất kỳ phần nào của Thử thách. Nếu Thử thách hoặc bất kỳ phần nào của Thử thách bị chấm dứt hoặc sửa đổi trước khi Giai đoạn Thử thách kết thúc, thông báo sẽ được đăng trên binance.com hoặc bằng các phương thức khác như Binance hoặc các Pháp nhân liên quan đến thử thách có thể xác định. Binance và Pháp nhân liên quan đến thử thách bảo lưu quyền sửa đổi và bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian trong Thời gian diễn ra Thử thách.
BẤT CỨ HÀNH VI NÀO CỦA BẤT KỲ NGƯỜI NÀO CỐ Ý GÂY RA THIỆT HẠI HOẶC PHÁ HOẠI HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP CỦA THỬ THÁCH CÓ THỂ VI PHẠM LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT DÂN SỰ VÀ NẾU XẢY RA HÀNH VI ĐÓ, BINANCE CÓ QUYỀN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ YÊU CẦU NGƯỜI ĐÓ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (BAO GỒM PHÍ LUẬT SƯ) Ở MỨC CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.
Tính không hợp lệ hoặc không thể thực thi của bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và điều kiện này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và điều kiện này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi hay bất hợp pháp, các điều khoản khác vẫn sẽ có hiệu lực và sẽ được hiểu theo cách chúng được quy định như thể điều khoản không hợp lệ hoặc bất hợp pháp không có trong văn bản này. Việc Binance không thực thi bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và điều kiện này sẽ không cấu thành việc từ bỏ các điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản và điều kiện này. Người tham gia đồng ý từ bỏ mọi quyền khởi kiện về tính rõ ràng của các Điều khoản và điều kiện này. Các tiêu đề chỉ để thuận tiện tham chiếu và sẽ không ảnh hưởng đến, theo bất kỳ cách nào, ý nghĩa hoặc mục đích của các Điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong đó. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không nhất quán giữa các thông tin hoặc các tuyên bố khác có trong các tài liệu liên quan đến Thử thách, chính sách quyền riêng tư hoặc điều khoản sử dụng trên một trang web và/hoặc các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản và điều kiện này thì Điều khoản và điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng, chi phối và kiểm soát, đồng thời Binance có toàn quyền giải quyết sự khác biệt.
13. Quyền riêng tư: Tất cả thông tin được gửi qua nền tảng Twitter/Facebook/Instagram/TikTok phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụ của nền tảng tương ứng và các Quy tắc và Chính sách khác nếu có. Tất cả thông tin do Người tham gia gửi và được Binance thu thập liên quan đến mục nhập của Người tham gia sẽ phải tuân theo và sẽ được xử lý theo cách nhất quán với Điều khoản trang web của Binance có thể truy cập tại: https://www.binance.com/en/terms (“Điều khoản sử dụng”) và Chính sách quyền riêng tư của Binance có tại: https://www.binance.com/vi/privacy (“Chính sách quyền riêng tư”). Bằng cách tham gia Thử thách, Người tham gia theo đây đồng ý rằng Binance có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của họ được gửi cùng với bài dự thi, đồng thời xác nhận rằng họ đã đọc và chấp nhận Chính sách quyền riêng tư. 
14.Giải quyết tranh chấp - Diễn đàn, Trọng tài, Bãi bỏ quyền khởi kiện tập thể, Luật điều chỉnh: ** Các điều khoản liên quan đến thủ tục giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh, trọng tài ràng buộc cùng diễn đàn và các quy tắc của trọng tài, từ bỏ quyền khởi kiện tập thể và các vấn đề liên quan quy định trong Điều khoản sử dụng được áp dụng cho các Điều khoản và điều kiện như quy định trong văn bản này, với điều kiện mọi quy định dẫn chiếu đến “các Điều khoản này” trong những điều khoản đó chỉ để đọc và tham khảo như các điều khoản dẫn chiếu đến Điều khoản và điều kiện này. 
15. Truy cập Điều khoản và điều kiện: Một bản sao Điều khoản và điều kiện này có tại www.binance.com. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu, Binance sẽ cung cấp tên của (những) Người chiến thắng trong một Thử thách cho những người yêu cầu. Đối với tên của Người chiến thắng: (i) gửi email đến người quản lý đối tác tiếp thị liên kết tại khu vực của bạn với tiêu đề: Tên thử thách - Danh sách người chiến thắng. Chúng tôi sẽ chỉ nhận tất cả các yêu cầu về tên của Người chiến thắng trong vòng hai (2) tuần sau khi Giai đoạn thử thách kết thúc.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
24/06/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 04/07/2022 để cung cấp thông tin chi tiết về Hoạt động Bonus (tặng thêm).
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc mà bạn hiểu rõ rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.