Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance bổ sung thêm 5 token và 379 cặp giao dịch mới vào Cổng Chuyển đổi & Giao dịch OTC

2021-12-08 03:48
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance xin thông báo ARPA, ANKR, ARDR, CHR và DAR đã được thêm vào Cổng Chuyển đổi & Giao dịch OTC, với 379 cặp giao dịch mới có để sử dụng. 
Giờ đây, người dùng có thể giao dịch các token này với BTC, BUSD, USDC, USDT, cũng như các token khác và kiểm tra giá biểu thị của các tài sản này trên Cổng Chuyển đổi và Giao dịch OTC.  
Hướng dẫn:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
07-12-2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.