Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Nâng cấp cơ cấu mức APR cho sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt với BCH, STEPN (GMT), SAND & SOL

2022-08-19 10:35
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã nâng cấp APR cho BCH, STEPN (GMT), SAND và SOL trong Tiết kiệm linh hoạt thành cấu trúc APR theo từng cấp.
APR của BCH, STEPN (GMT), SAND và SOL sẽ được điều chỉnh theo bảng sau:
Cơ cấu mức APR mới
(Số lượng nắm giữ, APR)
Cơ cấu trước đây
(APR)
Tiền tệ
Mức 1
Mức 2
-
BCH
0-10 BCH
> 10 BCH
5%
8%
1%
STEPN (GMT)
0-1.000 STEPN (GMT)
> 1.000 STEPN (GMT)
10%
20%
2%
SAND
0-600 SAND
> 600 SAND
3%
5%
1%
SOL
0-20 SOL
> 20 SOL
0,78%
1,5%
0,2%
Đăng ký Tiết kiệm Linh hoạt ngay!
Lưu ý:
  • APR có thể thay đổi theo ngày.
  • Người dùng sẽ không thể đăng ký thêm đối với một sản phẩm sau khi đã đạt đến giới hạn tối đa.
  • Binance Savings có thể thực hiện các thay đổi đối với tiền mã hoá được hỗ trợ, phần thưởng, giới hạn cá nhân và tổng giới hạn đăng ký theo thời gian.
  • Vui lòng xem Điều khoản sử dụng của Binance trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Savings.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
17/08/2022
Theo dõi chúng tôi trên: 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch nào bạn có thể gặp phải. APY là ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn, không hiển thị APY thực tế hoặc dự đoán bằng bất kỳ loại tiền pháp định nào. APY được điều chỉnh hàng ngày và phần thưởng ước tính có thể khác với phần thưởng thực tế. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.