Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Cập nhật về Chương trình ký quỹ danh mục đầu tư Binance (27/02/2023)

Cập nhật về Chương trình ký quỹ danh mục đầu tư Binance (27/02/2023)

2023-02-06 09:39
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Là một phần trong những biện pháp kiểm soát rủi ro thuộc Chương trình ký quỹ danh mục đầu tư, Binance sẽ giới thiệu một khoản phí lãi suất mới đối với những người dùng có số dư USDT âm trong Ví hợp đồng Tương lai USDⓈ-M đã đăng ký theo Chương trình ký quỹ danh mục đầu tư, bắt đầu từ 15:00 ngày 27/02/2023 (Giờ Việt Nam)
Vui lòng lưu ý, khoản phí lãi suất này sẽ chỉ được áp dụng nếu số dư USDT của người dùng trong Ví hợp đồng Tương lai USDⓈ-M đã đăng ký theo Chương trình ký quỹ danh mục đầu tư giảm xuống dưới ngưỡng được xác định trước. Ngưỡng thu phí lãi suất hiện tại được đặt ở mức -200.000 USDT cho mỗi Ví hợp đồng tương lai USDⓈ-M đã đăng ký theo Chương trình ký quỹ danh mục đầu tư. 
Người dùng được khuyến nghị nên điều chỉnh chiến lược giao dịch và số dư Ví hợp đồng tương lai USDⓈ-M trước lúc 15:00 ngày 27/02/2023 (Giờ Việt Nam) để tránh mọi khoản phí không cần thiết. 
Lưu ý:
  • Phí lãi suất sẽ được áp dụng hàng ngày, dựa trên lãi suất trung bình của thị trường. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp để biết thêm chi tiết về cách tính phí lãi suấtcác điểm cuối API tương ứng.
  • Phí lãi suất sẽ chỉ áp dụng cho số dư USDT âm dưới ngưỡng được xác định trước trong Ví hợp đồng tương lai USDⓈ-M đã đăng ký theo Chương trình ký quỹ danh mục đầu tư. Các tài sản token khác trong Ví hợp đồng tương lai USDⓈ-M cũng như các tài sản nắm giữ trong Ví ký quỹ và Ví COIN-M sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Phí lãi suất sẽ chỉ áp dụng cho các Ví hợp đồng tương lai USDⓈ-M đã đăng ký theo Chương trình ký quỹ danh mục đầu tư.
  • Binance bảo lưu quyền sửa đổi ngưỡng được xác định trước và phí lãi suất theo quyết định riêng của mình.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
06/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật gần nhất vào ngày 06/02/2023 để làm rõ rằng phí lãi suất sẽ chỉ áp dụng cho các Ví hợp đồng tương lai USDⓈ-M đã đăng ký theo Chương trình ký quỹ danh mục đầu tư.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.