Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Cập nhật về mức Đòn bẩy, Ký quỹ, Tần suất thanh toán funding rate và Hệ số nhân funding rate trần của Hợp đồng vĩnh cửu BNXUSDT USDⓈ-M (04/12/2022)

Cập nhật về mức Đòn bẩy, Ký quỹ, Tần suất thanh toán funding rate và Hệ số nhân funding rate trần của Hợp đồng vĩnh cửu BNXUSDT USDⓈ-M (04/12/2022)

2022-12-05 10:22
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ điều chỉnh thêm đối với mức đòn bẩy và ký quỹ của Hợp đồng vĩnh cửu BNXUSDT USDⓈ-M vào lúc 18:30 ngày 04/12/2022 (Giờ Việt Nam)
Ngoài ra, Binance Futures sẽ tăng tần suất thanh toán funding rate và giới hạn hệ số funding rate của Hợp đồng vĩnh cửu BNXUSDT USDⓈ-M bắt đầu từ 19:00 ngày 04/12/2022 (Giờ Việt Nam). Xem thêm thông tin chi tiết trong bảng dưới đây.
Mức đòn bẩy & ký quỹ mới của các Hợp đồng vĩnh cửu BNXUSDT USDⓈ-M:
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy trước khi thay đổi
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Trước khi thay đổi)
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
9 - 10x
0 <Vị thế ≤ 50.000
2,00%
Không áp dụng
7 - 8x
50.000 <Vị thế ≤ 150.000
2,50%
7 - 8x
0 <Vị thế ≤ 50.000
2,50%
6x
150.000 <Vị thế ≤ 250.000
5,00%
6x
50.000 <Vị thế ≤ 250.000
5,00%
5x
250.000 <Vị thế ≤ 500.000
10,00%
5x
250.000 <Vị thế ≤ 500.000
10,00%
3 - 4x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
12,50%
3 - 4x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
12,50%
2x
1.000.000 <Vị thế ≤ 1.500.000
25,00%
2x
1.000.000 <Vị thế ≤ 1.500.000
25,00%
1x
1.500.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
50,00%
1x
1.500.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
50,00%
Tần suất thanh toán funding rate mới của các hợp đồng vĩnh cửu BNXUSDT USDⓈ-M:
Thời gian
Funding rate tối đa của các Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M BNXUSDT
19:00 ngày 04/12/2022 (Giờ Việt Nam)
+2,50% / -2,50%
21:00 ngày 04/12/2022 (Giờ Việt Nam)
+2,50% / -2,50%
23:00 ngày 04/12/2022 (Giờ Việt Nam)
+2,50% / -2,50%
01:00 ngày 05/12/2022 (Giờ Việt Nam)
+2,50% / -2,50%
03:00 ngày 05/12/2022 (Giờ Việt Nam)
+2,50% / -2,50%
05:00 ngày 05/12/2022 (Giờ Việt Nam)
+2,50% / -2,50%
+2,50% / -2,50%
Các vị thế đã mở trước khi cập nhật sẽ bị ảnh hưởng. Người dùng nên điều chỉnh vị thế và đòn bẩy để tránh nguy cơ bị thanh lý.  
Lưu ý:
  • Xin lưu ý, chúng tôi có thể bổ sung những điều chỉnh khác đối với tần suất thanh toán Funding Rate của các hợp đồng tương lai vĩnh cửu nói trên. Sẽ không có thêm thông báo nào về những điều chỉnh như vậy. 
  • Hệ số nhân funding rate mức trần cho Hợp đồng vĩnh cửu BNXUSDT USDⓈ-M được tăng từ 0,75 lên 1.
  • Cần phải lưu ý rằng việc thay đổi mức ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Những người dùng nắm giữ vị thế hiện tại của Hợp đồng vĩnh cửu BNXUSDT USDⓈ-M sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh bị thanh lý (tức là tỷ lệ ký quỹ đạt mức 100%), vui lòng tăng thêm mức ký quỹ vào tài khoản Hợp đồng tương lai USDⓈ-M hoặc giảm các vị thế của bạn. Người dùng nên kiểm soát tỷ lệ ký quỹ ở mức dưới 80%.
  • Tỷ lệ ký quỹ duy trì thay đổi sẽ ảnh hưởng đến Funding Rate của Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BNXUSDT. Funding Rate giới hạn = clamp (Funding Rate, -1 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì, 1 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì). Để biết thêm chi tiết về Funding Rate, vui lòng tham khảo Giới thiệu về Funding Rate của Binance Futures.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Thông tin khác:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
04/12/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.