Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Cập nhật về bước giá cho nhiều Hợp đồng tương lai vĩnh cửu USDⓈ-M và COIN-M (03/02/2023)

Cập nhật về bước giá cho nhiều Hợp đồng tương lai vĩnh cửu USDⓈ-M và COIN-M (03/02/2023)

2023-02-06 01:43
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Để tăng tính thanh khoản cho thị trường và cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, Binance sẽ điều chỉnh bước giá (tức là mức thay đổi giá nhỏ nhất) của các hợp đồng tương lai vĩnh cửu USDⓈ-M và COIN-M sau vào lúc 13:30 ngày 10/02/2023 (Giờ Việt Nam) như trong bảng bên dưới. 
  • Việc điều chỉnh này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và COIN-M. 
  • Bước giá tối thiểu qua API cũng sẽ thay đổi. Người dùng API có thể sử dụng GET /fapi/v1/exchangeInfoGET /dapi/v1/exchangeInfo cho bước giá mới nhất của hợp đồng tương lai vĩnh cửu USDⓈ-M và COIN-M tương ứng. Để biết thêm chi tiết và thông tin cập nhật, vui lòng tham khảo Lịch sử thay đổi API đầy đủ của chúng tôi.
  • Bước giá cập nhật sẽ không ảnh hưởng tới các lệnh hiện có. Sau khi bước giá được cập nhật, các lệnh đã đặt trước lúc cập nhật sẽ khớp với bước giá ban đầu.
Chi tiết điều chỉnh cụ thể như sau:
Loại hợp đồng
Cặp giao dịch
Trước
Sau
Hợp đồng tương lai COIN-M
APTUSD
0,0001
0,001
Hợp đồng tương lai COIN-M
DOGEUSD
0,000001
0,00001
Hợp đồng tương lai COIN-M
ADAUSD
0,00001
0,0001
Hợp đồng tương lai COIN-M
ADAUSD hàng quý 0331
0,00001
0,0001
Hợp đồng tương lai COIN-M
ADAUSD hàng quý 0630
0,00001
0,0001
Hợp đồng tương lai COIN-M
BNBUSD
0,001
0,01
Hợp đồng tương lai COIN-M
BNBUSD hàng quý 0630
0,001
0,01
Hợp đồng tương lai COIN-M
BNBUSD hàng quý 0331
0,001
0,01
Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
APTUSDT
0,0001
0,001
Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
APTBUSD
0,0001
0,001
Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
OCEANUSDT
0,00001
0,0001
Vui lòng tham khảo Quy định giao dịch để biết thêm chi tiết và điều chỉnh chiến lược giao dịch theo sự thay đổi để tránh những ảnh hưởng không cần thiết đến giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
03/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.