Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Cập nhật về Chương trình giao dịch Bitcoin miễn phí & Chương trình miễn phí Maker cho BUSD

Cập nhật về Chương trình giao dịch Bitcoin miễn phí & Chương trình miễn phí Maker cho BUSD

2023-03-15 10:13
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ cập nhật chương trình giao dịch Bitcoin không mất phíchương trình ưu đãi không mất phí maker BUSD, có hiệu lực từ 07:00 ngày 22/03/2023 (Giờ Việt Nam)
Thời gian hiệu lực: từ 07:00 ngày 22/03/2023 (Giờ Việt Nam) cho đến khi có thông báo mới
Cơ cấu phí:
Cặp giao dịch
BTC/TUSD
0%
0%
BNB/TUSD, ETH/TUSD
0%
Phí taker tiêu chuẩn theo cấp độ VIP của người dùng
BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/UAH, BTC/USDT
Phí maker tiêu chuẩn theo cấp độ VIP của người dùng
Phí taker tiêu chuẩn theo cấp độ VIP của người dùng
BNB/BUSD, BTC/BUSD, ETH/BUSD
Phí maker tiêu chuẩn theo cấp độ VIP của người dùng
Phí taker tiêu chuẩn theo cấp độ VIP của người dùng
Những cập nhật quan trọng: 
  • Người dùng sẽ tiếp tục được miễn phí makertaker khi giao dịch BTC trên cặp giao dịch Spot và ký quỹ BTC/TUSD. Vui lòng tham chiếu liên kết này để biết thêm chi tiết về chương trình ưu đãi.
  • Chương trình ưu đãi miễn phí maker cho BUSD giờ sẽ loại trừ các cặp giao dịch Spot và ký quỹ BNB/BUSD, BTC/BUSD và ETH/BUSD. Tất cả các cặp giao dịch Spot và ký quỹ BUSD khác sẽ không bị ảnh hưởng. 
  • Phí giao dịch tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho các cặp giao dịch Spot và ký quỹ BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/UAH và BTC/USDT, cũng như các cặp giao dịch Spot và ký quỹ BNB/BUSD và ETH/BUSD. 
  • Từ 07:00 ngày 22/03/2023 (Giờ Việt Nam), việc tính phí maker và hoàn phí taker sẽ được triển khai lại đối với các cặp Spot và ký quỹ nêu trên. Ngoài ra, khối lượng giao dịch tương ứng trên các cặp giao dịch ký quỹ và Spot BTC ở trên sẽ được sử dụng để tính toán cấp VIP và tất cả các chương trình của nhà cung cấp thanh khoản.
Điều kiện và Điều khoản: 
  • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, cũng như các giao dịch có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
  • Tất cả khối lượng giao dịch và số liệu liên quan đến các chương trình đều được Binance đo lường theo quyết định riêng và tuyệt đối.
  • Việc tính hoàn phí maker và phí taker cho tất cả các cặp giao dịch spot và ký quỹ còn lại trong cả hai chương trình sẽ tiếp tục khi chương trình tương ứng kết thúc, tùy thuộc vào các thông tin cập nhật tiếp theo.
  • Phí giao dịch tiêu chuẩn được áp dụng sau khi các chương trình kết thúc. Vui lòng tham chiếu cấu trúc phí cấp VIP để biết thêm chi tiết.
  • Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc Quy định của chương trình.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
15/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật gần nhất vào ngày 04/05/2023 để lãm rõ rằng người dùng giờ có thể được hưởng ưu đãi không mất phí maker và phí taker khi hoàn tất các giao dịch trên cặp giao dịch ký quỹ BTC/TUSD. 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu nhiều rủi ro thị từ trường và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ mọi rủi ro. Bạn nên xem xét thận trọng kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi rocủa chúng tôi.