Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance kết thúc 8 hoạt động ưu đãi: KYC Myths Vs. Truths, GameFi Sưu tập & Chiến thắng, Flash Promo 48H, Mask Learn & Trade, RAMP Learn & Trade, Ưu đãi ELF , Giao dịch vào Ngày May Mắn và Flash Promo 72H

Binance
2021-09-30 12:13
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Các chương trình ưu đãi sau đây hiện đã kết thúc:
 • KYC Myths Vs. Truths
 • GameFi Sưu tập & Chiến thắng
 • Flash Promo 48H
 • Mask Learn & Trade
 • RAMP Learn & Trade
 • Ưu đãi ELF
 • Giao dịch vào Ngày May Mắn,
 • Flash Promo 72H
Tất cả phần thưởng đều đã được chuyển đến tài khoản của những người chiến thắng. 
 • Với các ưu đãi KYC Myths Vs. Truths, GameFi Sưu tập & Chiến thắng, và Flash Promo 72H; người dùng có thể xác nhận được phần thưởng của mình qua Tài khoản > Ví Spot > Phân bổ. Với phần thưởng NFT của các hoạt động GameFi Sưu tập & Chiến thắng, người dùng có thể xác nhận được phần thưởng của mình qua tài khoản của mình trên Binance NFT Marketplace.
 • Đối với Flash Promo 48H , người dùng có thể đăng nhập và kiểm tra phần thưởng qua trang Thử thách > Lịch sử .
 • Đối với Mask Learn & Trade , RAMP Learn & Trade , Ưu đãi ELFGiao dịch vào Ngày May Mắn, người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher của mình qua Tài khoản> Trung tâm phần thưởng. Thời hạn của voucher token là 14 ngày kể từ ngày phân bổ.
Liên kết gốc của các chương trình ưu đãi: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
30/09/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Thông báo Bảo trì Ví cho Mạng Ethereum (ERC20)