Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Ưu đãi phí dành cho các cặp giao dịch tại Đông Nam Á từ Binance P2P

Binance
2021-09-30 09:00
Binancians thân mến,
Binance P2P mang đến ưu đãi phí cho các nhà giao dịch Đông Nam Á.
Thời gian khuyến mãi: 2021-10-01 12:00 (UTC+7) đến 2021-10-10 19:00 (UTC+7)
Trong thời gian khuyến mãi, người dùng đủ điều kiện có thể đăng quảng cáo ở các đồng tiền pháp định tại Đông Nam Á và hưởng ưu đãi giảm 50% phí tạo quảng cáo trên tất cả các cặp giao dịch tiền mã hoá.
Người dùng có thể truy cập để kiểm tra mức phí cho từng cặp giao dịch trong thời gian khuyến mãi.
Bắt đầu ngay:
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Việc bạn sử dụng các dịch vụ Binance P2P và những thông tin và nội dung khác (bao gồm cả thông tin của bên thứ ba) được bao gồm hoặc có thể truy cập được từ các dịch vụ Binance P2P là rủi ro của bạn. Trách nhiệm duy nhất của chúng tôi là xử lý các giao dịch tiền điện tử. Tất cả các khoản thanh toán là cuối cùng sau khi hoàn thành trừ khi pháp luật yêu cầu khác. Nền tảng Binance P2P không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ một khoản thanh toán đã hoàn thành. Cả nền tảng Binance P2P và người bán đều không chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn trong một khoản thanh toán đã hoàn thành.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Đội ngũ Binance
2021-09-30
Tìm chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Ưu đãi hấp dẫn dành ZIL: Stake ZIL để nhận APY lên đến 35,49% và cơ hội nhận thưởng từ quỹ trị giá 300.000 ZIL