Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement

Thông báo | Binance Announcement

Niêm yết Crypto mới

Binance sẽ niêm yết Clover Finance (CLV) và Quant (QNT)COVER, ERN & PHA được niêm yết trên Isolated Margin cùng Cơ hội để nhận voucher miễn lãi vay Margin trị giá 1 triệu USD!Binance hoàn tất đăng ký cho đợt bán Token Coin98 trên Binance Launchpad và sẽ mở Giao dịch cho C98Mở đăng ký cho đợt bán Token Coin98 (C98) trên Binance LaunchpadBinance sẽ niêm yết QuickSwap (QUICK) vào Innovation Zone.Giới thiệu về Đợt mở bán token Coin98 (C98) trên Binance Launchpad!Binance sẽ niêm yết BarnBridge (BOND) và Enzyme (MLN)FOR, FXS, HNT, KLAY, LPT và PERP được niêm yết trên Isolated Margin cùng Một triệu cơ hội để nhận voucher áp dụng lãi 0%!Giới thiệu Klaytn (KLAY) trên Binance Launchpool! Farm KLAY bằng cách staking với token BNB & BUSD!Binance sẽ niêm yết Klaytn (KLAY)Binance sẽ niêm yết Ethernity Chain (ERN) vào Innovation ZoneBinance hỗ trợ giao dịch Isolated Margin cho COCOS, IQ, PHA, PROM, TVK & TWTBinance thêm 3 cặp giao dịch pháp định, 6 cặp giao dịch BUSD và 1 cặp giao dịch BIDRBinance niêm yết Keep Network (KEEP)Các cặp giao dịch BUSD được hỗ trợ của 1INCH, AUDIO, CHZ, GRT, NEAR, OMG và ONE trên Binance Isolated Margin
Niêm yết Crypto mới