Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Black Friday của Binance - Siêu sale 100.000 USD tiền Bitcoin!

Binance
2020-11-24 02:22
Chúng tôi sẽ dành ra 100.000 USD dưới dạng BTC cho hoạt động Black Friday. Hãy đọc những quy định dưới đây để biết cách bạn có thể tham gia và nhận thưởng Bitcoin! Cả những người dùng mới và hiện tại đều có thể tham gia.
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 07:00 AM ngày 24/11/2020 đến 07:00 Am ngày 01/12/2020 (giờ Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG A: ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI DÙNG MỚI: Nhận cơ hội mua Bitcoin với giá giảm 50%!
Tất cả người dùng mới đăng ký tài khoản Binance trong thời gian diễn ra hoạt động và hoàn thành những nhiệm vụ mua và kinh giao dịch tiền mã hóa dưới đây sẽ đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn. Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 40 người may mắn để được nhận ưu đãi mua 1.000 USD tiền BTC với giá giảm 50% khi sử dụng BNB. Hai nhiệm vụ là như sau:
 • Mua lượng tiền mã hóa từ 50 USD trở lên (hoặc tương đương) bằng đồng tiền fiat của nước bạn tại trang mua tiền mã hóa.
 • Hoàn thành khối lượng giao dịch từ 50 USD trở lên (hoặc tương đương) (bao gồm cả mua lẫn bán) với bất kỳ cặp giao dịch spot, margin hoặc hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT nào.
Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện rút thăm may mắn ở bên dưới.
HOẠT ĐỘNG B: Hoàn thành nhiệm vụ để chia sẻ quỹ thưởng 80.000 USD dưới dạng BTC, và nhận cơ hội mua Bitcoin với giá giảm 20%!
Tất cả những người dùng được mời hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ có cơ hội nhận thưởng BTC:
 • Nhiệm vụ 1: Hoàn thành khối lượng giao dịch từ 1.000 USD trở lên (hoặc tương đương) đối với bất kỳ cặp giao dịch spot hoặc margin nào.
 • Nhiệm vụ 2: Hoàn thành khối lượng giao dịch từ 1.000 USD trở lên (hoặc tương đương) đối với bất kỳ cặp giao dịch BLVT nào.
 • Nhiệm vụ 3: Hoàn thành khối lượng giao dịch từ 10.000 USD trở lên (hoặc tương đương) đối với bất kỳ cặp giao dịch hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT nào.
Cơ cấu giải thưởng:
 • Hoàn thành 2 trong 3 nhiệm vụ bất kỳ để chia sẻ giải thưởng 20.000 USD dưới dạng BTC.
 • Hoàn thành cả 3 nhiệm vụ để chia sẻ giải thưởng 30.000 USD dưới dạng BTC.
 • Ưu đãi chỉ có ở Black Friday: Nhận cơ hội mua BTC với giá giảm 20%: Những người dùng hoàn thành ít nhất 2 nhiệm vụ sẽ đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn. Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 150 người may mắn để được nhận ưu đãi mua 1.000 USD tiền BTC với giá giảm 20% khi sử dụng BNB.
 • Điều khoản và Điều kiện:
 • Sau khi rút thăm may mắn được thực hiện, Binance sẽ gửi email thông báo cho những người may mắn trúng thưởng để có cơ hội mua BTC với ưu đãi giảm giá. Những người chiến thắng phải có đủ BNB trong ví spot để mua BTC sau khi đã giảm giá.
 • Khối lượng giao dịch hợp lệ bao gồm cả mua lẫn bán, không bao gồm giao dịch wash trade. Đăng ký và đổi BLVT sẽ không được xem là đủ điều kiện.
 • Binance sẽ sử dụng giá BTC/USDT và BNB/BTC tại thời điểm phân bổ phần thưởng.
 • Phân bổ phần thưởng: Phần thưởng của BTC cho mỗi hoạt động sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc mỗi hoạt động.
 • Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ và tài khoản margin sẽ được cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch rửa trôi hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt không được phép, tự giao dịch với bản thân hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường, v.v.
 • Binance bảo lưu quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.
Người chiến thắng rút thăm may mắn sẽ được lựa chọn như thế nào?
Chúng tôi sẽ lấy 8 chữ số cuối cùng của giá trị băm Binance Chain cuối cùng vào lúc 11:59 PM (UTC) vào ngày cuối cùng của thời gian ưu đãi này làm số chiến thắng. Số chiến thắng này sẽ được sử dụng để khớp với ID người dùng từ chữ số đầu tiên trở đi. Người dùng đủ điều kiện có ID có nhiều chữ số trùng lặp liên tiếp với số trúng thưởng nhất sẽ giành được phần thưởng rút thăm may mắn.
Nếu số lượt trùng khớp vượt quá số lượng người chiến thắng tối đa, chúng tôi sẽ chọn người thắng dựa trên ID Người dùng theo thứ tự tăng dần (Thời gian đăng ký càng sớm, số ID Người dùng sẽ càng nhỏ, vậy nên chúng tôi khuyến khích người dùng nên đăng ký sớm).
Kịch bản ví dụ:
 • Giả sử giá trị hash của block Binance Chain vào lúc 11:59 (UTC) của ngày kết thúc hoạt động là: 3E53A755905113FD2138F0A585D65CE4AC942AAF214625512E30A07FBBA5DFA5
 • Bỏ các chữ cái khỏi giá trị hash, chúng ta sẽ có chuỗi số sau: 3537559011317380585654942214625512300755
 • Con số chiến thắng trong trường hợp này sẽ là 8 chữ số cuối cùng: 12300755.
 • Những ai có ID người dùng khớp với 8 số trên sẽ là người chiến thắng. Nếu không có ai có ID trùng với 8 số, chúng tôi sẽ khớp 7 số cuối cùng với 7 số của ID người dùng: 2300755. Nếu không có ai có ID trùng với 7 số, chúng tôi sẽ khớp 6 số cuối cùng với 6 số của ID người dùng: 300755.
Sau khi rút thăm may mắn được thực hiện, Binance sẽ gửi email thông báo cho những người may mắn trúng thưởng để có cơ hội mua BTC với ưu đãi giảm giá.
Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền mã hoá là một hoạt động có rủi ro thị trường cao. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát trực tiếp, gián tiếp hoặc là hệ quả từ cuộc thi giao dịch. Hãy đầu tư một cách cẩn trọng.
Bài viết liên quan
Ưu đãi hấp dẫn khi stake DAR: APY lên đến 43,12% và cơ hội nhận thưởng từ quỹ trị giá 7.500 DAR