Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Harmony (ONE)

2022-05-27 03:47
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Harmony (ONE).
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork của Harmony (ONE) sẽ diễn ra ở block Harmony số 27.066.368, hoặc vào khoảng 01:15 ngày 28/05/2022 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút ONE sẽ bị tạm ngừng khoảng từ 00:15 ngày 28/05/2022 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch ONE sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork.
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork của Harmony (ONE) sẽ diễn ra tại block Harmony số 27.066.368. Thời gian dự kiến chỉ dùng để tham khảo.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ ONE trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp mạng lưới và hard fork Harmony (ONE) này sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút ONE khi cho rằng mạng lưới sau quá trình nâng cấp đã ổn định và sẽ không gửi thêm thông báo nào nữa đến người dùng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
26/05/2022
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.