Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng Filecoin (FIL) (25/10/2021)

Binance
2021-10-26 08:39
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng Filecoin (FIL).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới của Filecoin (FIL) sẽ diễn ra tại epoch số 1.231.620 hoặc tương đương vào 20:30 ngày 26/10/2021 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút FIL sẽ bị tạm ngưng kể từ 19:30 ngày 26/10/2021 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch FIL sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Vui lòng canh chỉnh đủ thời gian để giao dịch nạp tiền được kịp thời xử lý trước giờ gián đoạn hoạt động. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ FIL trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp mạng lưới Filecoin này sẽ không dẫn đến tạo ra token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền FIL một khi chúng tôi cho rằng mạng lưới sau khi nâng cấp đã ổn định, và sẽ thông báo trước cho người dùng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng, vui lòng tham khảo thông báo sau: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
25/10/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định mọi điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Thông báo Bảo trì Ví cho Mạng Ethereum (ERC20)