Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Cập nhật về các mức ký quỹ duy trì của Hợp đồng vĩnh cửu APTUSDT USDⓈ-M (ngày 26/01/2023)

Cập nhật về các mức ký quỹ duy trì của Hợp đồng vĩnh cửu APTUSDT USDⓈ-M (ngày 26/01/2023)

2023-01-26 13:26
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ điều chỉnh các mức ký quỹ duy trì của Hợp đồng vĩnh cửu APTUSDT USDⓈ-M vào lúc 17:30 ngày 26/01/2023 (Giờ Việt Nam) theo bảng bên dưới. 
Các vị thế đã mở trước đợt cập nhật sẽ bị ảnh hưởng. Người dùng nên điều chỉnh vị thế và đòn bẩy để tránh nguy cơ bị thanh lý.  
Cập nhật đối với các Mức Ký quỹ:
  • APTUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy (Trước khi thay đổi)
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Trước khi thay đổi)
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
21 - 25x
0 <Vị thế ≤ 5.000
0.75%
21 - 25x
0 <Vị thế ≤ 5.000
1.50%
16 - 20x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
1,00%
16 - 20x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
2,00%
11 - 15x
25.000 <Vị thế ≤ 150.000
2,00%
11 - 15x
25.000 <Vị thế ≤ 150.000
2,25%
9 - 10x
150.000 <Vị thế ≤ 250.000
2,50%
9 - 10x
150.000 <Vị thế ≤ 250.000
2,50%
6 - 8x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
5,00%
6 - 8x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
5,00%
5x
1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
10,00%
5x
1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
10,00%
3 - 4x
2.000.000 <Vị thế ≤ 5.000.000
12,50%
3 - 4x
2.000.000 <Vị thế ≤ 5.000.000
12,50%
2x
5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
25,00%
2x
5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
25,00%
1x
10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000
50,00%
1x
10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000
50,00%
Lưu ý:
  • Cần lưu ý rằng việc thay đổi mức ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Những người dùng nắm giữ vị thế hiện tại của Hợp đồng vĩnh cửu APTUSDT USDⓈ-M sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh bị thanh lý (tức là tỷ lệ ký quỹ đạt 100%), vui lòng thêm ký quỹ vào tài khoản Hợp đồng tương lai USDT-M hoặc giảm các vị thế của bạn. Người dùng nên kiểm soát tỷ lệ ký quỹ ở mức dưới 80%.
  • Việc thay đổi tỷ lệ ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng đến funding rate của Hợp đồng vĩnh cửu APTUSDT USDⓈ-M. Để biết thêm chi tiết về funding rate, vui lòng tham khảo Giới thiệu về Funding Rate của Binance Futures.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. 
Thông tin khác:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
26/01/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.