Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Trở thành Nhà cung cấp Thanh khoản cho Binance Liquid Swap để Chia sẻ Phần thưởng Airdrop 200.000 BUSD

Binance
2020-12-04 01:48
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 07:00 AM ngày 03/12/2020 đến 07:00 AM ngày 10/12/2020 (giờ Việt Nam)
Binance Liquid Swap đã áp dụng một mô hình tính toán mới. Để cảm ơn sự ủng hộ của người dùng, chúng tôi đã triển khai hoạt động Phần thưởng Airdrop 200.000 BUSD cho những ai trở thành nhà cung cấp thanh khoản cho Binance Liquid Swap.
Trong thời gian diễn ra hoạt động, ngoài việc kiếm lãi cơ bản (phí giao dịch + lãi tiết kiệm linh hoạt), tất cả các nhà cung cấp thanh khoản trong các pool WBTC/ETH và ETH/BUSD có thể chia sẻ quỹ thưởng airdrop trị giá 200.000 BUSD.
Binance sẽ phân bổ phần thưởng airdrop dựa trên tỷ lệ cổ phần pool của người dùng trong các pool WBTC/ETH và ETH/BUSD (ví dụ, phần thưởng airdrop hàng giờ của người dùng = tỷ lệ cổ phần pool * tổng phần thưởng airdrop mỗi giờ của pool WBTC/ETH hoặc ETH/BUSD.)
Phần thưởng cho các liquidity pool:
Liquidity Pool
Tổng phần thưởng Airdrop
Kỳ hạn
Phần thưởng Airdrop Hàng ngày
Phần thưởng Airdrop Hàng giờ
ETH/BUSD
100.000 BUSD
7 ngày
14.285,7 BUSD
595,2 BUSD
WBTC/ETH
100.000 BUSD
7 ngày
14.285,7 BUSD
595,2 BUSD
Ví dụ, trong thời gian hoạt động, nếu người dùng A thêm thanh khoản vào pool WBTC / ETH và nắm giữ 0,1% cổ phần pool, thì phần thưởng hàng giờ mà người dùng A có thể nhận được là: 0,1% * (100.000 BUSD/7/24) = 0,5952 BUSD
Lưu ý:
  • Phần thưởng airdrop cho hoạt động này được giới hạn cho những người dùng thêm thanh khoản vào các pool WBTC/ETH và ETH/BUSD.
  • Tỷ lệ cổ phần pool: Hệ thống sẽ tính toán tỷ lệ cổ phần pool mỗi giờ. Do độ trễ của mạng và một số lý do khác, "tỷ lệ cổ phần pool" được hiển thị trên trang có thể khác với tỷ lệ cổ phần pool do hệ thống tính toán, chúng tôi sẽ sử dụng tỷ lệ do hệ thống tính toán để phân bổ phần thưởng;
  • Phân bổ phần thưởng: Phần thưởng Airdrop sẽ được phân bổ trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc và người dùng có thể kiểm tra nó trong ví Spot;
  • Binance Liquid Swap không đảm bảo thu nhập ổn định. Hoạt động cung cấp thanh khoản cho các liquidity pool tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Trong trường hợp thị trường biến động dữ dội, nó có thể gây thiệt hại lên cả tài sản gốc do rủi ro tạm thời.
  • Vui lòng đọc về rủi ro tạm thời tại đây: Giải thích về thiệt hại tạm thời.
  • Binance bảo lưu quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.
Liên kết tham khảo:
Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền mã hoá là một hoạt động có rủi ro thị trường cao. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát trực tiếp, gián tiếp hoặc là hệ quả từ cuộc thi giao dịch. Hãy đầu tư một cách cẩn trọng.
Bài viết liên quan
Cuộc thi giao dịch Liquid Swap - Cơ hội chiến thắng quỹ thưởng 20.000 USD bằng BNB!