Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ hoạt động nâng cấp mạng lưới Helium (HNT)

Binance
2021-10-18 14:50
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ hoạt động nâng cấp mạng lưới Helium (HNT).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới Helium (HNT) sẽ diễn ra vào khoảng 07:00 ngày 19/10/2021 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút HNT sẽ tạm ngưng kể từ 06:00 ngày 19/10/2021 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới Helium (HNT) sẽ diễn ra vào khoảng  07:00 ngày 19/10/2021 (Giờ Việt Nam). Thời gian ước tính chỉ để người dùng tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian truyền block. 
  • Hoạt động giao dịch HNT sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ HNT trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp mạng lưới Helium (HNT) này sẽ không dẫn đến tạo ra token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền HNT sau khi chúng tôi cho rằng mạng được nâng cấp đã ổn định, và sẽ không gửi thêm thông báo nào nữa đến người dùng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
18/10/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Thông báo Bảo trì Ví cho Mạng Ethereum (ERC20)